Teksti suurus:

2008. aasta riigieelarve seadus

2008. aasta riigieelarve seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 74, 451

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2007 otsus nr 229

2008. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 12.12.2007

Sealhulgas

Konsolideerimata eelarve muudest või määramata allikatest laekumistega seotud
eelarve 
majandus-
tegevusest laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
mitte-
residentidelt laekumistega seotud
eelarve
(a, ü)
teistelt riigi-
asutustelt laekumistega seotud
eelarve
(a)
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü) Konsolideeritud eelarve
  1 2 3 4 5 6 7=1–5

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

96 275 451 478 84 776 595 722 601 235 827 9 936 209 023 905 628 495 55 782 411 95 369 822 983

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

93 579 603 948 82 098 737 577 584 978 397 9 936 209 023 905 628 495 54 050 456 92 673 975 453

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

2 695 847 530 2 708 656 351 –11 076 866 0 0 –1 731 955 2 695 847 530
 

Osa 1. RIIGIKOGU

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

375 000 20 000 355 000 0 0 0 375 000
32   Kaupade ja teenuste müük 365 000 10 000 355 000 0 0 0 365 000
38   Muud tulud 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

354 993 708 354 638 708 355 000 0 0 0 354 993 708
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 59 037 000 59 037 000 0 0 0 0 59 037 000

74000101. Riigikogu Kantselei

294 456 708 294 101 708 355 000 0 0 0 294 456 708
4   Eraldised 55 680 350 55 680 350 0 0 0 0 55 680 350
  41 Sotsiaaltoetused 53 290 400 53 290 400 0 0 0 0 53 290 400
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4134 Sihtotstarbelised õppetoetused ja stipendiumid 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 53 240 400 53 240 400 0 0 0 0 53 240 400
    – parlamendipensionid (a) 53 240 400 53 240 400 0 0 0 0 53 240 400
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 389 950 2 389 950 0 0 0 0 2 389 950
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 389 950 2 389 950 0 0 0 0 2 389 950
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 240 000 240 000 0 0 0 0 240 000
    – Eesti Keele Instituut 240 000 240 000 0 0 0 0 240 000
  4500.9 Mitteresidentidele 2 149 950 2 149 950 0 0 0 0 2 149 950
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 149 950 2 149 950 0 0 0 0 2 149 950
5   Tegevuskulud 238 673 358 238 318 358 355 000 0 0 0 238 673 358
    – Riigikogu liikmete töötasu (a) 64 584 000 64 584 000 0 0 0 0 64 584 000
    – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 21 312 720 21 312 720 0 0 0 0 21 312 720
    – tegevuskulud 152 402 638 152 047 638 355 000 0 0 0 152 402 638
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 220 000 220 000 0 0 0 0 220 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 154 000 154 000 0 0 0 0 154 000
6   Muud kulud 103 000 103 000 0 0 0 0 103 000

70008256. Vabariigi Valimiskomisjon

1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
5   Tegevuskulud 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

410 000 0 410 000 0 0 0 410 000
32   Kaupade ja teenuste müük 410 000 0 410 000 0 0 0 410 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

70 034 190 69 624 190 410 000 0 0 0 70 034 190
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 11 800 000 11 800 000 0 0 0 0 11 800 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

58 234 190 57 824 190 410 000 0 0 0 58 234 190
4   Eraldised 7 788 500 7 788 500 0 0 0 0 7 788 500
  41 Sotsiaaltoetused 1 528 500 1 528 500 0 0 0 0 1 528 500
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 764 250 764 250 0 0 0 0 764 250
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja -suurendused (a) 764 250 764 250 0 0 0 0 764 250
  414 Presidendi ametipension (a) 764 250 764 250 0 0 0 0 764 250
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 260 000 6 260 000 0 0 0 0 6 260 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 260 000 6 260 000 0 0 0 0 6 260 000
  4500.8 Muudele residentidele 6 260 000 6 260 000 0 0 0 0 6 260 000
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – Ühiskondliku Leppe Sihtasutus 5 300 000 5 300 000 0 0 0 0 5 300 000
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 260 000 260 000 0 0 0 0 260 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 50 386 990 49 976 990 410 000 0 0 0 50 386 990
    – tegevuskulud 49 528 037 49 118 037 410 000 0 0 0 49 528 037
    – Vabariigi Presidendi abikaasa esindustasu 713 303 713 303 0 0 0 0 713 303
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 86 515 86 515 0 0 0 0 86 515
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 59 135 59 135 0 0 0 0 59 135
6   Muud kulud 58 700 58 700 0 0 0 0 58 700
 

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

71 703 095 71 703 095 0 0 0 0 71 703 095
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 970 000 970 000 0 0 0 0 970 000

74000056. Riigikontroll

70 733 095 70 733 095 0 0 0 0 70 733 095
4   Eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
  4500.9 Mitteresidentidele 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000
5   Tegevuskulud 70 719 095 70 719 095 0 0 0 0 70 719 095
    – tegevuskulud 70 417 000 70 417 000 0 0 0 0 70 417 000
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 179 440 179 440 0 0 0 0 179 440
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 122 655 122 655 0 0 0 0 122 655
 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

26 982 000 26 982 000 0 0 0 0 26 982 000

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

26 982 000 26 982 000 0 0 0 0 26 982 000
4   Eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500.9 Mitteresidentidele 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 26 967 000 26 967 000 0 0 0 0 26 967 000
    – tegevuskulud 26 814 000 26 814 000 0 0 0 0 26 814 000
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 90 880 90 880 0 0 0 0 90 880
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 62 120 62 120 0 0 0 0 62 120
 

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

4 030 000 4 020 000 10 000 0 0 0 4 030 000
32   Kaupade ja teenuste müük 80 000 70 000 10 000 0 0 0 80 000
38   Muud tulud 3 950 000 3 950 000 0 0 0 0 3 950 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 2 950 000 2 950 000 0 0 0 0 2 950 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 1 900 000
  388 Muud tulud 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

76 237 725 76 227 725 10 000 0 0 0 76 237 725
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 5 185 000 5 185 000 0 0 0 0 5 185 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks (a, ü) 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 1 900 000

74001127. Riigikohus

71 052 725 71 042 725 10 000 0 0 0 71 052 725
4   Eraldised 6 164 725 6 164 725 0 0 0 0 6 164 725
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 164 725 6 164 725 0 0 0 0 6 164 725
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 164 725 6 164 725 0 0 0 0 6 164 725
  4500.8 Muudele residentidele 6 064 725 6 064 725 0 0 0 0 6 064 725
    – kohtunike koolitus 6 064 725 6 064 725 0 0 0 0 6 064 725
  4500.9 Mitteresidentidele 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
5   Tegevuskulud 64 887 000 64 877 000 10 000 0 0 0 64 887 000
    – tegevuskulud 64 737 000 64 727 000 10 000 0 0 0 64 737 000
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 98 000 98 000 0 0 0 0 98 000
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 52 000 52 000 0 0 0 0 52 000
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000
 

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

96 270 636 478 84 772 555 722 600 460 827 9 936 209 023 905 628 495 55 782 411 95 365 007 983
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

92 979 653 230 81 499 561 859 584 203 397 9 936 209 023 905 628 495 54 050 456 92 074 024 735
4   Eraldised 7 595 404 937 7 595 404 937 0 0 0 0 7 595 404 937
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 7 595 404 937 7 595 404 937 0 0 0 0 7 595 404 937
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 5 218 574 937 5 218 574 937 0 0 0 0 5 218 574 937
  452.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 5 218 574 937 5 218 574 937 0 0 0 0 5 218 574 937
    sellest jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud korras 1 430 000 000 1 430 000 000 0 0 0 0 1 430 000 000
    – hariduskulud, koolilõuna kulud, toimetulekutoetused, koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetused, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine, täiendav toetus saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud korras 3 788 574 937 3 788 574 937 0 0 0 0 3 788 574 937
  452.9 Mitteresidentidele 2 376 830 000 2 376 830 000 0 0 0 0 2 376 830 000
  452.92 Euroopa Liidule (a, ü) 2 376 830 000 2 376 830 000 0 0 0 0 2 376 830 000
6   Muud kulud 250 348 387 250 348 387 0 0 0 0 250 348 387
    – Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 101 797 551 101 797 551 0 0 0 0 101 797 551
    – Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) 148 550 836 148 550 836 0 0 0 0 148 550 836
 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

94 544 718 46 120 000 1 325 518 47 099 200 0 0 94 544 718
32   Kaupade ja teenuste müük 1 645 518 320 000 1 325 518 0 0 0 1 645 518
  320 Riigilõivud 320 000 320 000 0 0 0 0 320 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 1 325 518 0 1 325 518 0 0 0 1 325 518
35   Toetused 47 099 200 0 0 47 099 200 0 0 47 099 200
38   Muud tulud 45 800 000 45 800 000 0 0 0 0 45 800 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 45 800 000 45 800 000 0 0 0 0 45 800 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 15 140 520 15 140 520 0 0 0 0 15 140 520
    sellest eraldisteks 4 400 000 4 400 000 0 0 0 0 4 400 000
    sellest tegevuskuludeks 9 699 480 9 699 480 0 0 0 0 9 699 480
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

332 626 820 284 247 620 1 280 000 47 099 200 0 0 332 626 820
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 15 140 520 15 140 520 0 0 0 0 15 140 520
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 15 140 520 15 140 520 0 0 0 0 15 140 520

70004809. Riigikantselei

238 281 785 190 652 585 530 000 47 099 200 0 0 238 281 785
4   Eraldised 86 894 258 51 095 058 0 35 799 200 0 0 86 894 258
  450 Sihtotstarbelised eraldised 86 886 258 51 087 058 0 35 799 200 0 0 86 886 258
    – Eesti Vabariigi 90. aastapäev 4 400 000 4 400 000 0 0 0 0 4 400 000
    sealhulgas varade müügi arvel (a, ü) 4 400 000 4 400 000 0 0 0 0 4 400 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 82 486 258 46 687 058 0 35 799 200 0 0 82 486 258
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 68 561 258 32 762 058 0 35 799 200 0 0 68 561 258
    – Europe Directi infovõrgu toetus 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000
    – meede 5.3 «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine» 12 289 994 0 0 12 289 994 0 0 12 289 994
    – meede 5.4 «Avaliku koolitussüsteemi arendamine» 753 726 0 0 753 726 0 0 753 726
    – meede 5.1 «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» 15 369 600 0 0 15 369 600 0 0 15 369 600
    – meede 5.2 «Parema õigusloome arendamine» 5 885 880 0 0 5 885 880 0 0 5 885 880
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 1 272 058 1 272 058 0 0 0 0 1 272 058
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 746 018 746 018 0 0 0 0 746 018
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 526 040 526 040 0 0 0 0 526 040
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 29 790 000 29 790 000 0 0 0 0 29 790 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 29 790 000 29 790 000 0 0 0 0 29 790 000
  4500.8 Muudele residentidele 13 020 000 13 020 000 0 0 0 0 13 020 000
    – eesti keele hoidmine ja arendamine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – rahvuskaaslaste programmi toetamine 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – MTÜ Narva Eesti Maja 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Peipsi-äärsete vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri toetamine 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – vähemusrahvuste kultuuriautonoomia 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – Avatud Eesti Fond 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – Sihtasutus Eesti Represseeritute Abistamise Fond 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – muudele residentidele 920 000 920 000 0 0 0 0 920 000
  4500.9 Mitteresidentidele 905 000 905 000 0 0 0 0 905 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 905 000 905 000 0 0 0 0 905 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000
    – siseriiklike organisatsioonide liikmemaksud 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000
5   Tegevuskulud 151 347 527 139 517 527 530 000 11 300 000 0 0 151 347 527
    sealhulgas majandamiskulud varade müügi arvel (a, ü) 5 149 480 5 149 480 0 0 0 0 5 149 480
6   Muud kulud 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 675 664 4 675 664 0 0 0 0 4 675 664
5   Tegevuskulud (ü) 4 125 664 4 125 664 0 0 0 0 4 125 664
4   Eraldised (ü) 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000

70001946. Rahvusarhiiv

79 204 515 78 454 515 750 000 0 0 0 79 204 515
4   Eraldised 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 118 500 118 500 0 0 0 0 118 500
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000
  4500.8 Muudele residentidele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
    – toetused eraarhivaalide omanikele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Mitteresidentidele 60 500 60 500 0 0 0 0 60 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 60 500 60 500 0 0 0 0 60 500
5   Tegevuskulud 79 057 515 78 307 515 750 000 0 0 0 79 057 515
    sealhulgas varade müügi arvel (a, ü) 4 550 000 4 550 000 0 0 0 0 4 550 000
6   Muud kulud 28 500 28 500 0 0 0 0 28 500
 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

1 320 769 611 99 776 090 189 594 125 1 028 679 396 2 720 000 0 1 318 049 611
32   Kaupade ja teenuste müük 190 590 215 4 566 090 186 024 125 0 0 0 190 590 215
  320 Riigilõivud 105 000 105 000 0 0 0 0 105 000
  3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 188 744 125 2 720 000 186 024 125 0 0 0 188 744 125
  3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 1 741 090 1 741 090 0 0 0 0 1 741 090
35   Toetused 1 031 399 396 0 0 1 028 679 396 2 720 000 0 1 028 679 396
38   Muud tulud 98 780 000 95 210 000 3 570 000 0 0 0 98 780 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 95 140 000 95 140 000 0 0 0 0 95 140 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 63 333 333 63 333 333 0 0 0 0 63 333 333
  388 Muud tulud 3 640 000 70 000 3 570 000 0 0 0 3 640 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

