Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2020, 1

Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 24.01.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määrust nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 17 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 17 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) arendusosakond, mille põhiülesanne on koordineerida ameti arendustegevust ja juhtida arendusprojekte, teha ettepanekuid struktuuriüksuste tööprotsesside tõhustamiseks, kujundada ameti personalipoliitikat, korraldada personalitööd ja koolitustegevust ning teha ettepanekuid arendamise kohta.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2020. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json