Teksti suurus:

Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu

Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu - sisukord
Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2020, 3

Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu

Vastu võetud 21.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse riikliku statistika seaduse § 16 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eesti Panga statistikatööde loetelu kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu aastateks 2020–2024 (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Eesti Panga presidendi 18. jaanuari 2019. aasta määrus nr 1 „Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Madis Müller
president

Lisa Riikliku statistika programmi Eesti Panga statistikatööde loetelu 2020–2024

Lisa 1 Maksebilansi kiirhinnang

Lisa 2 Kvartali maksebilansi jooksevkonto ja muu maailma mittefinantskonto ESA 2010 järgi

Lisa 3 Kvartali maksebilansi finantskonto, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja välisvõla arvestus

Lisa 4 Rahvamajanduse arvepidamise finantskontod

Lisa 5 Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardi kohaselt

Lisa 6 Välisreiside statistika

Lisa 7 Euroopa Keskpanga (EKP) väärtpaberite keskandmebaasi teenindamine ja kvaliteedihaldus

Lisa 8 Euroopa Keskpanga (EKP) väärtpaberiosaluste statistika andmebaasi teenindamine ja kvaliteedihaldus

Lisa 9 Euroopa Keskpanga (EKP) detailsete krediidiandmete andmebaasi teenindamine ja kvaliteedihaldus

Lisa 10 Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Lisa 11 Efektiivse vahetuskursi indeksid

Lisa 12 Rahaloomeasutuste bilansistatistika

Lisa 13 Rahaloomeasutuste intressimäärade statistika

Lisa 14 Kindlustusandjate statistika

Lisa 15 Pensionifondide statistika

Lisa 16 Investeerimisfondide statistika

Lisa 17 Muude finantsettevõtete (OFId) statistika

Lisa 18 Maksete statistika

Lisa 19 Finantsjärelevalveline statistika

Lisa 20 Väärtpaberiemissioonide statistika

Lisa 21 EKP üksuste registri RIAD teenindamine ja kvaliteedihaldus

Lisa 22 Eesti krediidiasutuste statistika

Lisa 23 Hoiu-laenuühistute koondbilanss ja kasumiaruanne

Lisa 24 Eesti liisinguettevõtete statistika

Lisa 25 Eesti makse- ja arveldussüsteemide statistika

Lisa 26 Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) inflatsiooniuuringu teenindamine

/otsingu_soovitused.json