HALDUSÕIGUSEelarve

Teksti suurus:

2007. aasta riigieelarve seadus

2007. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2007. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 13.12.2006
RT I 2006, 62, 465
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.12.2007RT I 2007, 65, 40714.12.2007

 

 

Sealhulgas

 

 

Konsolideerimata eelarve

muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 

majandustegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü) 

mitteresidentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)

teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)

muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)

Konsolideeritud eelarve

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7=1–5

 

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

75 910 624 115

65 843 002 978

595 941 644

8 475 552 921

927 081 572

69 045 000

74 983 542 543

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

74 782 030 713

64 717 753 192

594 643 028

8 475 552 921

927 081 572

67 000 000

73 854 949 141

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

1 128 593 402

1 131 937 018

–1 298 616

0

0

–2 045 000

1 128 593 402

 

Osa 1. RIIGIKOGU

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

920 860

28 000

407 860

0

485 000

0

435 860

32

 

Kaupade ja teenuste müük

425 860

18 000

407 860

0

0

0

425 860

38

 

Muud tulud

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

35

 

Toetused

485 000

0

0

0

485 000

0

0

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

334 894 152

334 001 292

407 860

0

485 000

0

334 409 152

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

41 450 000

41 450 000

0

0

0

0

41 450 000

74000101. Riigikogu Kantselei

267 374 152

266 481 292

407 860

0

485 000

0

266 889 152

4

 

Eraldised

44 141 254

44 141 254

0

0

0

0

44 141 254

 

414

Parlamendipensionid (a)

41 898 000

41 898 000

0

0

0

0

41 898 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 243 254

2 243 254

0

0

0

0

2 243 254

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

 

– Eesti Keele Instituut

220 000

220 000

0

0

0

0

220 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

2 023 254

2 023 254

0

0

0

0

2 023 254

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 023 254

2 023 254

0

0

0

0

2 023 254

5

 

Tegevuskulud

223 141 898

222 249 038

407 860

0

485 000

0

222 656 898

 

 

– Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a)

69 360 000

69 360 000

0

0

0

0

69 360 000

 

 

– Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a)

22 888 800

22 888 800

0

0

0

0

22 888 800

 

 

– tegevuskulud

130 466 848

129 573 988

407 860

0

485 000

0

129 981 848

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

 

 

– maksud erisoodustustelt

176 250

176 250

0

0

0

0

176 250

6

 

Muud kulud

91 000

91 000

0

0

0

0

91 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

26 070 000

26 070 000

0

0

0

0

26 070 000

5

 

Tegevuskulud

4 599 800

4 599 800

0

0

0

0

4 599 800

4

 

Eraldised

21 470 200

21 470 200

0

0

0

0

21 470 200

 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

400 000

0

400 000

0

0

0

400 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

400 000

0

400 000

0

0

0

400 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

71 091 240

70 691 240

400 000

0

0

0

71 091 240

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

22 400 000

22 400 000

0

0

0

0

22 400 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

48 691 240

48 291 240

400 000

0

0

0

48 691 240

4

 

Eraldised

6 575 221

6 575 221

0

0

0

0

6 575 221

 

41

Sotsiaaltoetused

915 221

915 221

0

0

0

0

915 221

 

4102

Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a)

311 000

311 000

0

0

0

0

311 000

 

414

Presidendi ametipension (a)

604 221

604 221

0

0

0

0

604 221

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

5 660 000

5 660 000

0

0

0

0

5 660 000

 

 

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

4 700 000

4 700 000

0

0

0

0

4 700 000

 

 

– MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

260 000

260 000

0

0

0

0

260 000

 

 

– MTÜ 20. Augusti Klubi

250 000

250 000

0

0

0

0

250 000

5

 

Tegevuskulud

42 057 319

41 657 319

400 000

0

0

0

42 057 319

 

 

– Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu

563 450

563 450

0

0

0

0

563 450

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

67 000

67 000

0

0

0

0

67 000

 

 

– maksud erisoodustustelt

47 000

47 000

0

0

0

0

47 000

6

 

Muud kulud

58 700

58 700

0

0

0

0

58 700

 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 332 395

62 332 395

0

0

0

0

62 332 395

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

74000056. Riigikontroll

59 832 395

59 832 395

0

0

0

0

59 832 395

4

 

Eraldised

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

13 300

13 300

0

0

0

0

13 300

5

 

Tegevuskulud

59 812 095

59 812 095

0

0

0

0

59 812 095

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

174 897

174 897

0

0

0

0

174 897

 

 

– maksud erisoodustustelt

127 198

127 198

0

0

0

0

127 198

6

 

Muud kulud

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

23 273 714

23 273 714

0

0

0

0

23 273 714

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

23 273 714

23 273 714

0

0

0

0

23 273 714

4

 

Eraldised

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

15 000

15 000

0

0

0

0

15 000

5

 

Tegevuskulud

23 258 714

23 258 714

0

0

0

0

23 258 714

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

116 615

116 615

0

0

0

0

116 615

 

 

– maksud erisoodustustelt

84 218

84 218

0

0

0

0

84 218

 

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 140 000

1 130 000

10 000

0

0

0

1 140 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

80 000

70 000

10 000

0

0

0

80 000

38

 

Muud tulud

1 060 000

1 060 000

0

0

0

0

1 060 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

 

388

Muud tulud

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

62 038 325

62 028 325

10 000

0

0

0

62 038 325

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

10 310 000

10 310 000

0

0

0

0

10 310 000

74001127. Riigikohus

51 728 325

51 718 325

10 000

0

0

0

51 728 325

4

 

Eraldised

4 360 000

4 360 000

0

0

0

0

4 360 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

4 300 000

4 300 000

0

0

0

0

4 300 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

4 300 000

4 300 000

0

0

0

0

4 300 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

60 000

60 000

0

0

0

0

60 000

5

 

Tegevuskulud

47 367 325

47 357 325

10 000

0

0

0

47 367 325

 

 

– õppelaenude põhiosa kustutamine

111 400

111 400

0

0

0

0

111 400

 

 

– maksud erisoodustustelt

81 025

81 025

0

0

0

0

81 025

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

75 908 163 255

65 841 844 978

595 123 784

8 475 552 921

926 596 572

69 045 000

74 981 566 683

35

 

Toetused

47 837 396

0

0

47 837 396

0

0

47 837 396

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

74 228 400 887

64 165 426 226

593 825 168

8 475 552 921

926 596 572

67 000 000

73 301 804 315

4

 

Eraldised

7 118 155 824

7 070 318 428

0

47 837 396

0

0

7 118 155 824

 

4

EMP ja Norra finantsvahendid

47 837 396

0

0

47 837 396

0

0

47 837 396

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

95 305 190

95 305 190

0

0

0

0

95 305 190

 

 

– pensionide kohustuse defitsiidi katmine

95 305 190

95 305 190

0

0

0

0

95 305 190

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimine, vahendeid kasutatakse kooskõlas käesoleva seaduse § 4 lõikes 8 sätestatuga (ü)

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

6 955 013 238

6 955 013 238

0

0

0

0

6 955 013 238

 

452.01

Mittesihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi

4 772 013 238

4 772 013 238

0

0

0

0

4 772 013 238

 

 

– sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4  lõikes 1 sätestatud korras

1 430 000 000

1 430 000 000

0

0

0

0

1 430 000 000

 

 

– hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras

3 342 013 238

3 342 013 238

0

0

0

0

3 342 013 238

 

452.92

Mittesihtotstarbelised eraldised Euroopa Liidule (a, ü)

2 183 000 000

2 183 000 000

0

0

0

0

2 183 000 000

6

 

Muud kulud

437 578 634

437 578 634

0

0

0

0

437 578 634

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv (ü)

227 797 551

227 797 551

0

0

0

0

227 797 551

6

 

Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

209 781 083

209 781 083

0

0

0

0

209 781 083

 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

65 978 019

50 350 300

1 610 000

13 315 659

702 060

0

65 275 959

32

 

Kaupade ja teenuste müük

3 560 300

1 950 300

1 610 000

0

0

0

3 560 300

35

 

Toetused

14 017 719

0

0

13 315 659

702 060

0

13 315 659

38

 

Muud tulud

48 400 000

48 400 000

0

0

0

0

48 400 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

48 400 000

48 400 000

0

0

0

0

48 400 000

 

 

– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

7 373 000

7 373 000

0

0

0

0

7 373 000

 

 

– sellest tegevuskuludeks

15 627 000

15 627 000

0

0

0

0

15 627 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

217 148 805

201 521 086

1 610 000

13 315 659

702 060

0

216 446 745

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

10 733 000

10 483 000

250 000

0

0

0

10 733 000

 

 

– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

7 373 000

7 373 000

0

0

0

0

7 373 000

70004809. Riigikantselei

141 290 855

126 935 653

860 000

12 793 142

702 060

0

140 588 795

4

 

Eraldised

22 651 941

16 774 433

0

5 175 448

702 060

0

21 949 881

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

5 502 060

0

0

4 800 000

702 060

0

4 800 000

 

 

– ESFi meetme 1.4 eraldised vastavalt taotlustele

3 300 000

0

0

3 300 000

0

0

3 300 000

 

 

– Europe Directi infovõrgu toetus

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

 

 

– Equali projekt «Paindlikud õppe- ja töövormid» kaasfinantseerimine projekti partnerite kulude katteks

702 060

0

0

0

702 060

0

0

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

2 115 931

2 115 931

0

0

0

0

2 115 931

 

 

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

654 456

654 456

0

0

0

0

654 456

 

 

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

461 475

461 475

0

0

0

0

461 475

 

 

– projekt «Keelehoole»

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

 

– Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

1 400 000

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

5 672 000

5 672 000

0

0

0

0

5 672 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

5 672 000

5 672 000

0

0

0

0

5 672 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

7 097 950

6 722 502

0

375 448

0

0

7 097 950

 

 

– MTÜ Narva Eesti Maja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

408 000

408 000

0

0

0

0

408 000

 

 

– projekt «Lapsed hoitud, emad tööl»

482 950

107 502

0

375 448

0

0

482 950

 

 

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Avatud Eesti Fond

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– rahvuskaaslaste programmi toetamine

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– liikmemaksud

7 000

7 000

0

0

0

0

7 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

864 000

864 000

0

0

0

0

864 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

864 000

864 000

0

0

0

0

864 000

5

 

Tegevuskulud

118 598 914

110 121 220

860 000

7 617 694

0

0

118 598 914

 

 

– sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvelt (a)

15 627 000

15 627 000

0

0

0

0

15 627 000

6

 

Muud kulud

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

4 204 250

3 502 190

0

0

702 060

0

3 502 190

5

 

Tegevuskulud (ü)

3 394 688

3 394 688

0

0

0

0

3 394 688

4

 

Eraldised (ü)

809 562

107 502

0

0

702 060

0

107 502

70001946. Rahvusarhiiv

65 124 950

64 102 433

500 000

522 517

0

0

65 124 950

4

 

Eraldised

115 800

115 800

0

0

0

0

115 800

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

 

– toetused eraarhivaalide omanikele

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

59 800

59 800

0

0

0

0

59 800

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

59 800

59 800

0

0

0

0

59 800

5

 

Tegevuskulud

64 981 150

63 958 633

500 000

522 517

0

0

64 981 150

6

 

Muud kulud

28 000

28 000

0

0

0

0

28 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

911 773

911 773

0

0

0

0

911 773

5

 

Tegevuskulud

911 773

911 773

0

0

0

0

911 773

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 025 876 423

207 777 331

160 144 147

655 285 945

2 669 000

0

1 023 207 423

32

 

Kaupade ja teenuste müük

164 281 478

4 207 331

160 074 147

0

0

0

164 281 478

 

320

Riigilõivud

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

164 171 478

4 097 331

160 074 147

0

0

0

164 171 478

35

 

Toetused

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

350

Sihtotstarbelised toetused

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

3500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

657 954 945

0

0

655 285 945

2 669 000

0

655 285 945

 

3500.00

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt

2 669 000

0

0

0

2 669 000

0

0

 

3500.92

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult

654 985 945

0

0

654 985 945

0

0

654 985 945

 

3500.93

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organistsioonilt

300 000

0

0

300 000

0

0

300 000

38

 

Muud tulud

203 640 000

203 570 000

70 000

0

0

0

203 640 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

200 070 000

200 000 000

70 000

0

0

0

200 070 000

 

388

Muud tulud

3 570 000

3 570 000

0

0

0

0

3 570 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 194 873 106

4 376 774 014

160 144 147

655 285 945

2 669 000

0

5 192 204 106

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

303 557 898

126 595 808

6 090 650

170 871 440

0

0

303 557 898

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

23 814 814

23 814 814

0

0

0

0

23 814 814

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

23 814 814

23 814 814

0

0

0

0

23 814 814

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

42 816 580

42 816 580

0

0

0

0

42 816 580

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

42 816 580

42 816 580

0

0

0

0

42 816 580

 

 

– hariduse infrastruktuuri arendamine

22 271 390

22 271 390

0

0

0

0

22 271 390

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

12 705 882

12 705 882

0

0

0

0

12 705 882

 

 

– kaasaegse teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ning kõrghariduse õppekeskkonna kaasajastamine

20 545 190

20 545 190

0

0

0

0

20 545 190

 

 

sealhulgas abikõlbmatu käibemaks

16 941 176

16 941 176

0

0

0

0

16 941 176

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

3 309 780 600

2 896 945 895

0

412 834 705

0

0

3 309 780 600

4

 

Eraldised

3 198 615 395

2 801 172 581

0

397 442 814

0

0

3 198 615 395

 

 

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2007. aasta vastuvõtt

163 697 546

145 018 121

0

18 679 425

0

0

163 697 546

 

 

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine

7 860 000

7 860 000

0

0

0

0

7 860 000

 

 

– täiskasvanuhariduse arendamine ja koolitus

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– ESFi uue programmiperioodi projektid

127 167 183

30 917 183

0

96 250 000

0

0

127 167 183

 

 

sealhulgas elukestev õpe

47 941 177

11 691 177

0

36 250 000

0

0

47 941 177

 

 

sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

79 226 006

19 226 006

0

60 000 000

0

0

79 226 006

 

 

– ERFi uue programmiperioodi projektid

35 235 295

15 235 295

0

20 000 000

0

0

35 235 295

 

 

sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine

35 235 295

15 235 295

0

20 000 000

0

0

35 235 295

 

 

– Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine

1 100 000

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

32 372 933

32 372 933

0

0

0

0

32 372 933

 

 

– riiklik koolitustellimus eraülikoolidele

1 176 000

1 176 000

0

0

0

0

1 176 000

 

 

– riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele

13 753 533

13 753 533

0

0

0

0

13 753 533

 

 

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

2 593 400

2 593 400

0

0

0

0

2 593 400

 

 

– AS Audentes

14 850 000

14 850 000

0

0

0

0

14 850 000

 

41

Sotsiaaltoetused

245 967 600

245 967 600

0

0

0

0

245 967 600

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

245 967 600

245 967 600

0

0

0

0

245 967 600

 

4134

– õppetoetused

231 045 100

231 045 100

0

0

0

0

231 045 100

 

4138

– emeriitprofessorite tasud

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

 

4138

– teaduspreemiad

2 300 000

2 300 000

0

0

0

0

2 300 000

 

4138

– teadustööde riiklike konkursside preemiad

472 500

472 500

0

0

0

0

472 500

 

4138

– F. J. Wiedemanni keeleauhind

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 370 556 360

2 168 734 101

0

201 822 259

0

0

2 370 556 360

 

 

– Tiigrihüppe Sihtasutus

19 933 300

19 933 300

0

0

0

0

19 933 300

 

 

– geenivaramu koeproovide ja andmete kogumine

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– hariduslike erivajadustega õpilaste õppeaja pikendamine ja õppevahendite hankimine riskirühma lastele

2 650 000

2 650 000

0

0

0

0

2 650 000

 

 

– huvihariduse toetamine

10 987 000

10 987 000

0

0

0

0

10 987 000

 

 

– noorsootöö kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– noortespordi toetamine

924 000

924 000

0

0

0

0

924 000

 

 

– HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast tulenevad tegevused

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– eesti keele strateegia rakendamine

8 625 000

8 625 000

0

0

0

0

8 625 000

 

 

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

43 410 180

43 410 180

0

0

0

0

43 410 180

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 273 326 880

2 071 504 621

0

201 822 259

0

0

2 273 326 880

 

 

– ESFi projektid

43 783 760

5 901 046

0

37 882 714

0

0

43 783 760

 

 

– õpilasüritused

1 281 400

1 281 400

0

0

0

0

1 281 400

 

 

– meediaväljaannete toetamine

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– maakondlikud nõustamiskeskused

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– koolitoit riigi kutseõppeasutustele

37 836 707

37 836 707

0

0

0

0

37 836 707

 

 

– noorte laulu- ja tantsupidu

16 000 000

16 000 000

0

0

0

0

16 000 000

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

8 755 909

8 755 909

0

0

0

0

8 755 909

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

6 174 038

6 174 038

0

0

0

0

6 174 038

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

92 410 796

90 032 154

0

2 378 642

0

0

92 410 796

 

 

– üldhariduse valdkonna ESFi projektid

2 378 642

0

0

2 378 642

0

0

2 378 642

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

84 427 783

84 427 783

0

0

0

0

84 427 783

 

 

– koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

5 604 371

5 604 371

0

0

0

0

5 604 371

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

1 169 829 412

1 099 567 790

0

70 261 622

0

0

1 169 829 412

 

 

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele

928 589 259

858 327 637

0

70 261 622

0

0

928 589 259

 

 

– õpetajakoolitus

3 480 000

3 480 000

0

0

0

0

3 480 000

 

 

– residentuurikulud

88 355 000

88 355 000

0

0

0

0

88 355 000

 

 

– Tartu Ülikooli Teaduskool

3 200 000

3 200 000

0

0

0

0

3 200 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur

81 100 000

81 100 000

0

0

0

0

81 100 000

 

 

– Eesti Teaduste Akadeemia

19 025 000

19 025 000

0

0

0

0

19 025 000

 

 

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

2 127 000

2 127 000

0

0

0

0

2 127 000

 

 

– Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum ja Akadeemiline Raamatukogu

10 175 000

10 175 000

0

0

0

0

10 175 000

 

 

– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid

21 878 153

21 878 153

0

0

0

0

21 878 153

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

283 026 088

219 593 990

0

63 432 098

0

0

283 026 088

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

124 156 000

123 856 000

0

300 000

0

0

124 156 000

 

 

– Sihtasutus Archimedes

52 273 840

52 273 840

0

0

0

0

52 273 840

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

43 979 378

17 079 351

0

26 900 027

0

0

43 979 378

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

47 176 709

20 164 799

0

27 011 910

0

0

47 176 709

 

 

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

5 030 000

4 250 000

0

780 000

0

0

5 030 000

 

 

– programm «Euroopa tunnuskiri»

70 000

70 000

0

0

0

0

70 000

 

 

