Teksti suurus:

Immuniseerimiskava kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Immuniseerimiskava kehtestamine

Vastu võetud 21.03.2007 nr 34
RTL 2007, 27, 491
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2007RTL 2007, 92, 152601.01.2008

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse elanike nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2. Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Hemofilus influenza b-tüüp.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa IMMUNISEERIMISKAVA