Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2014/272 täiendav kokkulepe nr 96

Väljaandja:Kagu Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2020, 5

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2014/272 täiendav kokkulepe nr 96

Vastu võetud 27.01.2020
nr 4-5/4


Eesti Vabariik kui veo tellija, keda esindab pädeva asutusena MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, registrikood 80425742, asukoht Kesk 20, 63308 Põlva, keda esindab juhatuse liige Sander Saar

ja AS GoBus, registrikood 10085032, asukoht Ringtee 25, 50105 Tartu, keda esindab juhatuse liige Andrei Mändla, sõlmivad 13.06.2014 avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2014/272 juurde täiendava kokkuleppe nr 96 alljärgnevalt:


Lepingu punkti 3.4 kohaselt saab põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel lepingu punktis 3.4 toodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär.

Liinikilomeetri maksumus alates 2020 I poolaasta: 1,0269 €/km

   

Tellija

Vedaja

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Saar

Andrei Mändla

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus

AS GoBus

juhataja

juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json