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

8 440 161

0

0

8 440 161

0

0

8 440 161

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

1 800 000

1 800 000

0

0

0

0

1 800 000

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

601 905 191

574 038 008

0

27 867 183

0

0

601 905 191

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

7 981 449

4 000 000

0

3 981 449

0

0

7 981 449

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – Hõimurahvaste Programmi II täitmine

4 210 000

4 210 000

0

0

0

0

4 210 000

 

 

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus – tegevuskulud, projektid, üliõpilaste toetus

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee

7 650 000

7 650 000

0

0

0

0

7 650 000

 

 

– MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe

4 795 345

4 795 345

0

0

0

0

4 795 345

 

 

– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)»

7 600 000

7 600 000

0

0

0

0

7 600 000

 

 

– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»

26 800 000

26 800 000

0

0

0

0

26 800 000

 

 

– riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud»

13 000 000

13 000 000

0

0

0

0

13 000 000

 

 

– riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi»

7 450 000

7 450 000

0

0

0

0

7 450 000

 

 

– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine

4 370 000

4 370 000

0

0

0

0

4 370 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

299 700 000

299 700 000

0

0

0

0

299 700 000

 

 

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

97 310 000

97 310 000

0

0

0

0

97 310 000

 

 

– teaduse populariseerimine

950 000

950 000

0

0

0

0

950 000

 

 

– teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks

48 950 000

48 950 000

0

0

0

0

48 950 000

 

 

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused

9 000 000

9 000 000

0

0

0

0

9 000 000

 

 

– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine

630 000

630 000

0

0

0

0

630 000

 

 

– noortevaldkonna võrgustiku toetamine

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– hariduslike erivajadustega laste õppekirjanduse väljaandmise toetamine

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– õpilasüritused

364 600

364 600

0

0

0

0

364 600

 

 

– MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– vene õppekeelega üldhariduskoolide õpetajate ettevalmistus osalisele eestikeelsele õppele üleminekuks

29 600 000

29 600 000

0

0

0

0

29 600 000

 

 

– keeleajakiri Oma Keel

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– Eesti keelenõukogu

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit

160 000

160 000

0

0

0

0

160 000

 

 

– Eesti Noorsoo Instituut

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

5 642 992

1 897 040

0

3 745 952

0

0

5 642 992

 

 

– koolitoit erakutseõppeasutustele

641 922

641 922

0

0

0

0

641 922

 

 

– kutsehariduse ja noorte valdkonna ESFi projektid

18 836 625

109 101

0

18 727 524

0

0

18 836 625

 

 

– üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele

2 312 258

900 000

0

1 412 258

0

0

2 312 258

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

9 923 579

9 923 579

0

0

0

0

9 923 579

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

8 810 000

8 810 000

0

0

0

0

8 810 000

 

 

– OECD võrdlusuuringu PISA osavõtumaks

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– World Skillsi liikmemaks

328 579

328 579

0

0

0

0

328 579

 

 

– Eesti osalemine Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse (ENGNK) töös

185 000

185 000

0

0

0

0

185 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

213 658 478

152 967 348

0

60 691 130

0

0

213 658 478

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

118 908 478

102 417 348

0

16 491 130

0

0

118 908 478

 

 

– sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

93 710 000

93 710 000

0

0

0

0

93 710 000

 

 

– munitsipaliseeritud kutseõppeasutused

25 198 478

8 707 348

0

16 491 130

0

0

25 198 478

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

58 350 000

14 150 000

0

44 200 000

0

0

58 350 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

56 550 000

12 350 000

0

44 200 000

0

0

56 550 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid)

1 800 000

1 800 000

0

0

0

0

1 800 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

– Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– Põlvamaa J. Hurda nim Rahvahariduse Selts

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– MTÜ Viljandi Noortekeskus

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

111 165 205

95 773 314

0

15 391 891

0

0

111 165 205

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

82 237 787

82 237 787

0

0

0

0

82 237 787

4

 

Eraldised (ü)

77 107 163

77 107 163

0

0

0

0

77 107 163

 

4

– ESFi uue programmiperioodi projektid

18 970 589

18 970 589

0

0

0

0

18 970 589

 

 

sealhulgas elukestev õpe

6 617 647

6 617 647

0

0

0

0

6 617 647

 

 

sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

12 352 942

12 352 942

0

0

0

0

12 352 942

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

42 963 791

42 963 791

0

0

0

0

42 963 791

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

42 963 791

42 963 791

0

0

0

0

42 963 791

 

 

– ESFi projektid

5 901 046

5 901 046

0

0

0

0

5 901 046

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

21 878 153

21 878 153

0

0

0

0

21 878 153

 

 

– kõrghariduse valdkonna ESFi projektid

21 878 153

21 878 153

0

0

0

0

21 878 153

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

10 628 451

10 628 451

0

0

0

0

10 628 451

 

 

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

5 432 431

5 432 431

0

0

0

0

5 432 431

 

 

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

5 151 020

5 151 020

0

0

0

0

5 151 020

 

 

– Sihtasutus Eesti Teadusfond

45 000

45 000

0

0

0

0

45 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

4 556 141

4 556 141

0

0

0

0

4 556 141

 

 

– Eesti Vabaharidusliit

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

1 447 040

1 447 040

0

0

0

0

1 447 040

 

 

– noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine

109 101

109 101

0

0

0

0

109 101

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

15 172 783

15 172 783

0

0

0

0

15 172 783

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

4 122 783

4 122 783

0

0

0

0

4 122 783

 

 

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

4 122 783

4 122 783

0

0

0

0

4 122 783

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

11 050 000

11 050 000

0

0

0

0

11 050 000

 

 

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

11 050 000

11 050 000

0

0

0

0

11 050 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 130 624

5 130 624

0

0

0

0

5 130 624

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

27 181 888

27 181 888

0

0

0

0

27 181 888

4

 

Eraldised

27 181 888

27 181 888

0

0

0

0

27 181 888

 

 

– ESFi uue programmiperioodi projektid

11 946 594

11 946 594

0

0

0

0

11 946 594

 

 

sealhulgas elukestev õpe

5 073 530

5 073 530

0

0

0

0

5 073 530

 

 

sealhulgas teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

6 873 064

6 873 064

0

0

0

0

6 873 064

 

 

– ERFi uue programmiperioodi projektid

15 235 294

15 235 294

0

0

0

0

15 235 294

 

 

sealhulgas hariduse infrastruktuuri arendamine

15 235 294

15 235 294

0

0

0

0

15 235 294

 

 

sellest abikõlbmatu käibemaks

12 294 118

12 294 118

0

0

0

0

12 294 118

700003690. Keeleinspektsioon

4 547 312

4 547 312

0

0

0

0

4 547 312

5

 

Tegevuskulud

4 547 312

4 547 312

0

0

0

0

4 547 312

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

17 589 674

15 692 948

1 000 000

896 726

0

0

17 589 674

4

 

Eraldised

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

5 900 010

5 900 010

0

0

0

0

5 900 010

5

 

Tegevuskulud

11 689 664

9 792 938

1 000 000

896 726

0

0

11 689 664

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

22 150 512

19 010 512

3 140 000

0

0

0

22 150 512

4

 

Eraldised

10 663 000

10 663 000

0

0

0

0

10 663 000

 

4

– toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele

4 680 000

4 680 000

0

0

0

0

4 680 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 983 000

5 983 000

0

0

0

0

5 983 000

 

 

– toetus alaealiste komisjonidele

2 870 000

2 870 000

0

0

0

0

2 870 000

 

 

– avatud noortekeskuste toetusprogramm

3 113 000

3 113 000

0

0

0

0

3 113 000

5

 

Tegevuskulud

11 487 512

8 347 512

3 140 000

0

0

0

11 487 512

700006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo

38 169 310

37 750 540

0

418 770

0

0

38 169 310

4

 

Eraldised

27 900 000

27 900 000

0

0

0

0

27 900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

27 900 000

27 900 000

0

0

0

0

27 900 000

 

 

– õpilaskodude projekt

17 900 000

17 900 000

0

0

0

0

17 900 000

 

 

– pikapäevakooli programm

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

5

 

Tegevuskulud

10 269 310

9 850 540

0

418 770

0

0

10 269 310

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

52 693 157

50 139 801

960 000

1 593 356

0

0

52 693 157

4

 

Eraldised

6 939 475

5 346 119

0

1 593 356

0

0

6 939 475

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

2 815 000

2 815 000

0

0

0

0

2 815 000

 

4138

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine

2 815 000

2 815 000

0

0

0

0

2 815 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

2 531 119

2 531 119

0

0

0

0

2 531 119

 

 

– õppekavade arendus

4 124 475

2 531 119

0

1 593 356

0

0

4 124 475

5

 

Tegevuskulud

45 753 682

44 793 682

960 000

0

0

0

45 753 682

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

531 119

531 119

0

0

0

0

531 119

4

 

Eraldised

531 119

531 119

0

0

0

0

531 119

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

531 119

531 119

0

0

0

0

531 119

 

 

– õppekavade arendus

531 119

531 119

0

0

0

0

531 119

Kutseõppeasutused

863 800 517

704 605 702

118 680 497

40 514 318

0

0

863 800 517

4

 

Eraldised

11 485 000

11 300 000

185 000

0

0

0

11 485 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

11 485 000

11 300 000

185 000

0

0

0

11 485 000

 

4134

– õppetoetused

11 485 000

11 300 000

185 000

0

0

0

11 485 000

5

 

Tegevuskulud

851 665 517

693 305 702

117 845 497

40 514 318

0

0

851 665 517

 

 

sealhulgas Haapsalu Kutsehariduskeskuse rendimaksed Riigi Kinnisvara ASile

8 260 000

8 260 000

0

0

0

0

8 260 000

6

 

