Teksti suurus:

Riigikontrolli seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 1, 5

Riigikontrolli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 232

Riigikontrolli seaduse (RT I 2002, 21, 177; 2006, 48, 357) § 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigikontrolör peab olema kõrgete kõlbeliste omadustega teovõimeline Eesti kodanik, kes valdab vabalt riigikeelt.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json