6 712 053 717 5 494 630 196 186 024 125 1 028 679 396 2 720 000 0 6 709 333 717
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 427 171 005 143 881 005 2 640 000 280 650 000 0 0 427 171 005
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 63 333 333 63 333 333 0 0 0 0 63 333 333

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

107 567 680 107 567 680 0 0 0 0 107 567 680
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 107 567 680 107 567 680 0 0 0 0 107 567 680
    – hariduse valdkonna infrastruktuuri arendamine 107 567 680 107 567 680 0 0 0 0 107 567 680
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 52 941 176 52 941 176 0 0 0 0 52 941 176
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 51 666 666 51 666 666 0 0 0 0 51 666 666

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

4 520 726 803 3 786 587 584 0 734 139 219 0 0 4 520 726 803
4   Eraldised 4 388 028 409 3 669 297 995 0 718 730 414 0 0 4 388 028 409
    – elukestev õpe (ESF) 119 308 824 15 308 824 0 104 000 000 0 0 119 308 824
    – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2008. aasta vastuvõtt 158 874 490 158 874 490 0 0 0 0 158 874 490
    – ülikoolide raamatukogud 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    – rahvuskaaslaste poliitika arendamine 9 990 000 9 990 000 0 0 0 0 9 990 000
    – kõrgkoolide erivajadustega õppurite 2008. aasta vastuvõtt ja õpe 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) 33 529 412 3 529 412 0 30 000 000 0 0 33 529 412
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid RAK 2004–2006 3 556 529 3 556 529 0 0 0 0 3 556 529
    – Valgevene üliõpilaste Eestis õppimise toetamine 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 46 318 540 46 318 540 0 0 0 0 46 318 540
    – riiklik koolitustellimus erakõrgkoolidele 20 433 140 20 433 140 0 0 0 0 20 433 140
    – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele 3 035 400 3 035 400 0 0 0 0 3 035 400
    – AS Audentes 17 850 000 17 850 000 0 0 0 0 17 850 000
    – Tallinna Juudi Kool 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 357 410 492 357 410 492 0 0 0 0 357 410 492
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 357 410 492 357 410 492 0 0 0 0 357 410 492
  4134 Õppetoetused 334 659 492 334 659 492 0 0 0 0 334 659 492
    – kõrgkoolide õppetoetused 200 833 723 200 833 723 0 0 0 0 200 833 723
    – kutseõppeasutuste õppetoetused 89 742 769 89 742 769 0 0 0 0 89 742 769
    – kutseõppeasutuste koolitoit 44 083 000 44 083 000 0 0 0 0 44 083 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 22 751 000 22 751 000 0 0 0 0 22 751 000
    – emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 16 000 000 16 000 000 0 0 0 0 16 000 000
    – teaduspreemiad 4 350 000 4 350 000 0 0 0 0 4 350 000
    – teadustööde riiklike konkursside preemiad 1 901 000 1 901 000 0 0 0 0 1 901 000
    – F. J. Wiedemanni keeleauhind 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 622 340 122 3 037 609 708 0 584 730 414 0 0 3 622 340 122
    – õpilaskodude projekt 17 900 000 17 900 000 0 0 0 0 17 900 000
    – pikapäevakooli programm 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 64 933 300 64 933 300 0 0 0 0 64 933 300
    – hariduslike erivajadustega õpilastele õppevahendite hankimine 2 230 000 2 230 000 0 0 0 0 2 230 000
    – HIV/AIDSi ennetamise riiklikust strateegiast 2006–2015 tulenevad tegevused 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – eesti keele strateegia rakendamine 31 325 000 31 325 000 0 0 0 0 31 325 000
    – võõrkeelte strateegia rakendamine 920 000 920 000 0 0 0 0 920 000
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) 75 165 024 75 165 024 0 0 0 0 75 165 024
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 225 617 498 2 640 887 084 0 584 730 414 0 0 3 225 617 498
    – kõrgharidus 2 232 554 280 055 0 1 952 499 0 0 2 232 554
    – kutseharidus 5 544 645 567 439 0 4 977 206 0 0 5 544 645
    – õpilasüritused 1 281 400 1 281 400 0 0 0 0 1 281 400
    – meediaväljaannete toetamine 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – maakondlikud nõustamiskeskused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistamine 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – noorsootöö foorum 286 000 286 000 0 0 0 0 286 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 452 449 197 1 891 401 259 0 561 047 938 0 0 2 452 449 197
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 6 172 398 6 172 398 0 0 0 0 6 172 398
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 4 353 252 4 353 252 0 0 0 0 4 353 252
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 100 455 076 98 742 683 0 1 712 393 0 0 100 455 076
    – kutsehariduse valdkonna ESFi projektid 32 134 0 0 32 134 0 0 32 134
    – üldhariduse valdkonna ESFi projektid 1 680 259 0 0 1 680 259 0 0 1 680 259
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 98 122 683 98 122 683 0 0 0 0 98 122 683
    – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 620 000 620 000 0 0 0 0 620 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 429 313 942 1 378 228 310 0 51 085 632 0 0 1 429 313 942
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele 1 199 992 883 1 199 992 883 0 0 0 0 1 199 992 883
    – õpetajakoolitus 3 480 000 3 480 000 0 0 0 0 3 480 000
    – Tartu Ülikooli Teaduskool 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut 380 000 380 000 0 0 0 0 380 000
    – Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool 400 000 400 000 0 0 0 0 400 000
    – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur 105 430 000 105 430 000 0 0 0 0 105 430 000
    – Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia 22 819 000 22 819 000 0 0 0 0 22 819 000
    – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2 127 000 2 127 000 0 0 0 0 2 127 000
    – Tallinna Ülikooli Arhiivmuuseum 1 175 000 1 175 000 0 0 0 0 1 175 000
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 14 000 000 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0 2 400 000
    – kutsehariduse valdkonna ESFi projektid 1 464 911 159 931 0 1 304 980 0 0 1 464 911
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid 60 645 148 10 864 496 0 49 780 652 0 0 60 645 148
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 912 154 529 403 904 616 0 508 249 913 0 0 912 154 529
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 160 193 000 157 971 000 0 2 222 000 0 0 160 193 000
    – Sihtasutus Archimedes 678 028 949 201 828 949 0 476 200 000 0 0 678 028 949
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 35 910 970 17 906 891 0 18 004 079 0 0 35 910 970
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 28 393 180 19 847 776 0 8 545 404 0 0 28 393 180
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 4 250 000 4 250 000 0 0 0 0 4 250 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 3 278 430 0 0 3 278 430 0 0 3 278 430
    – Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
  4500.8 Muudele residentidele 745 086 152 728 333 381 0 16 752 771 0 0 745 086 152
    – Eesti Vabaharidusliit 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – MTÜ Eesti Olümpiakomitee 9 150 000 9 150 000 0 0 0 0 9 150 000
    – MTÜ Eesti Instituut – eesti keele välisõpe 5 436 657 5 436 657 0 0 0 0 5 436 657
    – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)» 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud» 16 000 000 16 000 000 0 0 0 0 16 000 000
    – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
    – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine 2 570 000 2 570 000 0 0 0 0 2 570 000
    – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine 389 610 000 389 610 000 0 0 0 0 389 610 000
    – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 126 503 000 126 503 000 0 0 0 0 126 503 000
    – teaduse populariseerimine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – teadusraamatukogudele teavikute soetamine 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – noorteinfo arendamine ja noorsootööalase teadlikkuse tõstmine 630 000 630 000 0 0 0 0 630 000
    – huvihariduse toetamine 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – noortevaldkonna võrgustiku toetamine 1 599 000 1 599 000 0 0 0 0 1 599 000
    – hariduslike erivajadustega laste õppekirjanduse väljaandmise toetamine 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – õpilasüritused 364 600 364 600 0 0 0 0 364 600
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
    – üldharidusvaldkonna tegevustoetused koostööpartneritele 1 320 000 1 320 000 0 0 0 0 1 320 000
    – ettevalmistus eestikeelsele õppele üleminekuks vene õppekeelega gümnaasiumides 48 600 000 48 600 000 0 0 0 0 48 600 000
    – Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000
    – Eesti Noorsoo Instituut 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 2 221 110 943 524 0 1 277 586 0 0 2 221 110
    – Eesti Lasterikaste Perede Liit 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – Emakeele Selts 140 000 140 000 0 0 0 0 140 000
    – noorte valdkonna ESFi projektid (noorteühendus Juventus) 226 400 56 600 0 169 800 0 0 226 400
    – teadus- ja arendustegevuse valdkonna tegevustoetused koostööpartneritele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – kodanikuteadlikkuse suurendamise projekt 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – kutse- ja täiskasvanuhariduse ESFi projektid 1 299 174 0 0 1 299 174 0 0 1 299 174
    – Eesti Keele Sihtasutus 225 000 225 000 0 0 0 0 225 000
    – projekt «E-tervis» 13 700 000 0 0 13 700 000 0 0 13 700 000
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid (SA EELK Usuteaduste Instituut) 306 211 0 0 306 211 0 0 306 211
    – muudele residentidele 5 125 000 5 125 000 0 0 0 0 5 125 000
  4500.9 Mitteresidentidele 15 237 550 15 237 550 0 0 0 0 15 237 550
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 621 600 2 621 600 0 0 0 0 2 621 600
    – Euroopa Söe- ja Terase Teadusfondi liikmemaks 11 734 950 11 734 950 0 0 0 0 11 734 950
    – Euroopa Nõukogu Noortevaldkonna Juhtkomitee ja Läänemeremaade Noorteasjade Koostöökogu liikmemaksud 95 000 95 000 0 0 0 0 95 000
    – OECD võrdlusuuringu PISA osavõtumaks 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – Eesti osalemine Euroopa Nõukogu Grazi Nüüdiskeelte Keskuse (ENGNK) töös 186 000 186 000 0 0 0 0 186 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 192 849 300 192 849 300 0 0 0 0 192 849 300
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 187 706 300 187 706 300 0 0 0 0 187 706 300
    – lasteasutuste investeeringute programm 149 250 000 149 250 000 0 0 0 0 149 250 000
    – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 38 456 300 38 456 300 0 0 0 0 38 456 300
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 4 293 000 4 293 000 0 0 0 0 4 293 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid) 3 493 000 3 493 000 0 0 0 0 3 493 000
    – Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
  4502.8 Muudele residentidele 850 000 850 000 0 0 0 0 850 000
5   Tegevuskulud 132 698 394 117 319 589 0 15 408 805 0 0 132 698 394
    sealhulgas õppelaenude põhiosa kustutamine 3 793 952 3 793 952 0 0 0 0 3 793 952
    sealhulgas erisoodustusmaks õppelaenudelt 2 461 349 2 461 349 0 0 0 0 2 461 349

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

104 707 312 104 707 312 0 0 0 0 104 707 312
4   Eraldised (ü) 102 277 255 102 277 255 0 0 0 0 102 277 255
    – elukestev õpe (ESF) 15 308 823 15 308 823 0 0 0 0 15 308 823
    – teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine (ESF) 6 164 705 6 164 705 0 0 0 0 6 164 705
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid RAK 2004–2006 3 556 529 3 556 529 0 0 0 0 3 556 529
    – kõrghariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) 3 529 411 3 529 411 0 0 0 0 3 529 411
    – teaduse- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine (ERF) 22 352 940 22 352 940 0 0 0 0 22 352 940
  450 Sihtotstarbelised eraldised 51 364 847 51 364 847 0 0 0 0 51 364 847
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 51 364 847 51 364 847 0 0 0 0 51 364 847
    – kõrgharidus (ESF) 280 055 280 055 0 0 0 0 280 055
    – kutseharidus (ESF) 567 439 567 439 0 0 0 0 567 439
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 49 967 229 49 967 229 0 0 0 0 49 967 229
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 11 024 427 11 024 427 0 0 0 0 11 024 427
    – kõrghariduse valdkonna ESFi projektid 10 864 496 10 864 496 0 0 0 0 10 864 496
    – kutsehariduse valdkonna ESFi projektid 159 931 159 931 0 0 0 0 159 931
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 38 942 802 38 942 802 0 0 0 0 38 942 802
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 3 103 187 3 103 187 0 0 0 0 3 103 187
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 1 420 559 1 420 559 0 0 0 0 1 420 559
    – Sihtasutus Archimedes 34 027 056 34 027 056 0 0 0 0 34 027 056
    – Eesti Teadusfond 392 000 392 000 0 0 0 0 392 000
  4500.8 Muudele residentidele 550 124 550 124 0 0 0 0 550 124
    – Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras 493 524 493 524 0 0 0 0 493 524
    – noorte valdkonna ESFi projektid (noorteühendus Juventus) 56 600 56 600 0 0 0 0 56 600
5   Tegevuskulud (ü) 2 430 057 2 430 057 0 0 0 0 2 430 057

