Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 92, 1521

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Vastu võetud 22.11.2007 nr 58

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2007, 77, 1334) § 1 lõige 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (24) Metskitsele võib jahti pidada 1. juunist 31. detsembrini, sellest:
1) sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 31. detsembrini ning ajujahti ja jahti taksi või terjeriga 1. oktoobrist 31. detsembrini;
2) kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. detsembrini ning ajujahti ja jahti taksi või terjeriga 1. oktoobrist 31. detsembrini.».

Minister Jaanus TAMKIVI

Keskkonnakorralduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Harry LIIV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json