Teksti suurus:

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riiklike ekspertiisiasutuste nimekiri

Vastu võetud 27.11.2001 nr 359
RT I 2001, 93, 567
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.12.2007 nr 242 (RT I 2007, 67, 415) 1.01.2008

 

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse» § 8 lõike 3 alusel ning lähtudes « Politseiseaduse» § 114 lõikest 4.

§1. Riiklikud ekspertiisiasutused on:
1) Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Justiitsministeeriumi valitsemisalas;

[RT I 2007, 67, 415 – jõust.1.01.2008]

2) [Kehtetu – RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

§2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]


/otsingu_soovitused.json