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

135 216 519 135 216 519 0 0 0 0 135 216 519
4   Eraldised (ü) 135 216 519 135 216 519 0 0 0 0 135 216 519
    – teaduse ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine (ESF) 5 212 274 5 212 274 0 0 0 0 5 212 274
    – hariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) 3 529 412 3 529 412 0 0 0 0 3 529 412
    – kõrghariduse infrastruktuuri arendamine (ERF) 8 117 647 8 117 647 0 0 0 0 8 117 647
    sealhulhas abikõlbmatu käibemaks 6 352 941 6 352 941 0 0 0 0 6 352 941
    – teaduse- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamine (ERF) 52 513 633 52 513 633 0 0 0 0 52 513 633
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 40 235 294 40 235 294 0 0 0 0 40 235 294
  450 Sihtotstarbelised eraldised 65 843 553 65 843 553 0 0 0 0 65 843 553
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kulutusteks 65 843 553 65 843 553 0 0 0 0 65 843 553
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 65 843 553 65 843 553 0 0 0 0 65 843 553
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 65 843 553 65 843 553 0 0 0 0 65 843 553
    – Sihtasutus Archimedes 65 843 553 65 843 553 0 0 0 0 65 843 553
    sealhulgas abikõlbmatu käibemaks 46 588 235 46 588 235 0 0 0 0 46 588 235

700003690. Keeleinspektsioon

5 570 000 5 570 000 0 0 0 0 5 570 000
5   Tegevuskulud 5 570 000 5 570 000 0 0 0 0 5 570 000

700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

18 601 089 15 692 948 1 000 000 1 908 141 0 0 18 601 089
4   Eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  450 Sihtotstarbelised eraldised 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500.9 Mitteresidentidele 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5 900 010 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
5   Tegevuskulud 12 701 079 9 792 938 1 000 000 1 908 141 0 0 12 701 079

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

34 022 34 022 0 0 0 0 34 022
5   Tegevuskulud (ü) 34 022 34 022 0 0 0 0 34 022

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

28 494 512 25 404 512 3 090 000 0 0 0 28 494 512
4   Eraldised 16 804 000 16 804 000 0 0 0 0 16 804 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 16 804 000 16 804 000 0 0 0 0 16 804 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 16 804 000 16 804 000 0 0 0 0 16 804 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 16 804 000 16 804 000 0 0 0 0 16 804 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 16 804 000 16 804 000 0 0 0 0 16 804 000
    – toetus alaealiste komisjonidele 5 464 000 5 464 000 0 0 0 0 5 464 000
    – avatud noortekeskuste toetusprogramm 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – noorteinfo teenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
    – nõustamisteenuste arendamine teavitus- ja nõustamiskeskustes 2 340 000 2 340 000 0 0 0 0 2 340 000
5   Tegevuskulud 11 690 512 8 600 512 3 090 000 0 0 0 11 690 512

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

73 021 468 69 766 224 1 200 000 2 055 244 0 0 73 021 468
4   Eraldised 18 080 668 17 515 000 0 565 668 0 0 18 080 668
    – õpetaja ja pedagoogi lähtetoetus 12 000 000 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 3 515 000 3 515 000 0 0 0 0 3 515 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 3 515 000 3 515 000 0 0 0 0 3 515 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 3 515 000 3 515 000 0 0 0 0 3 515 000
    – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine 3 515 000 3 515 000 0 0 0 0 3 515 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 565 668 2 000 000 0 565 668 0 0 2 565 668
    – õppekavade arendamine 565 668 0 0 565 668 0 0 565 668
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – ESFi projektid 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
5   Tegevuskulud 54 940 800 52 251 224 1 200 000 1 489 576 0 0 54 940 800

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

488 973 488 973 0 0 0 0 488 973
5   Tegevuskulud (ü) 488 973 488 973 0 0 0 0 488 973

Kutseõppeasutused

940 141 167 804 585 505 132 524 425 3 031 237 0 0 940 141 167
4   Eraldised 11 440 000 11 300 000 140 000 0 0 0 11 440 000
  41 Sotsiaaltoetused 11 440 000 11 300 000 140 000 0 0 0 11 440 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 11 440 000 11 300 000 140 000 0 0 0 11 440 000
  4134 Õppetoetused 11 440 000 11 300 000 140 000 0 0 0 11 440 000
5   Tegevuskulud 927 291 167 793 285 505 130 974 425 3 031 237 0 0 927 291 167
6   Muud kulud 1 410 000 0 1 410 000 0 0 0 1 410 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

10 767 415 10 767 415 0 0 0 0 10 767 415
5   Tegevuskulud (ü) 10 767 415 10 767 415 0 0 0 0 10 767 415

Rakenduskõrgkoolid

299 371 051 259 269 611 38 500 000 1 601 440 0 0 299 371 051
5   Tegevuskulud 299 371 051 259 269 611 38 500 000 1 601 440 0 0 299 371 051

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 369 961 3 369 961 0 0 0 0 3 369 961
5   Tegevuskulud (ü) 3 369 961 3 369 961 0 0 0 0 3 369 961

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

375 692 507 370 157 807 5 534 700 0 0 0 375 692 507
4   Eraldised 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
  41 Sotsiaaltoetused 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
  4134 Õppetoetused 5 600 000 5 600 000 0 0 0 0 5 600 000
5   Tegevuskulud 370 092 507 364 557 807 5 534 700 0 0 0 370 092 507

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

23 264 115 13 715 000 1 535 000 5 294 115 2 720 000 0 20 544 115
5   Tegevuskulud 23 264 115 13 715 000 1 535 000 5 294 115 2 720 000 0 20 544 115
 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

586 545 199 465 140 112 47 378 200 8 596 387 65 430 500 0 521 114 699
32   Kaupade ja teenuste müük 358 439 312 311 061 112 47 378 200 0 0 0 358 439 312
  320 Riigilõivud 310 133 900 310 133 900 0 0 0 0 310 133 900
  322 Kaupade ja teenuste müük 48 305 412 927 212 47 378 200 0 0 0 48 305 412
35   Toetused 74 026 887 0 0 8 596 387 65 430 500 0 8 596 387
38   Muud tulud 154 079 000 154 079 000 0 0 0 0 154 079 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 51 040 000 51 040 000 0 0 0 0 51 040 000
  388 Muud tulud 103 039 000 103 039 000 0 0 0 0 103 039 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

1 839 431 792 1 718 026 705 47 378 200 8 596 387 65 430 500 0 1 774 001 292
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 64 372 773 59 829 259 1 500 000 3 043 514 0 0 64 372 773
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 693 332 693 332 0 0 0 0 693 332

70000898. Justiitsministeerium

207 569 086 198 134 086 40 000 0 9 395 000 0 198 174 086
4   Eraldised 71 065 538 71 065 538 0 0 0 0 71 065 538
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – Eesti Vanglatööstuse AS 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 151 583 151 583 0 0 0 0 151 583
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 151 583 151 583 0 0 0 0 151 583
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 126 583 126 583 0 0 0 0 126 583
    – tudengitööde konkursi toetamine 126 583 126 583 0 0 0 0 126 583
  4134 Õppetoetused 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 67 913 955 67 913 955 0 0 0 0 67 913 955
    – Sisekaitseakadeemia 1 159 555 1 159 555 0 0 0 0 1 159 555
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 66 754 400 66 754 400 0 0 0 0 66 754 400
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 6 284 400 6 284 400 0 0 0 0 6 284 400
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 6 284 400 6 284 400 0 0 0 0 6 284 400
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 3 732 839 3 732 839 0 0 0 0 3 732 839
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 2 551 561 2 551 561 0 0 0 0 2 551 561
  4500.8 Muudele residentidele 59 627 000 59 627 000 0 0 0 0 59 627 000
    – kuritegevuse ennetamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus 5 100 000 5 100 000 0 0 0 0 5 100 000
    – Sihtasutus Iuridicum 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Rahvaste Õiguste Instituut 360 000 360 000 0 0 0 0 360 000
    – mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Eesti Advokatuur – avalik-õiguslike ülesannete täitmine 1 650 000 1 650 000 0 0 0 0 1 650 000
    – Eesti Juristide Liit 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
    – riigi poolt tasutav õigusabi 47 917 000 47 917 000 0 0 0 0 47 917 000
    – muudele residentidele 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
  4500.9 Mitteresidentidele 843 000 843 000 0 0 0 0 843 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 843 000 843 000 0 0 0 0 843 000
5   Tegevuskulud 131 253 548 121 818 548 40 000 0 9 395 000 0 121 858 548
    – tegevuskulud 108 253 548 98 818 548 40 000 0 9 395 000 0 98 858 548
  5522 Kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi 23 000 000 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000
6   Muud kulud 5 250 000 5 250 000 0 0 0 0 5 250 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

460 000 460 000 0 0 0 0 460 000
5   Tegevuskulud (ü) 460 000 460 000 0 0 0 0 460 000

70000906. Prokuratuur

172 502 850 172 502 850 0 0 0 0 172 502 850
4   Eraldised 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
  450 Sihtotstarbelised eraldised 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
  4500.9 Mitteresidentidele 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 23 470 23 470 0 0 0 0 23 470
5   Tegevuskulud 172 478 380 172 478 380 0 0 0 0 172 478 380
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

70003572. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

65 244 063 62 744 063 2 500 000 0 0 0 65 244 063
4   Eraldised 36 000 36 000 0 0 0 0 36 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 36 000 36 000 0 0 0 0 36 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 36 000 36 000 0 0 0 0 36 000
  4500.9 Mitteresidentidele 36 000 36 000 0 0 0 0 36 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 36 000 36 000 0 0 0 0 36 000
5   Tegevuskulud 65 205 563 62 705 563 2 500 000 0 0 0 65 205 563
6   Muud kulud 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

165 324 489 80 400 229 30 500 000 1 388 760 53 035 500 0 112 288 989
4   Eraldised 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
  4500.9 Mitteresidentidele 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000
5   Tegevuskulud 161 724 489 80 400 229 26 900 000 1 388 760 53 035 500 0 108 688 989
6   Muud kulud 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0 3 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

595 197 595 197 0 0 0 0 595 197
5   Tegevuskulud (ü) 595 197 595 197 0 0 0 0 595 197

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

12 627 065 12 627 065 0 0 0 0 12 627 065
5   Tegevuskulud 12 627 065 12 627 065 0 0 0 0 12 627 065

Esimese ja teise astme kohtud

470 066 567 467 016 567 50 000 0 3 000 000 0 467 066 567
5   Tegevuskulud 470 038 593 466 988 593 50 000 0 3 000 000 0 467 038 593
6   Muud kulud 27 974 27 974 0 0 0 0 27 974

Kinnipidamiskohad

671 873 280 654 920 967 12 788 200 4 164 113 0 0 671 873 280
4   Eraldised 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  41 Sotsiaaltoetused 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
    – sotsiaaltoetused vanglast vabanenutele 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
5   Tegevuskulud 670 130 984 653 188 671 12 778 200 4 164 113 0 0 670 130 984
6   Muud kulud 342 296 332 296 10 000 0 0 0 342 296

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 271 862 1 271 862 0 0 0 0 1 271 862
5   Tegevuskulud (ü) 1 271 862 1 271 862 0 0 0 0 1 271 862

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

9 851 619 9 851 619 0 0 0 0 9 851 619
5   Tegevuskulud 9 851 619 9 851 619 0 0 0 0 9 851 619
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–247 914 048 –247 914 048 0 0 0 0 –247 914 048

70000898. Justiitsministeerium

–7 947 000 –7 947 000 0 0 0 0 –7 947 000

20.6

Kohustuste vähenemine –7 947 000 –7 947 000 0 0 0 0 –7 947 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –7 947 000 –7 947 000 0 0 0 0 –7 947 000

Kinnipidamiskohad

–239 917 048 –239 917 048 0 0 0 0 –239 917 048

10.1

Finantsvarade suurenemine –183 145 010 –183 145 010 0 0 0 0 –183 145 010
  1011.1 Aktsiate ja osade soetamine –183 145 010 –183 145 010 0 0 0 0 –183 145 010
    – uus Tallinna Vangla (RKASi aktsiakapitali suurendamine) –183 145 010 –183 145 010 0 0 0 0 –183 145 010

20.6

Kohustuste vähenemine –56 772 038 –56 772 038 0 0 0 0 –56 772 038
  2082.6 – Viru Vangla kapitaliliisingu maksed –56 772 038 –56 772 038 0 0 0 0 –56 772 038

Esimese ja teise astme kohtud

–50 000 –50 000 0 0 0 0 –50 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
  1032.1 – laenude andmine –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

360 640 270 76 657 470 156 800 283 826 000 0 0 360 640 270
32   Kaupade ja teenuste müük 2 339 270 2 182 470 156 800 0 0 0 2 339 270
35   Toetused 283 826 000 0 0 283 826 000 0 0 283 826 000
38   Muud tulud 74 475 000 74 475 000 0 0 0 0 74 475 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 73 530 000 73 530 000 0 0 0 0 73 530 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 49 020 000 49 020 000 0 0 0 0 49 020 000
  388 Muud tulud 945 000 945 000 0 0 0 0 945 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 910 127 300 4 626 144 500 156 800 283 826 000 0 0 4 910 127 300
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 988 263 000 704 437 000 0 283 826 000 0 0 988 263 000
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 49 020 000 49 020 000 0 0 0 0 49 020 000

