Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 "Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 101, 1687

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 "Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord" muutmine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 162

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määrust nr 88 «Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord» (RTL 2007, 48, 866) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 341 lõike 4 alusel.»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) taotletava volituse ulatus loomataudi, loomaliigi või nende gruppide, analüüsitavate näitajate ja toidugruppide kaupa ning kasutatav analüüsimeetod.».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json