Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2019, 2

Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega

Vastu võetud 24.01.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” § 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.”.

§ 2.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) 6. peatüki ja § 20 pealkiri „Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

2) paragrahvi 20 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.”.

§ 3.  Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” § 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.”.

§ 4.  Maaeluministri 26. juuni 2017. a määruse nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 26. juuni 2017. a määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) 6. peatüki ja § 20 pealkiri „Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

2) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal, võib viia toetatava tegevuse ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 18. novembrist.

  (2) Paragrahvi 2 punkti 2 ja § 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 11. maist.

  (3) Paragrahvi 4 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 30. oktoobrist.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json