70004502. Kaitseministeerium

1 312 866 856 1 312 866 856 0 0 0 0 1 312 866 856
4   Eraldised 485 555 763 485 555 763 0 0 0 0 485 555 763
  41 Sotsiaaltoetused 41 000 000 41 000 000 0 0 0 0 41 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele (a) 38 000 000 38 000 000 0 0 0 0 38 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 444 555 763 444 555 763 0 0 0 0 444 555 763
    – Kaitseliit 341 345 600 341 345 600 0 0 0 0 341 345 600
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 91 455 163 91 455 163 0 0 0 0 91 455 163
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 24 929 663 24 929 663 0 0 0 0 24 929 663
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 4 407 169 4 407 169 0 0 0 0 4 407 169
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 3 012 494 3 012 494 0 0 0 0 3 012 494
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 910 000 910 000 0 0 0 0 910 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 13 900 000 13 900 000 0 0 0 0 13 900 000
  4500.8 Muudele residentidele 12 890 000 12 890 000 0 0 0 0 12 890 000
  4500.9 Mitteresidentidele (ü) 53 635 500 53 635 500 0 0 0 0 53 635 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 53 635 500 53 635 500 0 0 0 0 53 635 500
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (ü) 11 755 000 11 755 000 0 0 0 0 11 755 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised (ü) 11 755 000 11 755 000 0 0 0 0 11 755 000
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele (ü) 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 10 755 000 10 755 000 0 0 0 0 10 755 000
5   Tegevuskulud 823 678 093 823 678 093 0 0 0 0 823 678 093
    – tegevuskulud 238 510 600 238 510 600 0 0 0 0 238 510 600
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 585 167 493 585 167 493 0 0 0 0 585 167 493
6   Muud kulud 3 633 000 3 633 000 0 0 0 0 3 633 000

70005938. Teabeamet

165 000 000 165 000 000 0 0 0 0 165 000 000
6   Muud kulud 165 000 000 165 000 000 0 0 0 0 165 000 000

Kaitsevägi

2 368 058 300 2 368 058 300 0 0 0 0 2 368 058 300
4   Eraldised 70 892 000 70 892 000 0 0 0 0 70 892 000
  41 Sotsiaaltoetused 69 392 000 69 392 000 0 0 0 0 69 392 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 69 392 000 69 392 000 0 0 0 0 69 392 000
  4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 20 352 000 20 352 000 0 0 0 0 20 352 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 49 040 000 49 040 000 0 0 0 0 49 040 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
5   Tegevuskulud 2 249 006 300 2 249 006 300 0 0 0 0 2 249 006 300
    – tegevuskulud 1 800 639 700 1 800 639 700 0 0 0 0 1 800 639 700
  5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 448 366 600 448 366 600 0 0 0 0 448 366 600
6   Muud kulud 48 160 000 48 160 000 0 0 0 0 48 160 000

70006139. Laidoneri Muuseum

7 267 293 7 187 293 80 000 0 0 0 7 267 293
5   Tegevuskulud 7 267 293 7 187 293 80 000 0 0 0 7 267 293

70006257. Seli Tervisekeskus

8 962 400 8 885 600 76 800 0 0 0 8 962 400
5   Tegevuskulud 8 945 600 8 868 800 76 800 0 0 0 8 945 600
6   Muud kulud 16 800 16 800 0 0 0 0 16 800

70007647. Kaitseressursside Amet

59 709 451 59 709 451 0 0 0 0 59 709 451
4   Eraldised 3 646 000 3 646 000 0 0 0 0 3 646 000
  41 Sotsiaaltoetused 3 646 000 3 646 000 0 0 0 0 3 646 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 3 646 000 3 646 000 0 0 0 0 3 646 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 3 646 000 3 646 000 0 0 0 0 3 646 000
5   Tegevuskulud 56 063 451 56 063 451 0 0 0 0 56 063 451
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–6 433 700 –6 433 700 0 0 0 0 –6 433 700

70004502. Kaitseministeerium

–6 433 700 –6 433 700 0 0 0 0 –6 433 700

20.6

Kohustuste vähenemine –6 433 700 –6 433 700 0 0 0 0 –6 433 700
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –6 433 700 –6 433 700 0 0 0 0 –6 433 700
 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 536 121 114 1 132 888 516 17 064 000 1 386 168 598 0 0 2 536 121 114
32   Kaupade ja teenuste müük 33 509 499 16 445 499 17 064 000 0 0 0 33 509 499
  320 Riigilõivud 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 2 800 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 30 709 499 13 645 499 17 064 000 0 0 0 30 709 499
35   Toetused 1 386 168 598 0 0 1 386 168 598 0 0 1 386 168 598
38   Muud tulud 1 116 443 017 1 116 443 017 0 0 0 0 1 116 443 017
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 251 136 017 251 136 017 0 0 0 0 251 136 017
    sellest loodusväärtusliku maa ostuks 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 124 152 723 124 152 723 0 0 0 0 124 152 723
    sellest sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 20 010 000 20 010 000 0 0 0 0 20 010 000
  382 Tulud varadelt 367 707 000 367 707 000 0 0 0 0 367 707 000
  388 Muud tulud 497 600 000 497 600 000 0 0 0 0 497 600 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 509 607 536 1 106 374 938 17 064 000 1 386 168 598 0 0 2 509 607 536
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 224 099 723 223 599 723 500 000 0 0 0 224 099 723
    sealhulgas maa ost varade müügi arvel (a, ü) 35 000 000 35 000 000 0 0 0 0 35 000 000
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 124 152 723 124 152 723 0 0 0 0 124 152 723

70001231. Keskkonnaministeerium

1 761 668 160 386 347 412 1 000 000 1 374 320 748 0 0 1 761 668 160
4   Eraldised 1 421 209 448 75 607 818 0 1 345 601 630 0 0 1 421 209 448
    – välisabi projektide tehniline abi 3 500 000 0 0 3 500 000 0 0 3 500 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
    – erametsanduse toetamine 24 000 000 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  41 Sotsiaaltoetused 2 110 000 2 110 000 0 0 0 0 2 110 000
    – vääriselupaikade lepingulised toetused 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – keskkonnapreemiad 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 391 399 448 49 297 818 0 1 342 101 630 0 0 1 391 399 448
    – struktuuritoetuse rakendusskeemid (avatud taotlemine ja investeeringute kava) 597 730 922 0 0 597 730 922 0 0 597 730 922
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 34 018 205 29 037 818 0 4 980 387 0 0 34 018 205
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 23 526 761 20 103 602 0 3 423 159 0 0 23 526 761
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 3 103 602 3 103 602 0 0 0 0 3 103 602
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 843 493 1 843 493 0 0 0 0 1 843 493
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 260 109 1 260 109 0 0 0 0 1 260 109
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 2 523 159 0 0 2 523 159 0 0 2 523 159
    – maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamine 2 523 159 0 0 2 523 159 0 0 2 523 159
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 14 900 000 14 000 000 0 900 000 0 0 14 900 000
    – Sihtasutus Erametsakeskus – Euroopa Liidu toetusskeemide rakendamine 17 000 000 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus – ERDFi projektide korraldamine 900 000 0 0 900 000 0 0 900 000
  4500.8 Muudele residentidele 2 882 228 1 325 000 0 1 557 228 0 0 2 882 228
    – Keskkonnaühenduste Koda 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine 1 557 228 0 0 1 557 228 0 0 1 557 228
    – MTÜ Eesti Metsaselts – Elistvere Loomapark 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
    – Äksi Looduskeskuse raamatukogu 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000
  4500.9 Mitteresidentidele 7 609 216 7 609 216 0 0 0 0 7 609 216
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 609 216 7 609 216 0 0 0 0 7 609 216
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 759 650 321 20 260 000 0 739 390 321 0 0 759 650 321
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 742 953 335 20 010 000 0 722 943 335 0 0 742 953 335
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 742 953 335 20 010 000 0 722 943 335 0 0 742 953 335
    sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvel (a, ü) 20 010 000 20 010 000 0 0 0 0 20 010 000
  4502.8 Muudele residentidele 16 696 986 250 000 0 16 446 986 0 0 16 696 986
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – maaparandusühistute liikmemaksud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
5   Tegevuskulud 336 858 885 307 139 767 1 000 000 28 719 118 0 0 336 858 885
6   Muud kulud 3 599 827 3 599 827 0 0 0 0 3 599 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 821 816 3 821 816 0 0 0 0 3 821 816
5   Tegevuskulud (ü) 3 821 816 3 821 816 0 0 0 0 3 821 816

70003098. Maa-amet

154 899 706 154 247 706 652 000 0 0 0 154 899 706
5   Tegevuskulud 154 747 706 154 182 706 565 000 0 0 0 154 747 706
6   Muud kulud 152 000 65 000 87 000 0 0 0 152 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

35 408 866 33 200 000 1 400 000 808 866 0 0 35 408 866
5   Tegevuskulud 35 408 866 33 200 000 1 400 000 808 866 0 0 35 408 866

70003106. Keskkonnainspektsioon

108 700 857 108 200 857 500 000 0 0 0 108 700 857
5   Tegevuskulud 108 600 857 108 100 857 500 000 0 0 0 108 600 857
6   Muud kulud 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

47 691 000 40 591 000 7 100 000 0 0 0 47 691 000
5   Tegevuskulud 47 191 000 40 591 000 6 600 000 0 0 0 47 191 000
6   Muud kulud 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000

70001917. Kiirguskeskus

8 009 000 7 444 000 565 000 0 0 0 8 009 000
5   Tegevuskulud 7 919 000 7 444 000 475 000 0 0 0 7 919 000
6   Muud kulud 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

48 673 178 43 673 178 5 000 000 0 0 0 48 673 178
5   Tegevuskulud 48 339 478 43 637 278 4 702 200 0 0 0 48 339 478
6   Muud kulud 333 700 35 900 297 800 0 0 0 333 700

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

3 767 000 3 767 000 0 0 0 0 3 767 000
5   Tegevuskulud 3 767 000 3 767 000 0 0 0 0 3 767 000

70007848. Riiklik Looduskaitsekeskus

108 364 546 97 225 562 100 000 11 038 984 0 0 108 364 546
4   Eraldised 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – loodushoiuteenused ja loodushoiutööd 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
5   Tegevuskulud 97 064 546 85 925 562 100 000 11 038 984 0 0 97 064 546
6   Muud kulud 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 038 643 6 038 643 0 0 0 0 6 038 643
5   Tegevuskulud (ü) 6 038 643 6 038 643 0 0 0 0 6 038 643

70003129. Eesti Loodusmuuseum

8 325 500 8 078 500 247 000 0 0 0 8 325 500
5   Tegevuskulud 8 318 000 8 071 000 247 000 0 0 0 8 318 000
6   Muud kulud 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500
 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

274 177 222 47 646 000 142 988 334 26 798 997 41 181 000 15 562 891 232 996 222
32   Kaupade ja teenuste müük 143 044 334 56 000 142 988 334 0 0 0 143 044 334
  320 Riigilõivud 56 000 56 000 0 0 0 0 56 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 142 988 334 0 142 988 334 0 0 0 142 988 334
35   Toetused 83 542 888 0 0 26 798 997 41 181 000 15 562 891 42 361 888
38   Muud tulud 47 590 000 47 590 000 0 0 0 0 47 590 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

2 840 707 987 2 627 564 905 131 332 149 26 798 997 41 181 000 13 830 936 2 799 526 987
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 129 302 234 88 532 234 0 0 40 770 000 0 88 532 234

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

13 680 000 13 680 000 0 0 0 0 13 680 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 13 680 000 13 680 000 0 0 0 0 13 680 000

