Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2013, 2

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.01.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 42 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 04.01.2013, 19) § 101 punktist 3 jäetakse välja sõnad „ja arendusprojektide juhtimine“.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json