Teksti suurus:

Postiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 69, 424

Postiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. detsembri 2007. a otsusega nr 219

§ 1. Postiseaduses (RT I 2006, 18, 142) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tegevusluba ei ole vaja perioodilise väljaande edastamiseks, otsepostiks ega kullerpostiks.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Perioodilise väljaande edastamine

(1) Universaalse postiteenuse osutajal on kohustus oma postivõrgu vahendusel edastada üle Eesti perioodilisi väljaandeid.

(2) Perioodilise väljaande saajale kättetoimetamine tuleb tagada kuuel päeval nädalas üks kord päevas.»;

4) paragrahvi 37 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json