70000941. Kultuuriministeerium

2 072 265 768 2 046 016 771 0 26 248 997 0 0 2 072 265 768
4   Eraldised 2 018 805 976 1 992 556 979 0 26 248 997 0 0 2 018 805 976
  41 Sotsiaaltoetused 9 350 000 9 350 000 0 0 0 0 9 350 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 9 350 000 9 350 000 0 0 0 0 9 350 000
    – kultuuri- ja spordistipendiumid 2 520 000 2 520 000 0 0 0 0 2 520 000
    – riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad 5 750 000 5 750 000 0 0 0 0 5 750 000
    – riiklikud toetused olümpiavõitjatele 1 080 000 1 080 000 0 0 0 0 1 080 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 009 455 976 1 983 206 979 0 26 248 997 0 0 2 009 455 976
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 713 321 101 1 687 072 104 0 26 248 997 0 0 1 713 321 101
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 340 002 883 1 340 002 883 0 0 0 0 1 340 002 883
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 5 559 409 5 559 409 0 0 0 0 5 559 409
    – maavalitsuste hallatavate maakonnamuuseumide tegevuskulud 1 579 198 1 579 198 0 0 0 0 1 579 198
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 2 364 186 2 364 186 0 0 0 0 2 364 186
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 616 025 1 616 025 0 0 0 0 1 616 025
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 68 016 427 68 016 427 0 0 0 0 68 016 427
    – rahvaraamatukogud 45 153 343 45 153 343 0 0 0 0 45 153 343
    sealhulgas rahvaraamatukogude tegevuskulud 10 353 343 10 353 343 0 0 0 0 10 353 343
    sealhulgas rahvaraamatukogude teavikud 34 800 000 34 800 000 0 0 0 0 34 800 000
    – muuseumid 1 617 513 1 617 513 0 0 0 0 1 617 513
    – teatrid 15 645 571 15 645 571 0 0 0 0 15 645 571
    – maakinod ja linnaorkestrid 600 000 600 000 0 0 0 0 600 000
    – projekt «Kino tuleb tagasi» 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 038 895 378 1 038 895 378 0 0 0 0 1 038 895 378
    – Rahvusooper Estonia 121 219 443 121 219 443 0 0 0 0 121 219 443
    – Eesti Rahvusraamatukogu 94 187 124 94 187 124 0 0 0 0 94 187 124
    – avalik-õiguslik ringhääling 383 318 811 383 318 811 0 0 0 0 383 318 811
    – Eesti Kultuurkapital hasartmängumaksu ning tubaka- ja alkoholiaktsiiside laekumisest (a) 440 170 000 440 170 000 0 0 0 0 440 170 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 227 531 669 227 531 669 0 0 0 0 227 531 669
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus 2 326 035 2 326 035 0 0 0 0 2 326 035
    – Eesti Filmi Sihtasutus 64 790 290 64 790 290 0 0 0 0 64 790 290
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 6 567 750 6 567 750 0 0 0 0 6 567 750
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 569 532 569 532 0 0 0 0 569 532
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 36 791 941 36 791 941 0 0 0 0 36 791 941
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 3 845 000 3 845 000 0 0 0 0 3 845 000
    – Sihtasutus Vene Teater 22 414 671 22 414 671 0 0 0 0 22 414 671
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 20 534 759 20 534 759 0 0 0 0 20 534 759
    – Sihtasutus Ugala Teater 15 931 247 15 931 247 0 0 0 0 15 931 247
    – Sihtasutus Kultuurileht 17 693 908 17 693 908 0 0 0 0 17 693 908
    – Muuseumiehituse Sihtasutus 19 298 065 19 298 065 0 0 0 0 19 298 065
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 6 428 892 6 428 892 0 0 0 0 6 428 892
    – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 5 423 562 5 423 562 0 0 0 0 5 423 562
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon 916 017 916 017 0 0 0 0 916 017
    – Tartu Jaani Kiriku Sihtasutus 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 370 323 218 344 074 221 0 26 248 997 0 0 370 323 218
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile 161 190 738 134 941 741 0 26 248 997 0 0 161 190 738
    – projekti- ja tegevustoetused spordile 124 040 000 124 040 000 0 0 0 0 124 040 000
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) 85 092 480 85 092 480 0 0 0 0 85 092 480
  4500.9 Mitteresidentidele 2 995 000 2 995 000 0 0 0 0 2 995 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 995 000 2 995 000 0 0 0 0 2 995 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 296 134 875 296 134 875 0 0 0 0 296 134 875
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 273 884 875 273 884 875 0 0 0 0 273 884 875
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 149 161 000 149 161 000 0 0 0 0 149 161 000
  4502.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 63 036 000 63 036 000 0 0 0 0 63 036 000
    – avalik-õiguslik ringhääling 59 336 000 59 336 000 0 0 0 0 59 336 000
    – Eesti Rahvusraamatukogu 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Rahvusooper Estonia pillid 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 61 387 875 61 387 875 0 0 0 0 61 387 875
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 3 300 000 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000
    – Sihtasutus Ugala Teater 14 527 875 14 527 875 0 0 0 0 14 527 875
    – Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 28 500 000 28 500 000 0 0 0 0 28 500 000
    – Sihtasutus Jõulumäe Tervisekeskus 3 010 000 3 010 000 0 0 0 0 3 010 000
    – Muuseumiehituse Sihtasutus 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4502.8 Muudele residentidele 22 250 000 22 250 000 0 0 0 0 22 250 000
    – MTÜ EELK Paide Püha Risti kogudus 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
    – Tartu Pauluse Kirik 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Von Krahli Teater 890 000 890 000 0 0 0 0 890 000
    – MTÜ Mooste Külalisstuudio 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – muudele residentidele 9 360 000 9 360 000 0 0 0 0 9 360 000
  4502.9 Mitteresidentidele 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000
5   Tegevuskulud 53 457 292 53 457 292 0 0 0 0 53 457 292
    – tegevuskulud 52 275 452 52 275 452 0 0 0 0 52 275 452
    – hasartmängumaksu nõukogu teenindamiskulud vastavalt hasartmängumaksu laekumisele (a) 1 181 840 1 181 840 0 0 0 0 1 181 840
6   Muud kulud 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500

70000958. Muinsuskaitseamet

54 405 459 54 292 459 113 000 0 0 0 54 405 459
4   Eraldised 28 935 000 28 935 000 0 0 0 0 28 935 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 28 935 000 28 935 000 0 0 0 0 28 935 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 28 935 000 28 935 000 0 0 0 0 28 935 000
  4500.8 Muudele residentidele 28 935 000 28 935 000 0 0 0 0 28 935 000
5   Tegevuskulud 25 428 459 25 315 459 113 000 0 0 0 25 428 459
    sealhulgas riiklik programm «Pühakodade säilimine ja areng» 2 880 000 2 880 000 0 0 0 0 2 880 000
    sealhulgas toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks 2 730 569 2 730 569 0 0 0 0 2 730 569
6   Muud kulud 42 000 42 000 0 0 0 0 42 000

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

8 783 340 8 373 340 410 000 0 0 0 8 783 340
5   Tegevuskulud 8 778 340 8 368 340 410 000 0 0 0 8 778 340
6   Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

5 935 720 5 814 720 85 000 0 36 000 0 5 899 720
5   Tegevuskulud 5 935 720 5 814 720 85 000 0 36 000 0 5 899 720

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

32 323 841 31 523 841 800 000 0 0 0 32 323 841
4   Eraldised 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
  4500.8 Muudele residentidele 25 500 000 25 500 000 0 0 0 0 25 500 000
5   Tegevuskulud 6 822 241 6 022 241 800 000 0 0 0 6 822 241
6   Muud kulud 1 600 1 600 0 0 0 0 1 600

70004347. Võru Instituut

2 361 556 2 301 556 60 000 0 0 0 2 361 556
5   Tegevuskulud 2 360 556 2 300 556 60 000 0 0 0 2 360 556
6   Muud kulud 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000

Kontserdiorganisatsioonid

147 977 632 101 639 632 36 119 955 550 000 200 000 9 468 045 147 777 632
5   Tegevuskulud 133 373 972 94 101 017 33 322 955 550 000 200 000 5 200 000 133 173 972
6   Muud kulud 14 603 660 7 538 615 2 797 000 0 0 4 268 045 14 603 660

Muuseumid

211 797 422 169 504 731 39 054 800 0 175 000 3 062 891 211 622 422
5   Tegevuskulud 210 763 380 169 082 444 38 443 045 0 175 000 3 062 891 210 588 380
6   Muud kulud 1 034 042 422 287 611 755 0 0 0 1 034 042

Teatrid

174 973 015 118 983 621 54 689 394 0 0 1 300 000 174 973 015
5   Tegevuskulud 172 332 895 116 660 437 54 372 458 0 0 1 300 000 172 332 895
6   Muud kulud 2 640 120 2 323 184 316 936 0 0 0 2 640 120

Spordibaasid

582 000 582 000 0 0 0 0 582 000
5   Tegevuskulud 582 000 582 000 0 0 0 0 582 000
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–36 278 792 –24 545 698 –10 001 139 0 0 –1 731 955 –36 278 792

Muuseumid

–48 610 –48 610 0 0 0 0 –48 610

20.6

Kohustuste vähenemine –48 610 –48 610 0 0 0 0 –48 610
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –48 610 –48 610 0 0 0 0 –48 610

Kontserdiorganisatsioonid

–22 020 885 –15 438 885 –4 850 045 0 0 –1 731 955 –22 020 885

20.6

Kohustuste vähenemine –22 020 885 –15 438 885 –4 850 045 0 0 –1 731 955 –22 020 885
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –11 402 600 –9 852 600 0 0 0 –1 550 000 –11 402 600
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –10 618 285 –5 586 285 –4 850 045 0 0 –181 955 –10 618 285

Teatrid

–14 209 297 –9 058 203 –5 151 094 0 0 0 –14 209 297

20.6

Kohustuste vähenemine –14 209 297 –9 058 203 –5 151 094 0 0 0 –14 209 297
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –3 996 000 –3 996 000 0 0 0 0 –3 996 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –10 213 297 –5 062 203 –5 151 094 0 0 0 –10 213 297
 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 715 596 533 1 536 543 824 44 929 000 2 132 923 709 0 1 200 000 3 715 596 533
32   Kaupade ja teenuste müük 674 589 824 629 660 824 44 929 000 0 0 0 674 589 824
  320 Riigilõivud 486 425 000 486 425 000 0 0 0 0 486 425 000
  322 Kaupade ja teenuste müük 188 164 824 143 235 824 44 929 000 0 0 0 188 164 824
35   Toetused 2 134 123 709 0 0 2 132 923 709 0 1 200 000 2 134 123 709
38   Muud tulud 906 883 000 906 883 000 0 0 0 0 906 883 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 42 050 000 42 050 000 0 0 0 0 42 050 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 28 000 000
  382 Tulud varadelt 860 900 000 860 900 000 0 0 0 0 860 900 000
  388 Muud tulud 3 933 000 3 933 000 0 0 0 0 3 933 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

8 245 996 279 6 066 943 570 44 929 000 2 132 923 709 0 1 200 000 8 245 996 279
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 2 947 577 286 2 639 300 498 5 000 000 303 276 788 0 0 2 947 577 286
    sealhulgas riigiteede hoid 2 778 670 000 2 521 331 881 3 000 000 254 338 119 0 0 2 778 670 000
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 28 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

173 801 631 173 801 631 0 0 0 0 173 801 631
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 173 801 631 173 801 631 0 0 0 0 173 801 631
    sealhulgas riigiteede hoid 169 093 014 169 093 014 0 0 0 0 169 093 014

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

27 600 000 27 600 000 0 0 0 0 27 600 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 27 600 000 27 600 000 0 0 0 0 27 600 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

3 283 300 096 2 044 502 732 3 100 000 1 234 497 364 0 1 200 000 3 283 300 096
4   Eraldised 3 119 052 361 1 906 977 704 0 1 212 074 657 0 0 3 119 052 361
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 426 000 000 426 000 000 0 0 0 0 426 000 000
    – Edelaraudtee AS 177 000 000 177 000 000 0 0 0 0 177 000 000
    – Elektriraudtee AS 54 000 000 54 000 000 0 0 0 0 54 000 000
    – AS Eesti Post 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – AS Tallinna Lennujaam 13 000 000 13 000 000 0 0 0 0 13 000 000
    – Väinamere Liinid OÜ 140 000 000 140 000 000 0 0 0 0 140 000 000
    – ühistranspordi toetuste reserv 22 000 000 22 000 000 0 0 0 0 22 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 693 052 361 1 480 977 704 0 1 212 074 657 0 0 2 693 052 361
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 687 580 084 775 458 675 0 912 121 409 0 0 1 687 580 084
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 634 394 084 722 272 675 0 912 121 409 0 0 1 634 394 084
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 288 741 788 288 741 788 0 0 0 0 288 741 788
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 034 595 1 034 595 0 0 0 0 1 034 595
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 707 193 707 193 0 0 0 0 707 193
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele 42 000 000 42 000 000 0 0 0 0 42 000 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks maavalitsustele 245 000 000 245 000 000 0 0 0 0 245 000 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
    – Eesti Arengufond 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Tartu Ülikool 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 315 652 296 403 530 887 0 912 121 409 0 0 1 315 652 296
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 1 032 282 507 295 807 454 0 736 475 053 0 0 1 032 282 507
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 258 369 789 82 723 433 0 175 646 356 0 0 258 369 789
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
  4500.8 Muudele residentidele 47 186 000 47 186 000 0 0 0 0 47 186 000
    – AS Alara 7 900 000 7 900 000 0 0 0 0 7 900 000
    – AS Metrosert 2 731 000 2 731 000 0 0 0 0 2 731 000
    – Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus 850 000 850 000 0 0 0 0 850 000
    – MTÜ Eesti Standardikeskus 7 900 000 7 900 000 0 0 0 0 7 900 000
    – MTÜ Eesti Korteriühistute Liit 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – tarbijakaitseühendused 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
    – energiasäästuprogramm 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000
    – sideettevõtjad 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – Eesti Proovikoda OÜ 330 000 330 000 0 0 0 0 330 000
    – Eesti Omanike Keskliit 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0 2 400 000
    – innovatsioonipoliitika uuringud 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – muud mittetulundusühingud ja sihtasutused 4 575 000 4 575 000 0 0 0 0 4 575 000
  4500.9 Mitteresidentidele 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 6 000 000 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 1 005 472 277 705 519 029 0 299 953 248 0 0 1 005 472 277
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 667 519 029 667 519 029 0 0 0 0 667 519 029
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele (ü) 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029
    – toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 639 950 000 639 950 000 0 0 0 0 639 950 000
    – energiasäästu sihtprogramm 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – avalikult kasutatavate kohalike teede hoid 633 000 000 633 000 000 0 0 0 0 633 000 000
    – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 4 450 000 4 450 000 0 0 0 0 4 450 000
  4502.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele (ü) 10 520 000 10 520 000 0 0 0 0 10 520 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 10 520 000 10 520 000 0 0 0 0 10 520 000
  4502.8 Muudele residentidele 337 953 248 38 000 000 0 299 953 248 0 0 337 953 248
    – AS Tallinna Lennujaam 299 953 248 0 0 299 953 248 0 0 299 953 248
    – AS Saarte Liinid (ü) 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – Elektriraudtee AS (ü) 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
5   Tegevuskulud 163 932 735 137 395 028 2 915 000 22 422 707 0 1 200 000 163 932 735
6   Muud kulud 315 000 130 000 185 000 0 0 0 315 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

