Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 71, 435

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 226

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2007, 24, 127) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust makstakse kahekümnekordses lapsetoetuse määras.»;

2) paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Peretoetusi makstakse välisriigis asuvasse panka toetuse saaja arvele tema kulul, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti.»

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2008. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json