Teksti suurus:

Palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2007, 71, 442

Palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 254

Määrus kehtestatakse «Palgaseaduse» § 2 lõike 7 alusel.

§ 1. Palga alammäära kehtestamine

Kehtestada tunnipalga alammääraks 27 krooni ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 4350 krooni.

§ 2. Rakendussätted

(1) Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määrus nr 273 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 2006, 60, 455) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json