11 999 984 11 999 984 0 0 0 0 11 999 984
4   Eraldised (ü) 6 463 301 6 463 301 0 0 0 0 6 463 301
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 463 301 6 463 301 0 0 0 0 6 463 301
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 6 463 301 6 463 301 0 0 0 0 6 463 301
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 6 463 301 6 463 301 0 0 0 0 6 463 301
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 6 463 301 6 463 301 0 0 0 0 6 463 301
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 82 586 442 82 586 442 0 0 0 0 82 586 442
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 334 651 334 651 0 0 0 0 334 651
5   Tegevuskulud (ü) 5 536 683 5 536 683 0 0 0 0 5 536 683

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

62 202 823 62 202 823 0 0 0 0 62 202 823
4   Eraldised (ü) 62 202 823 62 202 823 0 0 0 0 62 202 823
  450 Sihtotstarbelised eraldised 62 202 823 62 202 823 0 0 0 0 62 202 823
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 45 153 794 45 153 794 0 0 0 0 45 153 794
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 45 153 794 45 153 794 0 0 0 0 45 153 794
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 45 153 794 45 153 794 0 0 0 0 45 153 794
    – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 42 765 012 42 765 012 0 0 0 0 42 765 012
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 2 388 782 2 388 782 0 0 0 0 2 388 782
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029
    – toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks maavalitsustele 17 049 029 17 049 029 0 0 0 0 17 049 029

70000303. Konkurentsiamet

40 653 495 32 055 207 4 000 8 594 288 0 0 40 653 495
5   Tegevuskulud 40 414 295 31 816 007 4 000 8 594 288 0 0 40 414 295
4   Eraldised 236 200 236 200 0 0 0 0 236 200
  450 Sihtotstarbelised eraldised 236 200 236 200 0 0 0 0 236 200
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 236 200 236 200 0 0 0 0 236 200
  4500.9 Mitteresidentidele 236 200 236 200 0 0 0 0 236 200
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 236 200 236 200 0 0 0 0 236 200
6   Muud kulud 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 396 078 1 396 078 0 0 0 0 1 396 078
5   Tegevuskulud (ü) 1 396 078 1 396 078 0 0 0 0 1 396 078

70000800. Lennuamet

14 102 000 14 062 000 40 000 0 0 0 14 102 000
5   Tegevuskulud 14 099 000 14 059 000 40 000 0 0 0 14 099 000
6   Muud kulud 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000
                   

70001490. Maanteeamet

840 090 000 815 390 000 24 700 000 0 0 0 840 090 000
4   Eraldised 1 190 000 1 190 000 0 0 0 0 1 190 000
  41 Sotsiaaltoetused 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 475 000 475 000 0 0 0 0 475 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
  4500.9 Mitteresidentidele 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 715 000 715 000 0 0 0 0 715 000
5   Tegevuskulud 838 686 750 814 014 750 24 672 000 0 0 0 838 686 750
    – tegevuskulud 24 672 000 0 24 672 000 0 0 0 24 672 000
    – riigiteede hoid 814 014 750 814 014 750 0 0 0 0 814 014 750
6   Muud kulud 213 250 185 250 28 000 0 0 0 213 250

70003164. Patendiamet

21 269 700 21 089 700 180 000 0 0 0 21 269 700
4   Eraldised 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  4500.9 Mitteresidentidele 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
    – Euroopa Patendiorganisatsioon (a) 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
5   Tegevuskulud 20 333 000 20 153 000 180 000 0 0 0 20 333 000
6   Muud kulud 36 700 36 700 0 0 0 0 36 700

70003247. Tarbijakaitseamet

17 453 300 16 898 540 40 000 514 760 0 0 17 453 300
4   Eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
  4500.9 Mitteresidentidele 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 4 300 4 300 0 0 0 0 4 300
5   Tegevuskulud 17 444 000 16 889 240 40 000 514 760 0 0 17 444 000
6   Muud kulud 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

745 240 745 240 0 0 0 0 745 240
5   Tegevuskulud (ü) 745 240 745 240 0 0 0 0 745 240

70002414. Veeteede Amet

522 297 000 190 741 000 4 000 000 327 556 000 0 0 522 297 000
4   Eraldised 335 556 000 8 000 000 0 327 556 000 0 0 335 556 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 335 556 000 8 000 000 0 327 556 000 0 0 335 556 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 335 556 000 8 000 000 0 327 556 000 0 0 335 556 000
  4502.8 Muudele residentidele 335 556 000 8 000 000 0 327 556 000 0 0 335 556 000
    – AS Saarte Liinid 213 090 000 8 000 000 0 205 090 000 0 0 213 090 000
    – AS Tallinna Sadam 122 466 000 0 0 122 466 000 0 0 122 466 000
5   Tegevuskulud 186 291 000 182 391 000 3 900 000 0 0 0 186 291 000
    – tegevuskulud 168 291 000 164 391 000 3 900 000 0 0 0 168 291 000
    – talvine navigatsioon (ü) 18 000 000 18 000 000 0 0 0 0 18 000 000
6   Muud kulud 450 000 350 000 100 000 0 0 0 450 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000
4   Eraldised (ü) 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000
  4502.8 Muudele residentidele 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000
    – AS Saarte Liinid 3 050 000 3 050 000 0 0 0 0 3 050 000

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000
4   Eraldised (ü) 4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000
  4502.8 Muudele residentidele 4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000
    – AS Saarte Liinid 4 950 000 4 950 000 0 0 0 0 4 950 000

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

280 819 183 112 169 867 260 000 168 389 316 0 0 280 819 183
4   Eraldised 212 257 625 58 338 051 0 153 919 574 0 0 212 257 625
  450 Sihtotstarbelised eraldised 212 257 625 58 338 051 0 153 919 574 0 0 212 257 625
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
  4500.9 Mitteresidentidele 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 93 880 93 880 0 0 0 0 93 880
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 212 163 745 58 244 171 0 153 919 574 0 0 212 163 745
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 28 041 523 21 244 171 0 6 797 352 0 0 28 041 523
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 28 041 523 21 244 171 0 6 797 352 0 0 28 041 523
  4502.8 Muudele residentidele 184 122 222 37 000 000 0 147 122 222 0 0 184 122 222
    – Elektriraudtee AS (ü) 37 000 000 37 000 000 0 0 0 0 37 000 000
    – AS Eesti Raudtee 147 122 222 0 0 147 122 222 0 0 147 122 222
5   Tegevuskulud 68 508 978 53 779 236 260 000 14 469 742 0 0 68 508 978
6   Muud kulud 52 580 52 580 0 0 0 0 52 580

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

11 980 373 11 980 373 0 0 0 0 11 980 373
5   Tegevuskulud (ü) 11 980 373 11 980 373 0 0 0 0 11 980 373

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171
4   Eraldised (ü) 21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171
  450 Sihtotstarbelised eraldised 21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 21 244 171 21 244 171 0 0 0 0 21 244 171

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

109 458 385 108 948 385 510 000 0 0 0 109 458 385
4   Eraldised 444 880 444 880 0 0 0 0 444 880
  450 Sihtotstarbelised eraldised 444 880 444 880 0 0 0 0 444 880
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 444 880 444 880 0 0 0 0 444 880
  4500.9 Mitteresidentidele 444 880 444 880 0 0 0 0 444 880
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 444 880 444 880 0 0 0 0 444 880
5   Tegevuskulud 108 949 000 108 439 000 510 000 0 0 0 108 949 000
    – tegevuskulud 81 099 000 80 589 000 510 000 0 0 0 81 099 000
    – tootmiskulud (a) 27 850 000 27 850 000 0 0 0 0 27 850 000
6   Muud kulud 64 505 64 505 0 0 0 0 64 505

70003193. Patendiraamatukogu

5 467 000 5 372 000 95 000 0 0 0 5 467 000
5   Tegevuskulud 5 467 000 5 372 000 95 000 0 0 0 5 467 000

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

163 508 834 66 413 641 7 000 000 90 095 193 0 0 163 508 834
4   Eraldised 96 305 528 15 869 028 0 80 436 500 0 0 96 305 528
  450 Sihtotstarbelised eraldised 96 305 528 15 869 028 0 80 436 500 0 0 96 305 528
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – projekti «Küla Tee uuendus» raames maavalitsustele 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 89 305 528 8 869 028 0 80 436 500 0 0 89 305 528
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 89 305 528 8 869 028 0 80 436 500 0 0 89 305 528
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele (ü) 89 305 528 8 869 028 0 80 436 500 0 0 89 305 528
5   Tegevuskulud 67 203 306 50 544 613 7 000 000 9 658 693 0 0 67 203 306

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

6 493 113 6 493 113 0 0 0 0 6 493 113
4   Eraldised (ü) 6 145 500 6 145 500 0 0 0 0 6 145 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 6 145 500 6 145 500 0 0 0 0 6 145 500
    – projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele 6 145 500 6 145 500 0 0 0 0 6 145 500
5   Tegevuskulud (ü) 347 613 347 613 0 0 0 0 347 613

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

3 223 528 3 223 528 0 0 0 0 3 223 528
4   Eraldised (ü) 2 723 528 2 723 528 0 0 0 0 2 723 528
  450 Sihtotstarbelised eraldised 2 723 528 2 723 528 0 0 0 0 2 723 528
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 2 723 528 2 723 528 0 0 0 0 2 723 528
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 723 528 2 723 528 0 0 0 0 2 723 528
  4502.00 Riigile ja riigiasutustele 2 723 528 2 723 528 0 0 0 0 2 723 528
5   Tegevuskulud (ü) 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–334 267 308 –334 267 308 0 0 0 0 –334 267 308

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

–324 067 308 –324 067 308 0 0 0 0 –324 067 308

10.1

Finantsvarade suurenemine –324 067 308 –324 067 308 0 0 0 0 –324 067 308
  101.1 – väärtpaberite soetamine –324 067 308 –324 067 308 0 0 0 0 –324 067 308

70003218. Tehnilise Järelevalve Amet

–200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

20.6.

Kohustuste vähenemine –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –200 000 –200 000 0 0 0 0 –200 000

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

–10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000

20.6.

