Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 88, 1477

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 13.11.2007 nr 72

Määrus kehtestatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» (RTL 2005, 57, 807, 2006, 33, 598) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega reguleeritakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemist ja käitlemisega seotud arvestuse ja aruandluse pidamist ning kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad I–IV (lisa 1).»;

2) paragrahv 3 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) ravimpreparaadid, mis sisaldavad lisaks amobarbitaalile, butaalbitaalile, glutetimiidile, katiinile, meprobamaadile, pentasotsiinile, pentobarbitaalile, fenobarbitaalile, butobarbitaalile või tsüklobarbitaalile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
3) suukaudsed ravimpreparaadid, mis sisaldavad narkootilistest ainetest ainult dekstropropoksüfeeni, tingimusel, et üks ravimi annus ei sisalda seda ainet rohkem kui 135 milligrammi või et selle aine sisaldus ravimis ei ületa 2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust;»;

3) määruse lisas 1 olevat I nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles järgmiselt:

«2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I) 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2) 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7) 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine (2C-T-7)
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2) 2,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA-2)
Bensüülpiperasiin Benzylpiperazine (BZP)
Klorofenüülpiperasiin Chlorophenylpiperazine (CPP)»;

4) määruse lisas 1 olevast I nimekirjast kustutatakse rida

Dronabinool (delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid) Dronabinol; (delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

5) määruse lisas 1 olevat II nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles järgmiselt:

«Oripaviin Oripavine»;

6) määruse lisas 1 olevat III nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles:

«Dronabinool Dronabinol»;

7) määruse lisas 1 olevat IV nimekirja täiendatakse tähestikulises järjekorras eesti ja inglise keeles:

«Zopikloon Zopiclone».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json