Teksti suurus:

Avaliku teenindamise otselepingu nr 3-3/17/79 täiendav kokkulepe nr 4

Väljaandja:Kagu Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.01.2020, 7

Avaliku teenindamise otselepingu nr 3-3/17/79 täiendav kokkulepe nr 4

Vastu võetud 27.01.2020
nr 4-5/6


Eesti Vabariik kui veo tellija, keda esindab pädeva asutusena MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, registrikood 80425742, asukoht Kesk 20, 63308 Põlva, keda esindab juhatuse liige Sander Saar

ja OÜ Asunduse, registrikood 10269625, keda esindab põhikirja alusel Henno Kõrbe, sõlmivad 20.03.2017 otselepingu nr 3-3/17/79 juurde täiendava kokkuleppe nr 4 alljärgnevalt:


Lepingu punkti 3.5 kohaselt muudetakse liinikilomeetri maksumuse piirmäära kaks korda kalendriaastas vastavalt indeksile eelmise perioodi liinikilomeetri maksumust suurendades või vähendades.

Liinikilomeetri maksumus alates 2020 I poolaasta: 0,9416 €/km

   

Tellija

Vedaja

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Saar

Henno Kõrbe

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus

OÜ Asunduse

juhataja

juhataja

/otsingu_soovitused.json