Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 95, 1596

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine

Vastu võetud 04.12.2007 nr 79

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 «Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid» (RTL 2006, 87, 1604; 2007, 5, 95) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

4) ravimid «Ravimiseaduse» tähenduses; 3003
3004
3006 30 00
ex 2208 90 69
ex 3304 30 00
ex 3305 10 00
ex 3305 90 10
ex 3306 90 00

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

11)

kurtide, pimedate ja vaegnägijate abivahendid:  
– monokulaarid, kiikerprillid; ex 9004 90 90
– luubid; ex 9013 80 90
– suurendavad videosüsteemid ja lugemismonitorid; ex 8528
– valged kepid; ex 6602 00 00
– valge kepi käepidemed ja nupud; ex 6603 90 10
– valge kepi osad ja tarvikud; ex 6603 90 90
– äratuskellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad, vibreerivad); ex 9105 11 00
ex 9105 19 00
– käekellad kurtidele ja pimedatele (taktiilsed, rääkivad); ex 9102
– heliväljundiga kaalud pimedatele ja vaegnägijatele; ex 8423 10 10
ex 8423 10 90
– heliväljundiga vedeliku taseme mõõtjad pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9026 10 29
– heliväljundiga või eritähistusega mõõtmisseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, seahulgas mõõdulindid, loodid ja muud seesugused asjad; ex 9017 80 90
ex 9017 80 10
– heliväljundiga termomeetrid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9025 19 20
– heliväljundiga baromeetrid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9025 80 20
– heliväljundiga kalkulaatorid pimedatele ja vaegnägijatele; ex 9017 20 90
ex 8470
– navigatsiooniseadmed pimedatele ja vaegnägijatele, sealhulgas heliväljundiga kompassid ja muud orienteerumisabivahendid; ex 9014 80 00
ex 9014 10 00
ex 8526
– valgus- või vibratsiooniväljundiga häiresüsteemid kurtidele (telefon, lapsenutt, uksekell, suitsualarm ja muu seesugune); ex 8531 10 95

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

13) ortopeedilised abivahendid (sealhulgas kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed, ortoosid), lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks, proteesid (välja arvatud hambaproteesid), kuuldeaparaadid ja muud kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid; 9021
ex 9018

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

15) põletushaigete surverõivad ja peakatted; ex 61
ex 62
ex 6406 99 10
ex 6505 90 80

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 16 «haavaravitooted krooniliste haavandite ja lamatiste raviks» esimene rida sõnastatakse järgmiselt:

– geelid, hüdrokolloidgeelid, hüdrokolloidpastad, undetsüleenamidopropüül-betaiini sisaldavad krooniliste haavandite loputuslahused; ex 3004 90 19
ex 3005 90 51
ex 3005 90 99
ex 3401 30 00
ex 3808 94 90

6) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 17 «stoomihooldusvahendid» esimene rida sõnastatakse järgmiselt:

– stoomikotid (sealhulgas koos kinnituspaeltega); ex 3923 21 00
ex 3923 29 10
ex 3923 29 90
ex 4819
ex 3926 90 97
ex 4014 90 90
ex 3006 91 00

7) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

46) muu trükimaterjal, sealhulgas trükitud reproduktsioonid ja fotod reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele; ex 4911

8) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 50 sõnastatakse järgmiselt:

50) puuetega inimestele kohandatud arvuti tarkvarad:
– eritarkvarad peenkoordinatsiooni nõudvate tegevuste asendamiseks lihtsamatega (klahvikombinatsioonide asendamine, makropaketid ja muu);
– eritarkvarad helisignaalide visualiseerimiseks;
– tarkvara teksti suurendamiseks (Zoom text);
– ekraanilugemistarkvarad;
– programmeerimise eritarkvarad.
ex 8523

9) paragrahvi 4 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 4 toodud röntgenkontrastainetele (tariifse klassifikatsiooni koodiga 3006 30 00) kohaldatakse käibemaksumäära 5% alates 1. jaanuarist 2007. a.»;

10) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118).».

§ 2. Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 4–7 jõustuvad 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json