Muud kulud

650 000

0

650 000

0

0

0

650 000

 

60

– muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud)

650 000

0

650 000

0

0

0

650 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

19 448 854

19 448 854

0

0

0

0

19 448 854

5

 

Tegevuskulud (ü)

19 448 854

19 448 854

0

0

0

0

19 448 854

Rakenduskõrgkoolid

212 652 798

172 121 496

23 900 000

16 631 302

0

0

212 652 798

5

 

Tegevuskulud

212 652 798

172 121 496

23 900 000

16 631 302

0

0

212 652 798

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 546 632

5 546 632

0

0

0

0

5 546 632

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 546 632

5 546 632

0

0

0

0

5 546 632

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

344 051 000

338 814 000

5 237 000

0

0

0

344 051 000

4

 

Eraldised

4 797 000

4 797 000

0

0

0

0

4 797 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

4 797 000

4 797 000

0

0

0

0

4 797 000

 

4134

– õppetoetused

4 797 000

4 797 000

0

0

0

0

4 797 000

5

 

Tegevuskulud

339 254 000

334 017 000

5 237 000

0

0

0

339 254 000

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

25 880 328

10 550 000

1 136 000

11 525 328

2 669 000

0

23 211 328

4

 

Eraldised

11 525 328

0

0

11 525 328

0

0

11 525 328

 

 

Eesti Biokeskuse projektid

11 525 328

0

0

11 525 328

0

0

11 525 328

5

 

Tegevuskulud

14 355 000

10 550 000

1 136 000

0

2 669 000

0

11 686 000

 

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–750 000

–750 000

0

0

0

0

–750 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

–750 000

–750 000

0

0

0

0

–750 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–750 000

–750 000

0

0

0

0

–750 000

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–750 000

–750 000

0

0

0

0

–750 000

 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

734 149 875

662 159 403

34 442 810

780 374

36 767 288

0

697 382 587

32

 

Kaupade ja teenuste müük

602 466 113

568 023 303

34 442 810

0

0

0

602 466 113

35

 

Toetused

37 547 662

0

0

780 374

36 767 288

0

780 374

38

 

Muud tulud

94 136 100

94 136 100

0

0

0

0

94 136 100

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

20 630 000

20 630 000

0

0

0

0

20 630 000

 

 

– sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

12 126 666

12 126 666

0

0

0

0

12 126 666

 

388

Muud tulud

73 506 100

73 506 100

0

0

0

0

73 506 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 376 054 459

1 304 063 987

34 442 810

780 374

36 767 288

0

1 339 287 171

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

23 426 666

22 926 666

500 000

0

0

0

23 426 666

 

 

– sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a)

12 126 666

12 126 666

0

0

0

0

12 126 666

70000898. Justiitsministeerium

178 345 778

176 895 636

40 000

0

1 410 142

0

176 935 636

4

 

Eraldised

66 325 951

66 325 951

0

0

0

0

66 325 951

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

 

– Eesti Vanglatööstuse AS

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4134

Õppetoetused

18 000

18 000

0

0

0

0

18 000

 

 

– õppetoetused

18 000

18 000

0

0

0

0

18 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– õppetoetused Sisekaitseakadeemiale

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

5 010 061

5 010 061

0

0

0

0

5 010 061

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

2 938 229

2 938 229

0

0

0

0

2 938 229

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

2 071 832

2 071 832

0

0

0

0

2 071 832

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

56 677 000

56 677 000

0

0

0

0

56 677 000

 

 

– riigi poolt tasutav õigusabi

47 917 000

47 917 000

0

0

0

0

47 917 000

 

 

– Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks

1 650 000

1 650 000

0

0

0

0

1 650 000

 

 

– kuritegevuse ennetamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Rahvaste Õiguste Instituut

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

 

 

– Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Juristide Liit

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

 

– Sihtasutus Iuridicum

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

620 890

620 890

0

0

0

0

620 890

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

620 890

620 890

0

0

0

0

620 890

5

 

Tegevuskulud

107 257 027

105 806 885

40 000

0

1 410 142

0

105 846 885

 

5522

– kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

15 055 500

15 055 500

0

0

0

0

15 055 500

6

 

Muud kulud

4 762 800

4 762 800

0

0

0

0

4 762 800

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

45 144

45 144

0

0

0

0

45 144

5

 

Tegevuskulud (ü)

45 144

45 144

0

0

0

0

45 144

70000906. Prokuratuur

148 458 336

148 458 336

0

0

0

0

148 458 336

4

 

Eraldised

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

23 470

23 470

0

0

0

0

23 470

5

 

Tegevuskulud

148 433 866

148 433 866

0

0

0

0

148 433 866

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

28 317 247

25 817 247

2 500 000

0

0

0

28 317 247

5

 

Tegevuskulud

28 317 247

25 817 247

2 500 000

0

0

0

28 317 247

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

120 116 876

63 259 730

21 500 000

0

35 357 146

0

84 759 730

4

 

Eraldised

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

5

 

Tegevuskulud

116 566 876

63 259 730

17 950 000

0

35 357 146

0

81 209 730

6

 

Muud kulud

3 300 000

0

3 300 000

0

0

0

3 300 000

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

6 419 290

6 419 290

0

0

0

0

6 419 290

5

 

Tegevuskulud

6 419 290

6 419 290

0

0

0

0

6 419 290

Esimese ja teise astme kohtud

406 881 636

406 781 636

100 000

0

0

0

406 881 636

5

 

Tegevuskulud

406 853 662

406 753 662

100 000

0

0

0

406 853 662

6

 

Muud kulud

27 974

27 974

0

0

0

0

27 974

Kinnipidamiskohad

464 088 630

453 505 446

9 802 810

780 374

0

0

464 088 630

4

 

Eraldised

607 400

607 400

0

0

0

0

607 400

 

41

Sotsiaaltoetused

607 400

607 400

0

0

0

0

607 400

5

 

Tegevuskulud

463 297 010

452 723 826

9 792 810

780 374

0

0

463 297 010

6

 

Muud kulud

184 220

174 220

10 000

0

0

0

184 220

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

350 747

350 747

0

0

0

0

350 747

5

 

Tegevuskulud (ü)

350 747

350 747

0

0

0

0

350 747

 

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–16 772 989

–16 772 989

0

0

0

0

–16 772 989

70000898. Justiitsministeerium

–16 572 989

–16 572 989

0

0

0

0

–16 572 989

20.6

Kohustuste vähenemine

–16 572 989

–16 572 989

0

0

0

0

–16 572 989

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–16 572 989

–16 572 989

0

0

0

0

–16 572 989

 

 

sealhulgas Viru Vangla kapitalirendi maksed

–8 641 989

–8 641 989

0

0

0

0

–8 641 989

Esimese ja teise astme kohtud

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–400 000

–400 000

0

0

0

0

–400 000

 

1032.1

– laenude andmine

–400 000

–400 000

0

0

0

0

–400 000

10.2

Finantsvarade vähenemine

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

235 484 370

105 930 370

54 000

129 500 000

0

0

235 484 370

32

 

Kaupade ja teenuste müük

2 061 570

2 007 570

54 000

0

0

0

2 061 570

35

 

Toetused

129 500 000

0

0

129 500 000

0

0

129 500 000

38

 

Muud tulud

103 922 800

103 922 800

0

0

0

0

103 922 800

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

100 000 000

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

 

388

Muud tulud

3 922 800

3 922 800

0

0

0

0

3 922 800

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 061 990 625

3 932 436 625

54 000

129 500 000

0

0

4 061 990 625

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

720 317 000

590 817 000

0

129 500 000

0

0

720 317 000

70004502. Kaitseministeerium

1 311 621 125

1 311 621 125

0

0

0

0

1 311 621 125

4

 

Eraldised

366 690 825

366 690 825

0

0

0

0

366 690 825

 

41

Sotsiaaltoetused

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised Kaitseliidule

229 167 600

229 167 600

0

0

0

0

229 167 600

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

6 140 625

6 140 625

0

0

0

0

6 140 625

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

3 601 269

3 601 269

0

0

0

0

3 601 269

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

2 539 356

2 539 356

0

0

0

0

2 539 356

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

44 000 000

44 000 000

0

0

0

0

44 000 000

 

 

– muud eraldised riigiasutustele

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

 

 

– kaadrikaitseväelaste pension (a)

22 000 000

22 000 000

0

0

0

0

22 000 000

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

9 906 900

9 906 900

0

0

0

0

9 906 900

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

12 103 500

12 103 500

0

0

0

0

12 103 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele (ü)

61 772 200

61 772 200

0

0

0

0

61 772 200

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

61 772 200

61 772 200

0

0

0

0

61 772 200

5

 

Tegevuskulud

941 455 300

941 455 300

0

0

0

0

941 455 300

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

737 123 100

737 123 100

0

0

0

0

737 123 100

 

 

– tegevuskulud

204 332 200

204 332 200

0

0

0

0

204 332 200

6

 

Muud kulud

3 475 000

3 475 000

0

0

0

0

3 475 000

70005938. Teabeamet

125 800 000

125 800 000

0

0

0

0

125 800 000

6

 

Muud kulud

125 800 000

125 800 000

0

0

0

0

125 800 000

Kaitsevägi

1 855 834 300

1 855 834 300

0

0

0

0

1 855 834 300

4

 

Eraldised

57 816 300

57 816 300

0

0

0

0

57 816 300

 

41

Sotsiaaltoetused

57 421 000

57 421 000

0

0

0

0

57 421 000

 

4137

– ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

14 369 400

14 369 400

0

0

0

0

14 369 400

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

43 051 600

43 051 600

0

0

0

0

43 051 600

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

395 300

395 300

0

0

0

0

395 300

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü)

