Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 64, 404

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 “Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 06.12.2007 nr 241

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 2007, 46, 325) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu avalike suhete osakonna, meedia ja autoriõiguse osakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna, arendusosakonna, õigusosakonna ning üldosakonna tööd ja asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna, välissuhete osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;»;

2) punkti 26 täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) avalike suhete osakond.»;

3) punkti 27 täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) avalike suhete osakonnal – ministeeriumi avalike suhete ja sisekommunikatsiooni alase tegevuse kavandamine ja korraldamine.»;

4) punkt 47 sõnastatakse järgmiselt:

« 47. Ministeerium kasutab riigilippu vastavalt Eesti lipu seadusele.».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister
kultuuriministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json