Kohustuste vähenemine –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –10 000 000 –10 000 000 0 0 0 0 –10 000 000
 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

3 419 896 372 139 005 434 71 388 000 3 098 994 054 109 528 884 980 000 3 310 367 488
32   Kaupade ja teenuste müük 96 218 414 24 830 414 71 388 000 0 0 0 96 218 414
  320 Riigilõivud 17 214 800 17 214 800 0 0 0 0 17 214 800
  322 Kaupade ja teenuste müük 79 003 614 7 615 614 71 388 000 0 0 0 79 003 614
35   Toetused 3 209 502 938 0 0 3 098 994 054 109 528 884 980 000 3 099 974 054
38   Muud tulud 114 175 020 114 175 020 0 0 0 0 114 175 020
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 595 000 100 595 000 0 0 0 0 100 595 000
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 62 330 000 62 330 000 0 0 0 0 62 330 000
  382 Tulud varadelt 12 178 020 12 178 020 0 0 0 0 12 178 020
  388 Muud tulud 1 402 000 1 402 000 0 0 0 0 1 402 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

5 352 596 773 2 071 705 835 71 388 000 3 098 994 054 109 528 884 980 000 5 243 067 889
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 102 757 621 92 802 167 7 387 954 1 777 500 790 000 0 101 967 621
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 62 330 000 62 330 000 0 0 0 0 62 330 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

592 500 592 500 0 0 0 0 592 500
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 592 500 592 500 0 0 0 0 592 500

70000734. Põllumajandusministeerium

262 682 070 228 087 885 300 000 9 587 960 24 706 225 0 237 975 845
4   Eraldised 40 377 748 38 039 788 0 2 337 960 0 0 40 377 748
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 18 759 000 18 759 000 0 0 0 0 18 759 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS 18 759 000 18 759 000 0 0 0 0 18 759 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 21 618 748 19 280 788 0 2 337 960 0 0 21 618 748
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 3 117 280 779 320 0 2 337 960 0 0 3 117 280
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 18 451 468 18 451 468 0 0 0 0 18 451 468
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 925 727 2 925 727 0 0 0 0 2 925 727
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 2 925 727 2 925 727 0 0 0 0 2 925 727
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 1 737 838 1 737 838 0 0 0 0 1 737 838
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 1 187 889 1 187 889 0 0 0 0 1 187 889
  4500.8 Muudele residentidele 14 333 700 14 333 700 0 0 0 0 14 333 700
    – MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 9 000 000 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000
    – MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant 1 333 700 1 333 700 0 0 0 0 1 333 700
    – Maaelu Edendamise Sihtasutus 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – mittetulundusühingud ja erialaliidud – ühistegevuse toetamine 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 192 041 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 192 041 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
  4502.8 Muudele residentidele 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
    – MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine Kodukant 50 000 50 000 0 0 0 0 50 000
5   Tegevuskulud 222 198 594 189 987 369 255 000 7 250 000 24 706 225 0 197 492 369
6   Muud kulud 105 728 60 728 45 000 0 0 0 105 728

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

9 667 338 9 667 338 0 0 0 0 9 667 338
4   Eraldised (ü) 779 320 779 320 0 0 0 0 779 320
  450 Sihtotstarbelised eraldised 779 320 779 320 0 0 0 0 779 320
    – kalanduse rakenduskava tehnilise abi meede 779 320 779 320 0 0 0 0 779 320
5   Tegevuskulud (ü) 8 888 018 8 888 018 0 0 0 0 8 888 018

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

4 477 996 473 1 409 870 624 0 3 065 008 569 3 117 280 0 4 474 879 193
4   Eraldised 4 304 561 088 1 285 389 019 0 3 019 172 069 0 0 4 304 561 088
    – riiklik arengukava 295 477 683 88 772 154 0 206 705 529 0 0 295 477 683
    – maaelu arengukava 1 977 478 936 342 728 936 0 1 634 750 000 0 0 1 977 478 936
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 52 855 998 13 213 998 0 39 642 000 0 0 52 855 998
    – põllumajanduse turukorraldus 150 550 000 1 000 000 0 149 550 000 0 0 150 550 000
    – koolipiimatoetus 27 000 000 12 000 000 0 15 000 000 0 0 27 000 000
    – ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused 1 557 980 631 767 827 331 0 790 153 300 0 0 1 557 980 631
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 3 200 000 1 200 000 0 2 000 000 0 0 3 200 000
    – maaelu ja põllumajanduse arendamine 46 600 000 46 600 000 0 0 0 0 46 600 000
    – kalanduse rakenduskava 186 517 840 8 146 600 0 178 371 240 0 0 186 517 840
    – kalanduse turukorraldus 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000
    – kalanduse arengutoetused 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
5   Tegevuskulud 173 235 385 124 281 605 0 45 836 500 3 117 280 0 170 118 105
    sealhulgas SAPARDi tagasimaksed 3 700 000 3 700 000 0 0 0 0 3 700 000
6   Muud kulud 200 000 200 000 0 0 0 0 200 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

401 401 800 401 401 800 0 0 0 0 401 401 800
4   Eraldised (ü) 393 395 022 393 395 022 0 0 0 0 393 395 022
    – riiklik arengukava 88 772 154 88 772 154 0 0 0 0 88 772 154
    – maaelu arengukava 281 062 270 281 062 270 0 0 0 0 281 062 270
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 13 213 998 13 213 998 0 0 0 0 13 213 998
    – põllumajanduse turukorraldus 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – teavitamis- ja müügiedendustoetus 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
    – kalanduse rakenduskava 8 146 600 8 146 600 0 0 0 0 8 146 600
5   Tegevuskulud (ü) 8 006 778 8 006 778 0 0 0 0 8 006 778

Sealhulgas toetuste täiendav riigieelarveline rahastamine

61 666 666 61 666 666 0 0 0 0 61 666 666
4   Eraldised (ü) 61 666 666 61 666 666 0 0 0 0 61 666 666
    – maaelu arengukava 61 666 666 61 666 666 0 0 0 0 61 666 666

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

210 024 987 180 006 224 11 900 000 18 118 763 0 0 210 024 987
4   Eraldised 394 000 394 000 0 0 0 0 394 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 394 000 394 000 0 0 0 0 394 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 394 000 394 000 0 0 0 0 394 000
  4500.9 Mitteresidentidele 394 000 394 000 0 0 0 0 394 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 394 000 394 000 0 0 0 0 394 000
5   Tegevuskulud 209 607 234 179 588 471 11 900 000 18 118 763 0 0 209 607 234
6   Muud kulud 23 753 23 753 0 0 0 0 23 753

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

35 758 871 35 758 871 0 0 0 0 35 758 871
5   Tegevuskulud (ü) 35 758 871 35 758 871 0 0 0 0 35 758 871

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

55 757 384 49 350 384 4 700 000 1 707 000 0 0 55 757 384
4   Eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
  4500.9 Mitteresidentidele 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 450 000 450 000 0 0 0 0 450 000
5   Tegevuskulud 55 303 041 48 896 041 4 700 000 1 707 000 0 0 55 303 041
6   Muud kulud 4 343 4 343 0 0 0 0 4 343

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

257 185 257 185 0 0 0 0 257 185
5   Tegevuskulud (ü) 257 185 257 185 0 0 0 0 257 185

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

18 880 312 9 300 312 9 580 000 0 0 0 18 880 312
4   Eraldised 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  450 Sihtotstarbelised eraldised 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
  4500.9 Mitteresidentidele 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 205 900 0 205 900 0 0 0 205 900
5   Tegevuskulud 17 174 412 9 300 312 7 874 100 0 0 0 17 174 412
6   Muud kulud 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

15 132 528 6 575 266 650 000 1 357 262 6 550 000 0 8 582 528
5   Tegevuskulud 15 012 528 6 575 266 530 000 1 357 262 6 550 000 0 8 462 528
6   Muud kulud 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo

1 797 600 1 747 600 50 000 0 0 0 1 797 600
5   Tegevuskulud 1 797 600 1 747 600 50 000 0 0 0 1 797 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

47 576 100 23 039 100 6 500 000 1 437 000 16 600 000 0 30 976 100
4   Eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500.9 Mitteresidentidele 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud 47 333 619 22 896 619 6 450 000 1 437 000 16 550 000 0 30 783 619
6   Muud kulud 122 481 22 481 50 000 0 50 000 0 72 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

375 519 375 519 0 0 0 0 375 519
5   Tegevuskulud (ü) 375 519 375 519 0 0 0 0 375 519

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

55 887 508 4 264 357 14 132 046 0 37 491 105 0 18 396 403
5   Tegevuskulud 53 328 051 4 264 357 11 581 346 0 37 482 348 0 15 845 703
6   Muud kulud 2 559 457 0 2 550 700 0 8 757 0 2 550 700

Maaparandusbürood

47 143 285 42 937 285 746 000 0 3 460 000 0 43 683 285
5   Tegevuskulud 47 133 857 42 927 857 746 000 0 3 460 000 0 43 673 857
6   Muud kulud 9 428 9 428 0 0 0 0 9 428

Põllumajandusmuuseumid

15 129 237 14 417 237 692 000 0 20 000 0 15 109 237
5   Tegevuskulud 15 100 940 14 413 940 667 000 0 20 000 0 15 080 940
6   Muud kulud 28 297 3 297 25 000 0 0 0 28 297

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud (ü) 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

41 831 668 9 307 394 14 750 000 0 16 794 274 980 000 25 037 394
5   Tegevuskulud 41 235 074 9 268 800 14 254 000 0 16 732 274 980 000 24 502 800
6   Muud kulud 596 594 38 594 496 000 0 62 000 0 534 594
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

–4 860 000 –4 860 000 0 0 0 0 –4 860 000

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

–4 860 000 –4 860 000 0 0 0 0 –4 860 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –100 000 000 –100 000 000 0 0 0 0 –100 000 000

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele –100 000 000 –100 000 000 0 0 0 0 –100 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 95 140 000 95 140 000 0 0 0 0 95 140 000
  1032.2 – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed 95 140 000 95 140 000 0 0 0 0 95 140 000
 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

80 483 448 025 80 397 039 003 1 680 000 84 729 022 0 0 80 483 448 025
30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 79 433 458 000 79 433 458 000 0 0 0 0 79 433 458 000
  300 Tulumaks 8 715 000 000 8 715 000 000 0 0 0 0 8 715 000 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed 32 960 000 000 32 960 000 000 0 0 0 0 32 960 000 000
  303 Omandimaksud 71 958 000 71 958 000 0 0 0 0 71 958 000
  3031 Raskeveokimaks 71 958 000 71 958 000 0 0 0 0 71 958 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 37 042 500 000 37 042 500 000 0 0 0 0 37 042 500 000
  3040 Käibemaks 25 990 000 000 25 990 000 000 0 0 0 0 25 990 000 000
  3042 Aktsiisid 10 420 500 000 10 420 500 000 0 0 0 0 10 420 500 000
  3043 Hasartmängumaks 632 000 000 632 000 000 0 0 0 0 632 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt 644 000 000 644 000 000 0 0 0 0 644 000 000
  3050 Tollimaks 644 000 000 644 000 000 0 0 0 0 644 000 000
32   Kaupade ja teenuste müük 9 886 001 8 206 001 1 680 000 0 0 0 9 886 001
  320 Riigilõivud 7 900 001 7 900 001 0 0 0 0 7 900 001
  322 Kaupade ja teenuste müük 1 986 000 306 000 1 680 000 0 0 0 1 986 000
35   Toetused 84 729 022 0 0 84 729 022 0 0 84 729 022
38   Muud tulud 955 375 002 955 375 002 0 0 0 0 955 375 002
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000
  382 Tulud varadelt 932 325 000 932 325 000 0 0 0 0 932 325 000
  388 Muud tulud 22 950 002 22 950 002 0 0 0 0 22 950 002
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

4 973 138 775 4 886 549 753 1 860 000 84 729 022 0 0 4 973 138 775
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 129 030 481 122 896 000 0 6 134 481 0 0 129 030 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 1 250 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 1 250 000

70000272. Rahandusministeerium

1 355 254 251 1 288 266 301 200 000 66 787 950 0 0 1 355 254 251
4   Eraldised 996 163 249 949 724 449 0 46 438 800 0 0 996 163 249
  41 Sotsiaaltoetused 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 170 374 249 123 935 449 0 46 438 800 0 0 170 374 249
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 170 374 249 123 935 449 0 46 438 800 0 0 170 374 249
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 46 438 800 0 0 46 438 800 0 0 46 438 800
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 64 868 949 64 868 949 0 0 0 0 64 868 949
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 6 900 000 6 900 000 0 0 0 0 6 900 000
    – õppelaenude põhiosa kustutamine (a) 4 098 496 4 098 496 0 0 0 0 4 098 496
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) 2 801 504 2 801 504 0 0 0 0 2 801 504
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 57 968 949 57 968 949 0 0 0 0 57 968 949
    – õppelaenude põhiosa kustutamine (a) 34 432 684 34 432 684 0 0 0 0 34 432 684
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt (a) 23 536 265 23 536 265 0 0 0 0 23 536 265
  4500.8 Muudele residentidele 59 000 000 59 000 000 0 0 0 0 59 000 000
    – õppelaenude riigitagatis (a) 59 000 000 59 000 000 0 0 0 0 59 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 66 500 66 500 0 0 0 0 66 500
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 66 500 66 500 0 0 0 0 66 500
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 820 789 000 820 789 000 0 0 0 0 820 789 000
  452.0 Valitsussektorisisesed toetused 820 789 000 820 789 000 0 0 0 0 820 789 000
  452.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 820 789 000 820 789 000 0 0 0 0 820 789 000
    – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 820 789 000 820 789 000 0 0 0 0 820 789 000
5   Tegevuskulud 244 791 002 224 241 852 200 000 20 349 150 0 0 244 791 002
    – tegevuskulud 161 680 052 161 680 052 0 0 0 0 161 680 052
  55 Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a) 13 200 000 13 200 000 0 0 0 0 13 200 000
6   Muud kulud 114 300 000 114 300 000 0 0 0 0 114 300 000
    – intressikulud (a) 74 000 000 74 000 000 0 0 0 0 74 000 000
    – maamaksukulud (a) 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) 300 000 300 000 0 0 0 0 300 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

4 591 273 4 591 273 0 0 0 0 4 591 273
5   Tegevuskulud (ü) 4 591 273 4 591 273 0 0 0 0 4 591 273

70000349. Maksu- ja Tolliamet

3 351 191 493 3 345 051 493 660 000 5 480 000 0 0 3 351 191 493
4   Eraldised 2 638 876 500 2 638 876 500 0 0 0 0 2 638 876 500
  41 Sotsiaaltoetused 2 638 296 500 2 638 296 500 0 0 0 0 2 638 296 500
  410 Sotsiaalkindlustustoetused 2 638 296 500 2 638 296 500 0 0 0 0 2 638 296 500
  4103 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 2 638 296 500 2 638 296 500 0 0 0 0 2 638 296 500
  450 Sihtotstarbelised eraldised 580 000 580 000 0 0 0 0 580 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 580 000 580 000 0 0 0 0 580 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
    – Sisekaitseakadeemia 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000
  4500.9 Mitteresidentidele 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 550 000 550 000 0 0 0 0 550 000
5   Tegevuskulud 703 058 993 696 918 993 660 000 5 480 000 0 0 703 058 993
    – tegevuskulud 648 818 993 648 818 993 0 0 0 0 648 818 993
  55 Maksumärgid (a) 22 000 000 22 000 000 0 0 0 0 22 000 000
6   Muud kulud 9 256 000 9 256 000 0 0 0 0 9 256 000
    – muud kulud 2 256 000 2 256 000 0 0 0 0 2 256 000
  65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
  6503 Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – intressikulud (a) 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000

