Teksti suurus:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 93, 1543

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 26.11.2007 nr 53

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 22 lõike 6 ja § 44 lõike 7 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
1) vorm A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» (lisa 2);
3) vorm E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» (lisa 3);
4) vorm MM «Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu» (lisa 4);
5) vormi MM lisa 1 «Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus» (lisa 5);
6) vormi MM lisa 2 «Ettevõtluse tuludest suuremate kulude arvestus» (lisa 6).

§ 2. Rakendussätted

(1) Rahandusministri 13. novembri 2006. a määrus nr 54 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2006, 82, 1514) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.11.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-07753.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

/otsingu_soovitused.json