395 300

395 300

0

0

0

0

395 300

5

 

Tegevuskulud

1 757 755 100

1 757 755 100

0

0

0

0

1 757 755 100

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

292 439 300

292 439 300

0

0

0

0

292 439 300

 

 

– tegevuskulud

1 465 315 800

1 465 315 800

0

0

0

0

1 465 315 800

6

 

Muud kulud

40 262 900

40 262 900

0

0

0

0

40 262 900

70006139. Laidoneri Muuseum

5 614 500

5 614 500

0

0

0

0

5 614 500

5

 

Tegevuskulud

5 614 500

5 614 500

0

0

0

0

5 614 500

70006257. Seli Tervisekeskus

7 108 300

7 054 300

54 000

0

0

0

7 108 300

5

 

Tegevuskulud

7 093 900

7 039 900

54 000

0

0

0

7 093 900

6

 

Muud kulud

14 400

14 400

0

0

0

0

14 400

70007647. Kaitseressursside Amet

35 695 400

35 695 400

0

0

0

0

35 695 400

4

 

Eraldised

1 815 000

1 815 000

0

0

0

0

1 815 000

 

41

Sotsiaaltoetused

1 815 000

1 815 000

0

0

0

0

1 815 000

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü)

1 815 000

1 815 000

0

0

0

0

1 815 000

5

 

Tegevuskulud

33 880 400

33 880 400

0

0

0

0

33 880 400

 

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 100 000

–6 100 000

0

0

0

0

–6 100 000

70004502. Kaitseministeerium

–6 100 000

–6 100 000

0

0

0

0

–6 100 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–6 100 000

–6 100 000

0

0

0

0

–6 100 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–6 100 000

–6 100 000

0

0

0

0

–6 100 000

 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 896 581 504

828 597 000

17 595 000

1 050 389 504

0

0

1 896 581 504

32

 

Kaupade ja teenuste müük

24 613 000

7 018 000

17 595 000

0

0

0

24 613 000

35

 

Toetused

1 050 389 504

0

0

1 050 389 504

0

0

1 050 389 504

38

 

Muud tulud

821 579 000

821 579 000

0

0

0

0

821 579 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

120 430 000

120 430 000

0

0

0

0

120 430 000

 

3810

Maa müük

110 000 000

110 000 000

0

0

0

0

110 000 000

 

 

– sellest loodusväärtusliku maa
ostuks

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

 

 

– sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

34 776 380

34 776 380

0

0

0

0

34 776 380

 

3811

Rajatiste ja hoonete müük

10 430 000

10 430 000

0

0

0

0

10 430 000

 

 

– sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

10 430 000

10 430 000

0

0

0

0

10 430 000

 

382

Tulud varadelt

316 949 000

316 949 000

0

0

0

0

316 949 000

 

388

Muud tulud

384 200 000

384 200 000

0

0

0

0

384 200 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 886 005 022

818 020 518

17 595 000

1 050 389 504

0

0

1 886 005 022

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

65 894 010

50 000 000

0

15 894 010

0

0

65 894 010

 

 

– sealhulgas maa ost varade müügi arvelt (a)

35 000 000

35 000 000

0

0

0

0

35 000 000

70001231. Keskkonnaministeerium

1 391 314 397

375 384 988

1 000 000

1 014 929 409

0

0

1 391 314 397

4

 

Eraldised

1 070 135 322

85 549 250

0

984 586 072

0

0

1 070 135 322

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

 

 

– erametsanduse toetamine

25 500 000

25 500 000

0

0

0

0

25 500 000

 

41

Sotsiaaltoetused

3 610 000

3 610 000

0

0

0

0

3 610 000

 

 

– vääriselupaikade lepingulised toetused

3 500 000

3 500 000

0

0

0

0

3 500 000

 

 

– keskkonnapreemiad

110 000

110 000

0

0

0

0

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

174 445 864

11 032 870

0

163 412 994

0

0

174 445 864

 

 

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

151 497 350

0

0

151 497 350

0

0

151 497 350

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

2 955 354

2 955 354

0

0

0

0

2 955 354

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

1 724 755

1 724 755

0

0

0

0

1 724 755

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

1 230 599

1 230 599

0

0

0

0

1 230 599

 

4500.01

kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

6 529 448

0

0

6 529 448

0

0

6 529 448

 

 

– maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamiseks

6 529 448

0

0

6 529 448

0

0

6 529 448

 

4500.03

valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

803 119

0

0

803 119

0

0

803 119

 

 

– Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDFi projektide korraldamiseks

803 119

0

0

803 119

0

0

803 119

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

5 583 077

1 000 000

0

4 583 077

0

0

5 583 077

 

 

– Keskkonnaühenduste Koda

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

4 583 077

0

0

4 583 077

0

0

4 583 077

 

4500.9

Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 077 516

7 077 516

0

0

0

0

7 077 516

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (a, ü)

866 379 458

45 206 380

0

821 173 078

0

0

866 379 458

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (a, ü)

844 223 872

45 206 380

0

799 017 492

0

0

844 223 872

 

 

– sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt (a, ü)

45 206 380

45 206 380

0

0

0

0

45 206 380

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (a, ü)

22 155 586

0

0

22 155 586

0

0

22 155 586

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– maaparandusühistute liikmemaksud

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

316 079 248

284 735 911

1 000 000

30 343 337

0

0

316 079 248

 

 

– tegevuskulud

316 079 248

284 735 911

1 000 000

30 343 337

0

0

316 079 248

6

 

Muud kulud

5 099 827

5 099 827

0

0

0

0

5 099 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

496 260

496 260

0

0

0

0

496 260

5

 

Tegevuskulud (ü)

496 260

496 260

0

0

0

0

496 260

70003098. Maa-amet

131 817 706

131 247 706

570 000

0

0

0

131 817 706

5

 

Tegevuskulud

131 682 706

131 182 706

500 000

0

0

0

131 682 706

6

 

Muud kulud

135 000

65 000

70 000

0

0

0

135 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

32 509 710

28 200 000

1 800 000

2 509 710

0

0

32 509 710

5

 

Tegevuskulud

32 509 710

28 200 000

1 800 000

2 509 710

0

0

32 509 710

70003106. Keskkonnainspektsioon

73 700 857

73 200 857

500 000

0

0

0

73 700 857

5

 

Tegevuskulud

73 600 857

73 100 857

500 000

0

0

0

73 600 857

6

 

Muud kulud

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

39 051 000

32 151 000

6 900 000

0

0

0

39 051 000

5

 

Tegevuskulud

38 551 000

32 151 000

6 400 000

0

0

0

38 551 000

6

 

Muud kulud

500 000

0

500 000

0

0

0

500 000

70001917. Kiirguskeskus

7 136 000

6 236 000

900 000

0

0

0

7 136 000

5

 

Tegevuskulud

7 136 000

6 236 000

900 000

0

0

0

7 136 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

42 714 000

37 914 000

4 800 000

0

0

0

42 714 000

5

 

Tegevuskulud

41 981 700

37 881 700

4 100 000

0

0

0

41 981 700

6

 

Muud kulud

732 300

32 300

700 000

0

0

0

732 300

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

1 767 000

1 767 000

0

0

0

0

1 767 000

5

 

Tegevuskulud

1 767 000

1 767 000

0

0

0

0

1 767 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

95 967 842

78 011 467

900 000

17 056 375

0

0

95 967 842

4

 

Eraldised

26 030 000

26 030 000

0

0

0

0

26 030 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

24 530 000

24 530 000

0

0

0

0

24 530 000

 

 

– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

24 530 000

24 530 000

0

0

0

0

24 530 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (ü)

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

 

– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü)

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

68 737 842

50 781 467

900 000

17 056 375

0

0

68 737 842

6

 

Muud kulud

1 200 000

1 200 000

0

0

0

0

1 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 046 548

3 046 548

0

0

0

0

3 046 548

4

 

Eraldised (ü)

3 046 548

3 046 548

0

0

0

0

3 046 548

70003129. Eesti Loodusmuuseum

4 132 500

3 907 500

225 000

0

0

0

4 132 500

5

 

Tegevuskulud

4 125 000

3 900 000

225 000

0

0

0

4 125 000

6

 

Muud kulud

7 500

7 500

0

0

0

0

7 500

 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

336 001 766

46 977 200

136 113 587

280 979

87 250 000

65 380 000

248 751 766

32

 

Kaupade ja teenuste müük

138 020 787

1 907 200

136 113 587

0

0

0

138 020 787

35

 

Toetused

152 910 979

0

0

280 979

87 250 000

65 380 000

65 660 979

38

 

Muud tulud

45 070 000

45 070 000

0

0

0

0

45 070 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 402 684 420

2 115 969 854

135 848 587

280 979

87 250 000

63 335 000

2 315 434 420

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

175 594 000

65 145 000

7 199 000

0

53 250 000

50 000 000

122 344 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

18 550 000

18 550 000

0

0

0

0

18 550 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

18 550 000

18 550 000

0

0

0

0

18 550 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 682 887 740

1 646 887 740

0

0

34 000 000

2 000 000

1 648 887 740

4

 

Eraldised

1 641 084 877

1 605 084 877

0

0

34 000 000

2 000 000

1 607 084 877

 

4138

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

7 759 000

7 759 000

0

0

0

0

7 759 000

 

 

– kultuuri- ja spordistipendiumid

2 220 000

2 220 000

0

0

0

0

2 220 000

 

 

– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

4 550 000

4 550 000

0

0

0

0

4 550 000

 

 

