Teksti suurus:

Pakendiseaduse § 36 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 4

Pakendiseaduse § 36 muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 231

Pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278; 2005, 37, 288) § 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist peab pakendiettevõtja, välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, tagama oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamise järgmises ulatuses:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti aastas;
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 35 protsenti aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15 protsenti aastas.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json