Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/15/413 täiendav kokkulepe nr 30

Väljaandja:Kagu Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2020, 6

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/15/413 täiendav kokkulepe nr 30

Vastu võetud 27.01.2020
nr 4-5/5


Eesti Vabariik kui veo tellija, keda esindab pädeva asutusena MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, registrikood 80425742, asukoht Kesk 20, 63308 Põlva, keda esindab juhatuse liige Sander Saar

ja AS Hansa Bussiliinid, registrikood 10122514, asukoht Pargi 5A, 71020 Viljandi, keda esindab juhatuse liige Andres Puskar, sõlmivad 26.08.2015 avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/15/413 juurde täiendava kokkuleppe nr 30 alljärgnevalt:


Lepingu punkti 3.4 kohaselt saab põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel lepingu punktis 3.4 toodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär.

Liinikilomeetri maksumus alates 2020 I poolaasta: 1,1172 €/km

   

Tellija

Vedaja

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Saar

Andres Puskar

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus

AS Hansa Bussiliinid

juhataja

juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json