– riiklikud toetused olümpiavõitjatele

989 000

989 000

0

0

0

0

989 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

3 455 395

3 455 395

0

0

0

0

3 455 395

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

2 032 922

2 032 922

0

0

0

0

2 032 922

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

1 422 473

1 422 473

0

0

0

0

1 422 473

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

61 649 790

61 649 790

0

0

0

0

61 649 790

 

 

– rahvaraamatukogud

41 143 836

41 143 836

0

0

0

0

41 143 836

 

 

sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud

9 283 836

9 283 836

0

0

0

0

9 283 836

 

 

sellest rahvaraamatukogude teavikud

31 860 000

31 860 000

0

0

0

0

31 860 000

 

 

– muuseumid

1 413 728

1 413 728

0

0

0

0

1 413 728

 

 

– teatrid

13 492 226

13 492 226

0

0

0

0

13 492 226

 

 

– maakinod ja linnaorkestrid

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

 

 

– projekt «Kino tuleb tagasi»

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

829 970 508

829 970 508

0

0

0

0

829 970 508

 

 

– Rahvusooper Estonia

110 752 955

110 752 955

0

0

0

0

110 752 955

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu

87 881 153

87 881 153

0

0

0

0

87 881 153

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

344 436 400

344 436 400

0

0

0

0

344 436 400

 

 

– Eesti Televisioon

222 796 400

222 796 400

0

0

0

0

222 796 400

 

 

– Eesti Raadio

120 465 000

120 465 000

0

0

0

0

120 465 000

 

 

– ringhäälingunõukogu

1 175 000

1 175 000

0

0

0

0

1 175 000

 

 

– Eesti Kultuurkapital (a)

286 900 000

286 900 000

0

0

0

0

286 900 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

166 944 508

166 944 508

0

0

0

0

166 944 508

 

 

– Eesti Filmi Sihtasutus

59 500 000

59 500 000

0

0

0

0

59 500 000

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

6 356 388

6 356 388

0

0

0

0

6 356 388

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

524 012

524 012

0

0

0

0

524 012

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

23 353 067

23 353 067

0

0

0

0

23 353 067

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater Eestis

13 637 541

13 637 541

0

0

0

0

13 637 541

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

13 367 373

13 367 373

0

0

0

0

13 367 373

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

14 887 401

14 887 401

0

0

0

0

14 887 401

 

 

– Sihtasutus Kultuurileht

14 893 700

14 893 700

0

0

0

0

14 893 700

 

 

– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus

10 900 000

10 900 000

0

0

0

0

10 900 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

4 676 234

4 676 234

0

0

0

0

4 676 234

 

 

– Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

3 972 242

3 972 242

0

0

0

0

3 972 242

 

 

– Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon

676 550

676 550

0

0

0

0

676 550

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

290 419 422

288 419 422

0

0

0

2 000 000

290 419 422

 

 

– projekti- ja tegevustoetused kultuurile

136 180 822

134 180 822

0

0

0

2 000 000

136 180 822

 

 

– projekti- ja tegevustoetused spordile

105 095 000

105 095 000

0

0

0

0

105 095 000

 

 

– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

49 143 600

49 143 600

0

0

0

0

49 143 600

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

2 895 000

2 895 000

0

0

0

0

2 895 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

2 895 000

2 895 000

0

0

0

0

2 895 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

132 836 161

132 836 161

0

0

0

0

132 836 161

 

 

– sealhulgas Rapla kirik

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

 

– Saaremaa Laurentsiuse kiriku oreli remont

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

55 486 000

55 486 000

0

0

0

0

55 486 000

 

 

– avalik-õiguslik ringhääling

54 236 000

54 236 000

0

0

0

0

54 236 000

 

 

– Eesti Rahvusraamatukogu digitaalraamatukogu

1 250 000

1 250 000

0

0

0

0

1 250 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

85 579 093

51 579 093

0

0

34 000 000

0

51 579 093

 

 

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

3 444 093

3 444 093

0

0

0

0

3 444 093

 

 

– Sihtasutus Eesti Draamateater

5 700 000

5 700 000

0

0

0

0

5 700 000

 

 

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

 

 

– Sihtasutus Ugala Teater

5 500 000

5 500 000

0

0

0

0

5 500 000

 

 

– Sihtasutus Tartu Jaani Kirik

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

 

 

– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik

16 000 000

2 000 000

0

0

14 000 000

0

2 000 000

 

 

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

5 635 000

5 635 000

0

0

0

0

5 635 000

 

 

– Sihtasutus Vene Teater Eestis

6 700 000

6 700 000

0

0

0

0

6 700 000

 

 

– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus

2 500 000

2 500 000

0

0

0

0

2 500 000

 

 

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

35 000 000

15 000 000

0

0

20 000 000

0

15 000 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eralised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele

4 090 000

4 090 000

0

0

0

0

4 090 000

 

 

– MTÜ Männamaa Külaselts

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– MTÜ Pühalepa Naistekoda

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– MTÜ Lauka Piirkonna Külaarendusselts

150 000

150 000

0

0

0

0

150 000

 

 

– MTÜ Setomaa Turism

300 000

300 000

0

0

0

0

300 000

 

 

– MTÜ Põlva käsipalliklubi Serviti

400 000

400 000

0

0

0

0

400 000

 

 

– Sihtasutus Viljandi Jäähall

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– spordiklubi Pedja

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

 

 

– spordiklubi Tähe

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

 

 

– EELK Pilistvere kogudus

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

 

 

– Von Krahli Teater

890 000

890 000

0

0

0

0

890 000

 

 

– MTÜ Mooste Külalisstuudio

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

5

 

Tegevuskulud

41 801 863

41 801 863

0

0

0

0

41 801 863

 

 

– tegevuskulud

41 119 313

41 119 313

0

0

0

0

41 119 313

 

 

– hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud

682 550

682 550

0

0

0

0

682 550

6

 

Muud kulud

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

17 350 000

17 350 000

0

0

0

0

17 350 000

4

 

Eraldised (ü)

17 250 000

17 250 000

0

0

0

0

17 250 000

5

 

Tegevuskulud

100 000

100 000

0

0

0

0

100 000

70000958. Muinsuskaitseamet

32 263 358

31 942 379

40 000

280 979

0

0

32 263 358

4

 

Eraldised

14 834 431

14 785 000

0

49 431

0

0

14 834 431

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

31 220

0

0

31 220

0

0

31 220

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

14 803 211

14 785 000

0

18 211

0

0

14 803 211

5

 

Tegevuskulud

17 388 327

17 118 779

38 000

231 548

0

0

17 388 327

 

 

sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng»

1 600 000

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

 

 

sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

1 730 569

1 730 569

0

0

0

0

1 730 569

6

 

Muud kulud

40 600

38 600

2 000

0

0

0

40 600

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

7 767 824

7 429 924

337 900

0

0

0

7 767 824

5

 

Tegevuskulud

7 762 824

7 424 924

337 900

0

0

0

7 762 824

6

 

Muud kulud

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 130 143

5 090 143

40 000

0

0

0

5 130 143

5

 

Tegevuskulud

5 130 143

5 090 143

40 000

0

0

0

5 130 143

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

6 184 111

5 384 111

800 000

0

0

0

6 184 111

5

 

Tegevuskulud

6 182 511

5 382 511

800 000

0

0

0

6 182 511

6

 

Muud kulud

1 600

1 600

0

0

0

0

1 600

70004347. Võru Instituut

1 795 719

1 735 719

60 000

0

0

0

1 795 719

5

 

Tegevuskulud

1 795 119

1 735 119

60 000

0

0

0

1 795 119

6

 

Muud kulud

600

600

0

0

0

0

600

Kontserdiorganisatsioonid

133 828 679

87 866 779

36 126 900

0

0

9 835 000

133 828 679

5

 

Tegevuskulud

125 985 944

82 141 544

34 564 400

0

0

9 280 000

125 985 944

6

 

Muud kulud

7 842 735

5 725 235

1 562 500

0

0

555 000

7 842 735

Muuseumid

190 445 133

153 522 346

36 922 787

0

0

0

190 445 133

5

 

Tegevuskulud

189 355 425

153 086 585

36 268 840

0

0

0

189 355 425

6

 

Muud kulud

1 089 708

435 761

653 947

0

0

0

1 089 708

Teatrid

160 220 389

107 348 389

51 372 000

0

0

1 500 000

160 220 389

5

 

Tegevuskulud

155 909 061

103 860 960

50 548 101

0

0

1 500 000

155 909 061

6

 

Muud kulud

4 311 328

3 487 429

823 899

0

0

0

4 311 328

Spordibaasid

6 567 324

3 617 324

2 950 000

0

0

0

6 567 324

5

 

Tegevuskulud

6 355 324

3 617 324

2 738 000

0

0

0

6 355 324

6

 

Muud kulud

212 000

0

212 000

0

0

0

212 000

 

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–28 465 224

–26 155 224

–265 000

0

0

–2 045 000

–28 465 224

Muuseumid

–46 475

–46 475

0

0

0

0

–46 475

20.6

Kohustuste vähenemine

–46 475

–46 475

0

0

0

0

–46 475

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–46 475

–46 475

0

0

0

0

–46 475

Kontserdiorganisatsioonid

–19 567 765

–17 257 765

–265 000

0

0

–2 045 000

–19 567 765

20.6

Kohustuste vähenemine

–19 567 765

–17 257 765

–265 000

0

0

–2 045 000

–19 567 765

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–10 665 000

–9 095 000

0

0

0

–1 570 000

–10 665 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–8 902 765

–8 162 765

–265 000

0

0

–475 000

–8 902 765

Teatrid

–8 850 984

–8 850 984

0

0

0

0

–8 850 984

20.6

Kohustuste vähenemine

–8 850 984

–8 850 984

0

0

0

0

–8 850 984

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine

–3 841 913

–3 841 913

0

0

0

0

–3 841 913

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–5 009 071

–5 009 071

0

0

0

0

–5 009 071

 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 634 177 570

1 887 258 692

40 594 000

1 696 544 878

9 180 000

600 000

3 624 997 570

32

 

