Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 „Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 60, 386

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 „Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.11.2007 nr 231

Määrus kehtestatakse «Erastamisseaduse» § 291 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruse nr 230 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord» (RT I 2006, 49, 371; 2007, 50, 345) § 3 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Tähtaja möödalaskmise mõjuva põhjusena arvestab rahandusminister:
1) kogu § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja väldanud asjaolusid, mis takistasid avalduse esitamist või oleksid muutnud avalduse esitamise ebamõistlikult kulukaks;
2) ootamatut takistust, mis ei võimaldanud avalduse esitamist § 2 lõikes 1 nimetatud lõpptähtpäevaks;
3) kasutamata erastamisväärtpaberi eest saadava hüvitise pärimisega seonduvaid asjaolusid, mis ei võimaldanud pärijail avaldust tähtaegselt esitada;
4) avalduse esitaja või vastuvõtja eksimust või tehnilist takistust avalduse vastuvõtmisel;
5) õigustatud subjekti hilinenud teadasaamist hüvitise taotlemise korrast ja tähtajast.

(22) Avalduse esitamise tähtaja ennistamise taotlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» § 34 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ennistamistaotluse esitamise tähtaegu.».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json