Teksti suurus:

Laste varjupaigateenuse tasu kehtestamine

Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 197, 2419

Laste varjupaigateenuse tasu kehtestamine

Vastu võetud 21.11.2007 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, sotsiaalhoolekande seadus § 21 ning § 45 lõike 1 alusel ja Valga Linnavalitsuse 21. novembri 2007. a määruse nr 7 “Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord” § 6 alusel Valga Linnavalitsus

määrab:

1. Kehtestada laste varjupaigateenuse osutamise hinnaks 264 krooni ööpäevas ning 11 krooni tunnis ühe varjupaigateenuse vajaja kohta.

2. Määrus jõustub 1. detsembril 2007. a.

Aselinnapea linnapea ülesannetes Enno KASE

Linnasekretär Diana TIPKA