Kaupade ja teenuste müük

529 729 692

489 135 692

40 594 000

0

0

0

529 729 692

35

 

Toetused

1 706 324 878

0

0

1 696 544 878

9 180 000

600 000

1 697 144 878

38

 

Muud tulud

1 398 123 000

1 398 123 000

0

0

0

0

1 398 123 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

 

382

Tulud varadelt

1 396 070 000

1 396 070 000

0

0

0

0

1 396 070 000

 

388

Muud tulud

2 003 000

2 003 000

0

0

0

0

2 003 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 995 287 257

4 248 368 379

40 594 000

1 696 544 878

9 180 000

600 000

5 986 107 257

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

1 895 852 790

1 422 422 354

4 000 000

465 430 436

4 000 000

0

1 891 852 790

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

119 449 579

119 449 579

0

0

0

0

119 449 579

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

119 449 579

119 449 579

0

0

0

0

119 449 579

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2 707 255 797

1 680 742 130

2 700 000

1 023 213 667

0

600 000

2 707 255 797

4

 

Eraldised

2 577 011 026

1 561 503 506

0

1 015 507 520

0

0

2 577 011 026

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele (ü)

395 900 000

395 900 000

0

0

0

0

395 900 000

 

 

– Edelaraudtee AS

177 000 000

177 000 000

0

0

0

0

177 000 000

 

 

– Elektriraudtee AS

45 000 000

45 000 000

0

0

0

0

45 000 000

 

 

– AS Eesti Post

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– lennuradade hoid

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks

126 900 000

126 900 000

0

0

0

0

126 900 000

 

 

– toetuste reserv ühistranspordi korraldamiseks

15 000 000

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

2 181 111 026

1 165 603 506

0

1 015 507 520

0

0

2 181 111 026

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

1 337 876 256

694 303 506

0

643 572 750

0

0

1 337 876 256

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

1 283 728

1 283 728

0

0

0

0

1 283 728

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

905 193

905 193

0

0

0

0

905 193

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

257 700 000

257 700 000

0

0

0

0

257 700 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks

37 700 000

37 700 000

0

0

0

0

37 700 000

 

 

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks

220 000 000

220 000 000

0

0

0

0

220 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

 

– Eesti Arengufond

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

20 000 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

1 019 057 335

375 484 585

0

643 572 750

0

0

1 019 057 335

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

895 057 335

251 484 585

0

643 572 750

0

0

895 057 335

 

 

sealhulgas laevanduse toetusprogramm

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

30 000 000

 

 

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

100 000 000

100 000 000

0

0

0

0

100 000 000

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

31 930 000

31 930 000

0

0

0

0

31 930 000

 

 

– AS Alara

7 300 000

7 300 000

0

0

0

0

7 300 000

 

 

– AS Metrosert

2 350 000

2 350 000

0

0

0

0

2 350 000

 

 

– Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus

350 000

350 000

0

0

0

0

350 000

 

 

– MTÜ Eesti Standardikeskus

5 900 000

5 900 000

0

0

0

0

5 900 000

 

 

– tarbijakaitseühendused

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– muud mittetulundusühingud ja sihtasutused

4 300 000

4 300 000

0

0

0

0

4 300 000

 

 

– energiasäästuprogramm

700 000

700 000

0

0

0

0

700 000

 

 

– sideettevõtjad

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Eesti Proovikoda OÜ

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

7 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

843 234 770

471 300 000

0

371 934 770

0

0

843 234 770

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

439 950 000

439 950 000

0

0

0

0

439 950 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü)

393 284 770

21 350 000

0

371 934 770

0

0

393 284 770

 

 

– AS Tallinna Lennujaam

346 846 770

0

0

346 846 770

0

0

346 846 770

 

 

– AS Saarte Liinid

13 350 000

13 350 000

0

0

0

0

13 350 000

 

 

– Elektriraudtee AS

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

8 000 000

 

 

– muudele residentidele energiasäästu meetmete rakendamiseks

25 088 000

0

0

25 088 000

0

0

25 088 000

5

 

Tegevuskulud

129 930 038

119 108 891

2 515 000

7 706 147

0

600 000

129 930 038

6

 

Muud kulud

314 733

129 733

185 000

0

0

0

314 733

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

82 744 888

82 744 888

0

0

0

0

82 744 888

4

 

Eraldised (ü)

75 555 997

75 555 997

0

0

0

0

75 555 997

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

75 555 997

75 555 997

0

0

0

0

75 555 997

 

 

– Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

75 555 997

75 555 997

0

0

0

0

75 555 997

5

 

Tegevuskulud (ü)

7 188 891

7 188 891

0

0

0

0

7 188 891

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

30 472 588

30 472 588

0

0

0

0

30 472 588

4

 

Eraldised (ü)

30 472 588

30 472 588

0

0

0

0

30 472 588

 

 

– täiendavad toetused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele

30 472 588

30 472 588

0

0

0

0

30 472 588

70000303. Konkurentsiamet

10 960 000

10 960 000

0

0

0

0

10 960 000

5

 

Tegevuskulud

10 960 000

10 960 000

0

0

0

0

10 960 000

70000800. Lennuamet

13 645 650

13 605 650

40 000

0

0

0

13 645 650

5

 

Tegevuskulud

13 645 650

13 605 650

40 000

0

0

0

13 645 650

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

213 650

213 650

0

0

0

0

213 650

5

 

Tegevuskulud (ü)

213 650

213 650

0

0

0

0

213 650

70001490. Maanteeamet

726 398 625

696 398 625

30 000 000

0

0

0

726 398 625

4

 

Eraldised

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

320 000

320 000

0

0

0

0

320 000

5

 

Tegevuskulud

725 865 375

695 893 375

29 972 000

0

0

0

725 865 375

6

 

Muud kulud

213 250

185 250

28 000

0

0

0

213 250

70003164. Patendiamet

18 621 700

18 441 700

0

0

180 000

0

18 441 700

4

 

Eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

450 000

450 000

0

0

0

0

450 000

5

 

Tegevuskulud

18 135 000

17 955 000

0

0

180 000

0

17 955 000

6

 

Muud kulud

36 700

36 700

0

0

0

0

36 700

70005128. Raudteeinspektsioon

44 364 832

15 404 000

200 000

28 760 832

0

0

44 364 832

4

 

Eraldised

19 034 182

0

0

19 034 182

0

0

19 034 182

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

19 034 182

0

0

19 034 182

0

0

19 034 182

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

19 034 182

0

0

19 034 182

0

0

19 034 182

 

4502.00

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele (ü)

5 035 076

0

0

5 035 076

0

0

5 035 076

 

 

– Päästeametile tsentraliseeritud päästeüksuse loomiseks

5 035 076

0

0

5 035 076

0

0

5 035 076

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü)

6 950 000

0

0

6 950 000

0

0

6 950 000

 

 

– Elektriraudtee AS

6 950 000

0

0

6 950 000

0

0

6 950 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

7 049 106

0

0

7 049 106

0

0

7 049 106

5

 

Tegevuskulud

25 327 650

15 401 000

200 000

9 726 650

0

0

25 327 650

6

 

Muud kulud

3 000

3 000

0

0

0

0

3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 082 000

5 082 000

0

0

0

0

5 082 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

5 082 000

5 082 000

0

0

0

0

5 082 000

70000013. Sideamet

38 970 400

35 550 400

0

3 420 000

0

0

38 970 400

4

 

Eraldised

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (a, ü)

900 000

900 000

0

0

0

0

900 000

5

 

Tegevuskulud

38 035 000

34 615 000

0

3 420 000

0

0

38 035 000

6

 

Muud kulud

35 400

35 400

0

0

0

0

35 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

380 000

380 000

0

0

0

0

380 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

380 000

380 000

0

0

0

0

380 000

70003247. Tarbijakaitseamet

14 157 796

13 507 796

50 000

600 000

0

0

14 157 796

4

 

Eraldised

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

5

 

Tegevuskulud

14 148 846

13 498 846

50 000

600 000

0

0

14 148 846

6

 

Muud kulud

5 000

5 000

0

0

0

0

5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

600 000

600 000

0

0

0

0

600 000

70002414. Veeteede Amet

296 760 560

171 294 560

3 000 000

122 466 000

0

0

296 760 560

4

 

Eraldised

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele (ü)

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

 

 

– AS Tallinna Sadam

122 466 000

0

0

122 466 000

0

0

122 466 000

5

 

Tegevuskulud

173 844 000

170 944 000

2 900 000

0

0

0

173 844 000

 

 

– tegevuskulud

155 844 000

152 944 000

2 900 000

0

0

0

155 844 000

 

 

– talvine navigatsioon (ü)

18 000 000

18 000 000

0

0

0

0

18 000 000

6

 

Muud kulud

450 560

350 560

100 000

0

0

0

450 560

70003187. Energiaturu Inspektsioon

6 066 230

6 062 230

4 000

0

0

0

6 066 230

4

 

Eraldised

211 230

211 230

0

0

0

0

211 230

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

211 230

211 230

0

0

0

0

211 230

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

211 230

211 230

0

0

0

0

211 230

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

211 230

211 230

0

0

0

0

211 230

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

211 230

211 230

0

0

0

0

211 230

5

 