70000332. Statistikaamet

126 052 550 118 725 959 1 000 000 6 326 591 0 0 126 052 550
5   Tegevuskulud 126 052 550 118 725 959 1 000 000 6 326 591 0 0 126 052 550

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

1 917 410 1 917 410 0 0 0 0 1 917 410
5   Tegevuskulud (ü) 1 917 410 1 917 410 0 0 0 0 1 917 410

70003170. Riigihangete Amet

11 610 000 11 610 000 0 0 0 0 11 610 000
5   Tegevuskulud 11 610 000 11 610 000 0 0 0 0 11 610 000
 

RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

3 333 310 810 3 333 310 810 0 0 0 0 3 333 310 810

70000272. Rahandusministeerium

3 333 310 810 3 333 310 810 0 0 0 0 3 333 310 810

10.1

Finantsvarade suurenemine 3 414 310 810 3 414 310 810 0 0 0 0 3 414 310 810
  1009.1 Hoiuste suurendamine eelarve ülejäägi ja sihtasutuste jääkide arvel 3 593 821 320 3 593 821 320 0 0 0 0 3 593 821 320

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost –146 155 000 –146 155 000 0 0 0 0 –146 155 000
  1032.1 – laenude andmine –100 000 000 –100 000 000 0 0 0 0 –100 000 000

1009.1.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine 66 644 490 66 644 490 0 0 0 0 66 644 490

10.2

Finantsvarade vähenemine 80 000 000 80 000 000 0 0 0 0 80 000 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 80 000 000 80 000 000 0 0 0 0 80 000 000

20.6

Kohustuste vähenemine –161 000 000 –161 000 000 0 0 0 0 –161 000 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele –161 000 000 –161 000 000 0 0 0 0 –161 000 000
 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

RIIGIEELARVE TULUD KOKKU

2 598 522 331 728 165 273 33 691 850 1 151 437 577 647 188 111 38 039 520 1 951 334 220
32   Kaupade ja teenuste müük 116 211 138 82 519 288 33 691 850 0 0 0 116 211 138
  320 Riigilõivud 80 647 300 80 647 300 0 0 0 0 80 647 300
  322 Kaupade ja teenuste müük 35 563 838 1 871 988 33 691 850 0 0 0 35 563 838
35   Toetused 1 836 665 208 0 0 1 151 437 577 647 188 111 38 039 520 1 189 477 097
38   Muud tulud 645 645 985 645 645 985 0 0 0 0 645 645 985
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 392 346 985 392 346 985 0 0 0 0 392 346 985
    sellest materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 74 671 323 74 671 323 0 0 0 0 74 671 323
  382 Tulud varadelt 6 380 000 6 380 000 0 0 0 0 6 380 000
  388 Muud tulud 246 919 000 246 919 000 0 0 0 0 246 919 000
 

RIIGIEELARVE KULUD KOKKU

6 535 985 743 4 665 628 685 33 691 850 1 151 437 577 647 188 111 38 039 520 5 888 797 632
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 424 397 178 236 834 267 0 187 562 911 0 0 424 397 178
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvel (a, ü) 74 671 323 74 671 323 0 0 0 0 74 671 323

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

32 419 389 32 419 389 0 0 0 0 32 419 389
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 32 419 389 32 419 389 0 0 0 0 32 419 389

70000562. Siseministeerium

343 161 242 322 291 917 35 000 18 834 325 0 2 000 000 343 161 242
4   Eraldised 131 987 610 117 256 256 0 14 731 354 0 0 131 987 610
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4134 Õppetoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 131 939 010 117 207 656 0 14 731 354 0 0 131 939 010
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 131 939 010 117 207 656 0 14 731 354 0 0 131 939 010
    – Pagulasfond, Euroopa Liidu Välispiiride Fond, Integratsioonifond 18 731 038 3 999 684 0 14 731 354 0 0 18 731 038
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 23 072 972 23 072 972 0 0 0 0 23 072 972
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 16 172 972 16 172 972 0 0 0 0 16 172 972
    – õppelaenude põhiosa kustutamine 9 606 502 9 606 502 0 0 0 0 9 606 502
    – erisoodustusmaks õppelaenudelt 6 566 470 6 566 470 0 0 0 0 6 566 470
  4500.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
    – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond 3 900 000 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000
  4500.8 Muudele residentidele 90 000 000 90 000 000 0 0 0 0 90 000 000
    – erakonnad 90 000 000 90 000 000 0 0 0 0 90 000 000
  4500.9 Mitteresidentidele 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 8 600 8 600 0 0 0 0 8 600
  452.8 Muudele residentidele 8 600 8 600 0 0 0 0 8 600
5   Tegevuskulud 211 083 632 204 945 661 35 000 4 102 971 0 2 000 000 211 083 632
6   Muud kulud 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 999 684 3 999 684 0 0 0 0 3 999 684
4   Eraldised (ü) 3 999 684 3 999 684 0 0 0 0 3 999 684
  450 Sihtotstarbelised eraldised 3 999 684 3 999 684 0 0 0 0 3 999 684
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 999 684 3 999 684 0 0 0 0 3 999 684

70000591. Kaitsepolitseiamet

253 629 000 253 629 000 0 0 0 0 253 629 000
6   Muud kulud 253 629 000 253 629 000 0 0 0 0 253 629 000

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

226 875 972 226 873 972 2 000 0 0 0 226 875 972
4   Eraldised 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  41 Sotsiaaltoetused 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 40 000 40 000 0 0 0 0 40 000
5   Tegevuskulud 226 810 972 226 808 972 2 000 0 0 0 226 810 972
6   Muud kulud 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000

70005186. Piirivalveamet

653 881 797 645 381 797 8 500 000 0 0 0 653 881 797
5   Tegevuskulud 653 178 957 645 128 957 8 050 000 0 0 0 653 178 957
6   Muud kulud 702 840 252 840 450 000 0 0 0 702 840

70000728. Politseiamet

1 594 918 450 1 579 782 320 1 123 350 9 882 780 0 4 130 000 1 594 918 450
4   Eraldised 4 114 400 4 114 400 0 0 0 0 4 114 400
  41 Sotsiaaltoetused 2 580 400 2 580 400 0 0 0 0 2 580 400
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 1 930 400 1 930 400 0 0 0 0 1 930 400
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 1 930 400 1 930 400 0 0 0 0 1 930 400
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 650 000 650 000 0 0 0 0 650 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 534 000 1 534 000 0 0 0 0 1 534 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 534 000 1 534 000 0 0 0 0 1 534 000
  4500.9 Mitteresidentidele 1 534 000 1 534 000 0 0 0 0 1 534 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 534 000 1 534 000 0 0 0 0 1 534 000
5   Tegevuskulud 1 575 651 950 1 560 515 820 1 123 350 9 882 780 0 4 130 000 1 575 651 950
6   Muud kulud 15 152 100 15 152 100 0 0 0 0 15 152 100

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

3 094 630 3 094 630 0 0 0 0 3 094 630
5   Tegevuskulud (ü) 3 094 630 3 094 630 0 0 0 0 3 094 630

70000585. Päästeamet

804 262 424 791 004 112 3 000 000 0 1 248 792 9 009 520 803 013 632
4   Eraldised 2 565 292 2 565 292 0 0 0 0 2 565 292
  41 Sotsiaaltoetused 874 292 874 292 0 0 0 0 874 292
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 334 292 334 292 0 0 0 0 334 292
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 334 292 334 292 0 0 0 0 334 292
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 540 000 540 000 0 0 0 0 540 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 691 000 1 691 000 0 0 0 0 1 691 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 366 000 1 366 000 0 0 0 0 1 366 000
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
    – päästeteenistujate vanaduspensioni suurendus 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000
  4500.8 Muudele residentidele 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000
  4500.9 Mitteresidentidele 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 16 000 16 000 0 0 0 0 16 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 325 000 325 000 0 0 0 0 325 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 325 000 325 000 0 0 0 0 325 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 325 000 325 000 0 0 0 0 325 000
5   Tegevuskulud 801 273 132 788 014 820 3 000 000 0 1 248 792 9 009 520 800 024 340
6   Muud kulud 424 000 424 000 0 0 0 0 424 000

70004465. Sisekaitseakadeemia

159 044 886 145 603 405 11 901 000 1 540 481 0 0 159 044 886
4   Eraldised 8 650 102 8 650 102 0 0 0 0 8 650 102
  41 Sotsiaaltoetused 8 543 232 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 8 543 232 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  4134 Õppetoetused 8 543 232 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  450 Sihtotstarbelised eraldised 56 374 56 374 0 0 0 0 56 374
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 56 374 56 374 0 0 0 0 56 374
  4500.9 Mitteresidentidele 56 374 56 374 0 0 0 0 56 374
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 56 374 56 374 0 0 0 0 56 374
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 50 496 50 496 0 0 0 0 50 496
  452.8 Muudele residentidele 50 496 50 496 0 0 0 0 50 496
5   Tegevuskulud 150 258 424 136 860 943 11 857 000 1 540 481 0 0 150 258 424
6   Muud kulud 136 360 92 360 44 000 0 0 0 136 360

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

393 430 393 430 0 0 0 0 393 430
5   Tegevuskulud (ü) 393 430 393 430 0 0 0 0 393 430

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

2 075 814 794 464 227 895 9 130 500 933 617 080 645 939 319 22 900 000 1 429 875 475

70000562. Siseministeerium

1 188 172 733 262 475 653 0 925 697 080 0 0 1 188 172 733
4   Eraldised 1 178 336 033 259 060 653 0 919 275 380 0 0 1 178 336 033
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
    – Eesti Kaardikeskus 900 000 900 000 0 0 0 0 900 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 1 177 436 033 258 160 653 0 919 275 380 0 0 1 177 436 033
    – maakondliku arendustegevuse toetamine 6 220 000 0 0 6 220 000 0 0 6 220 000
    – kodanikuühiskonna sihtkapital 20 000 000 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
    – kohaliku omavalitsuse suunalise infoühiskonna arengu toetamine 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – regionaalarengu programmid 11 873 285 11 873 285 0 0 0 0 11 873 285
    – hajaasustuse infrastruktuuri programm 51 291 232 51 291 232 0 0 0 0 51 291 232
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 084 101 516 171 046 136 0 913 055 380 0 0 1 084 101 516
    – Vene Föderatsiooni viisade kompenseerimine 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – toetuste kaasfinantseerimine 110 000 110 000 0 0 0 0 110 000
    – Norra-EMP finantsmehhanism 15 515 077 0 0 15 515 077 0 0 15 515 077
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 1 020 626 362 149 021 336 0 871 605 026 0 0 1 020 626 362
    – rahvastikuregister 1 650 000 1 650 000 0 0 0 0 1 650 000
  4500.00 Riigile ja riigiasutustele 15 332 274 15 332 274 0 0 0 0 15 332 274
    – maakondlikud arendustoetused maavalitsustele 8 000 000 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
    – maavalitsused – osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides 782 274 782 274 0 0 0 0 782 274
    – maavalitsused – osalemine maaparandusühistutes ja muude kohustuste täitmine 6 550 000 6 550 000 0 0 0 0 6 550 000
  4500.02 Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 422 081 422 081 0 0 0 0 422 081
  4500.03 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 003 222 007 131 616 981 0 871 605 026 0 0 1 003 222 007
    sealhulgas hasartmängumaksu laekumisest regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (a) 80 264 000 80 264 000 0 0 0 0 80 264 000
  4500.8 Muudele residentidele 46 690 077 20 754 800 0 25 935 277 0 0 46 690 077
  4500.9 Mitteresidentidele 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 160 000 160 000 0 0 0 0 160 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks 950 000 950 000 0 0 0 0 950 000
  4502.0 Valitsussektorisisesed eraldised 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  4502.01 Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000
  4502.8 Muudele residentidele 800 000 800 000 0 0 0 0 800 000
5   Tegevuskulud 9 836 700 3 415 000 0 6 421 700 0 0 9 836 700

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine

13 954 746 13 954 746 0 0 0 0 13 954 746
4   Eraldised (ü) 10 642 781 10 642 781 0 0 0 0 10 642 781
5   Tegevuskulud (ü) 3 311 965 3 311 965 0 0 0 0 3 311 965

Maavalitsused

887 642 061 201 752 242 9 130 500 7 920 000 645 939 319 22 900 000 241 702 742
4   Eraldised 682 488 319 4 614 000 1 115 000 7 920 000 645 939 319 22 900 000 36 549 000
    – muude toetuste arvel planeeritavad kulud 22 900 000