Tegevuskulud

5 855 000

5 851 000

4 000

0

0

0

5 855 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

14 761 992

10 823 049

60 000

3 878 943

0

0

14 761 992

4

 

Eraldised

88 560

88 560

0

0

0

0

88 560

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

88 560

88 560

0

0

0

0

88 560

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

88 560

88 560

0

0

0

0

88 560

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

88 560

88 560

0

0

0

0

88 560

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

88 560

88 560

0

0

0

0

88 560

5

 

Tegevuskulud

14 653 582

10 714 639

60 000

3 878 943

0

0

14 653 582

6

 

Muud kulud

19 850

19 850

0

0

0

0

19 850

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

281 639

281 639

0

0

0

0

281 639

5

 

Tegevuskulud (ü)

281 639

281 639

0

0

0

0

281 639

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

86 327 061

85 907 061

420 000

0

0

0

86 327 061

4

 

Eraldised

122 750

122 750

0

0

0

0

122 750

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

122 750

122 750

0

0

0

0

122 750

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

122 750

122 750

0

0

0

0

122 750

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

122 750

122 750

0

0

0

0

122 750

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

122 750

122 750

0

0

0

0

122 750

5

 

Tegevuskulud

86 140 000

85 720 000

420 000

0

0

0

86 140 000

 

 

– tegevuskulud

72 690 000

72 270 000

420 000

0

0

0

72 690 000

 

 

– tootmiskulud (a)

13 450 000

13 450 000

0

0

0

0

13 450 000

6

 

Muud kulud

64 311

64 311

0

0

0

0

64 311

70003193. Patendiraamatukogu

4 950 000

4 830 000

120 000

0

0

0

4 950 000

5

 

Tegevuskulud

4 950 000

4 830 000

120 000

0

0

0

4 950 000

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

116 193 824

62 418 824

0

48 775 000

5 000 000

0

111 193 824

4

 

Eraldised

71 448 824

23 056 324

0

48 392 500

0

0

71 448 824

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

71 448 824

23 056 324

0

48 392 500

0

0

71 448 824

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– projekti «Küla Tee uuendus» raames maavalitsustele

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü)

61 448 824

13 056 324

0

48 392 500

0

0

61 448 824

 

4502.00

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks riigile ja riigiasutustele

61 448 824

13 056 324

0

48 392 500

0

0

61 448 824

5

 

Tegevuskulud

44 745 000

39 362 500

0

382 500

5 000 000

0

39 745 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

9 725 000

9 725 000

0

0

0

0

9 725 000

4

 

Eraldised (ü)

9 597 500

9 597 500

0

0

0

0

9 597 500

 

450

Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele

9 597 500

9 597 500

0

0

0

0

9 597 500

5

 

Tegevuskulud (ü)

127 500

127 500

0

0

0

0

127 500

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine:

3 458 824

3 458 824

0

0

0

0

3 458 824

4

 

Eraldised (ü)

3 458 824

3 458 824

0

0

0

0

3 458 824

 

4502.00

– täiendavad toetused Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusele

3 458 824

3 458 824

0

0

0

0

3 458 824

 

 

 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–2 714 296 100

–2 714 296 100

0

0

0

0

–2 714 296 100

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–2 704 000 000

–2 704 000 000

0

0

0

0

–2 704 000 000

10.1

Finantsvarade suurenemine

–2 704 000 000

–2 704 000 000

0

0

0

0

–2 704 000 000

 

101.1.

– väärtpaberite soetamine

–2 704 000 000

–2 704 000 000

0

0

0

0

–2 704 000 000

7000013. Sideamet

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–200 000

–200 000

0

0

0

0

–200 000

70002414. Veeteede Amet

–96 100

–96 100

0

0

0

0

–96 100

20.6

Kohustuste vähenemine

–96 100

–96 100

0

0

0

0

–96 100

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–96 100

–96 100

0

0

0

0

–96 100

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

 

 

sealhulgas Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse Harju büroohoone kapitalirendi maksed

–10 000 000

–10 000 000

0

0

0

0

–10 000 000

 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 122 151 714

34 687 630

69 163 200

2 943 451 908

73 783 976

1 065 000

3 048 367 738

32

 

Kaupade ja teenuste müük

142 456 806

17 685 630

69 163 200

0

55 607 976

0

86 848 830

35

 

Toetused

2 962 692 908

0

0

2 943 451 908

18 176 000

1 065 000

2 944 516 908

38

 

Muud tulud

17 002 000

17 002 000

0

0

0

0

17 002 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

8 600 000

8 600 000

0

0

0

0

8 600 000

 

382

Tulud varadelt

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

8 000 000

 

388

Muud tulud

402 000

402 000

0

0

0

0

402 000

 

 

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 779 767 256

1 692 303 172

69 163 200

2 943 451 908

73 783 976

1 065 000

4 705 983 280

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

37 838 977

21 747 657

12 347 000

3 129 320

580 000

35 000

37 258 977

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 346 990

2 346 990

0

0

0

0

2 346 990

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 346 990

2 346 990

0

0

0

0

2 346 990

70000734. Põllumajandusministeerium

262 489 463

239 503 118

300 000

12 686 345

10 000 000

0

252 489 463

4

 

Eraldised

60 748 621

60 748 621

0

0

0

0

60 748 621

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

16 759 000

16 759 000

0

0

0

0

16 759 000

 

 

– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

16 759 000

16 759 000

0

0

0

0

16 759 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

33 789 621

33 789 621

0

0

0

0

33 789 621

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks

1 904 592

1 904 592

0

0

0

0

1 904 592

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt

1 342 988

1 342 988

0

0

0

0

1 342 988

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

29 350 000

29 350 000

0

0

0

0

29 350 000

 

 

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

23 050 000

23 050 000

0

0

0

0

23 050 000

 

 

– MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant

1 300 000

1 300 000

0

0

0

0

1 300 000

 

 

– Maaelu Edendamise Sihtasutus

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

1 192 041

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

1 192 041

1 192 041

0

0

0

0

1 192 041

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele

10 200 000

10 200 000

0

0

0

0

10 200 000

 

 

– Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

10 000 000

 

 

– Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts

200 000

200 000

0

0

0

0

200 000

5

 

Tegevuskulud

201 635 115

178 693 770

255 000

12 686 345

10 000 000

0

191 635 115

6

 

Muud kulud

105 727

60 727

45 000

0

0

0

105 727

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 434 529

7 434 529

0

0

0

0

7 434 529

5

 

Tegevuskulud (ü)

7 434 529

7 434 529

0

0

0

0

7 434 529

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 031 366 035

1 131 754 154

0

2 899 611 881

0

0

4 031 366 035

4

 

Eraldised

3 862 294 560

1 024 742 899

0

2 837 551 661

0

0

3 862 294 560

 

 

– riiklik arengukava

217 756 422

9 132 764

0

208 623 658

0

0

217 756 422

 

 

– maaelu arengukava

1 586 855 903

200 000 000

0

1 386 855 903

0

0

1 586 855 903

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

12 142 135

3 142 135

0

9 000 000

0

0

12 142 135

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

444 654 100

1 755 000

0

442 899 100

0

0

444 654 100

 

 

– koolipiimatoetus

43 000 000

12 000 000

0

31 000 000

0

0

43 000 000

 

 

– ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused

1 339 311 000

707 188 000

0

632 123 000

0

0

1 339 311 000

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

3 000 000

1 125 000

0

1 875 000

0

0

3 000 000

 

 

maaelu ja põllumajanduse arendamine

46 600 000

46 600 000

0

0

0

0

46 600 000

 

 

– kalanduse arengukava

150 000 000

37 500 000

0

112 500 000

0

0

150 000 000

 

 

– kalanduse arengukava tehnilise abi meede

2 000 000

500 000

0

1 500 000

0

0

2 000 000

 

 

– kalanduse turukorraldus

11 175 000

0

0

11 175 000

0

0

11 175 000

 

 

kalanduse arengutoetused

5 800 000

5 800 000

0

0

0

0

5 800 000

5

 

Tegevuskulud

168 891 475

106 831 255

0

62 060 220

0

0

168 891 475

6

 

Muud kulud

180 000

180 000

0

0

0

0

180 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

257 391 327

257 391 327

0

0

0

0

257 391 327

4

 

Eraldised (ü)

253 154 899

253 154 899

0

0

0

0

253 154 899

 

 

– riiklik arengukava

9 132 764

9 132 764

0

0

0

0

9 132 764

 

 

– maaelu arengukava

200 000 000

200 000 000

0

0

0

0

200 000 000

 

 

– maaelu arengukava tehnilise abi meede

3 142 135

3 142 135

0

0

0

0

3 142 135

 

 

– põllumajanduse turukorraldus

1 755 000

1 755 000

0

0

0

0

1 755 000

 

 

– teavitamis- ja müügiedendustoetus

1 125 000

1 125 000

0

0

0

0

1 125 000

 

 

– kalanduse arengukava

37 500 000

37 500 000

0

0

0

0

37 500 000

 

 

– kalanduse arengukava tehnilise abi meede

500 000

500 000

0

0

0

0

500 000

5

 

Tegevuskulud (ü)

4 236 428

4 236 428

0

0

0

0

4 236 428

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

173 130 344

140 269 725

13 850 000

19 010 619

0

0

173 130 344

4

 

Eraldised

304 000

304 000

0

0

0

0

304 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

304 000

304 000

0

0

0

0

304 000

 

 

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

304 000

304 000

0

0

0

0

304 000

5

 

Tegevuskulud

172 799 327

139 938 708

13 850 000

19 010 619

0

0

172 799 327

6

 

Muud kulud

27 017

27 017

0

0

0

0

27 017

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

28 058 871

28 058 871

0

0

0

0