Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 102, 1706

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 20.12.2007 nr 564

«Tulumaksuseaduse» § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus»:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast» (RTL 2000, 21, 298; 2007, 52, 966) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
1) punktist 1 «Tallinn» Eesti Harrastusteatrite Liit (registrikood 80070776) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/641 kohaselt;
2) punktist 1 «Tallinn» Eesti Inseneride Liit (registrikood 80007571) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punktide 2, 5 ja 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/656 kohaselt;
3) punktist 1 «Tallinn» Eesti Interpreetide Liit (registrikood 80085453) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2 ning lõike 2 punktide 1 ja 2 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/640 kohaselt;
4) punktist 1 «Tallinn» Eesti Koolitusettevõtete Keskliit (registrikood 80177161) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/519 kohaselt;
5) punktist 1 «Tallinn» Eesti Metallikunstnike Liit (registrikood 80071511) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/429 kohaselt;
6) punktist 1 «Tallinn» Eesti Olümpiasportlaste Ühendus (registrikood 80188974) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 27. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/874 kohaselt;
7) punktist 1 «Tallinn» Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (registrikood 80013459) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. juuli 2007. a otsuse nr 512 kohaselt;
8) punktist 1 «Tallinn» Eesti Sclerosis Multiplex’i Tugiliit (registrikood 80167659) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/542 kohaselt;
9) punktist 1 «Tallinn» Eesti Sporditeabe Sihtasutus (registrikood 90007075) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 9. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/827 kohaselt;
10) punktist 1 «Tallinn» Eesti Sportlaste Ühendus (registrikood 80099248) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/652 kohaselt;
11) punktist 1 «Tallinn» Eesti Tekstiilikunstnike Liit (registrikood 80085418) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/480 kohaselt;
12) punktist 1 «Tallinn» Eesti Tööõpetajate Selts (registrikood 80040025) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 22. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/476 kohaselt;
13) punktist 1 «Tallinn» Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee (registrikood 80005268) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/645 kohaselt;
14) punktist 1 «Tallinn» Huvi- ja spordiklubi ABC-SPORT (registrikood 80167624) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 31. mai 2007. a otsuse nr 7.1-11/416 kohaselt;
15) punktist 1 «Tallinn» Karate-do Klubi Nüke (registrikood 80060826) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/643 kohaselt;
16) punktist 1 «Tallinn» Karla Auto Racing Club (registrikood 80130099) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/635 kohaselt;
17) punktist 1 «Tallinn» Liturgilise Muusika Ühing Scandicus (registrikood 80106089) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/638 kohaselt;
18) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Inimõiguste Teabekeskus (registrikood 80005922) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/642 kohaselt;
19) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Integratsiooni Õppe- ja Arengukeskus Logosvita (registrikood 80040730) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/636 kohaselt;
20) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Põhja- ja Baltimaade Arhitektuuritriennaal (registrikood 80018356) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/463 kohaselt;
21) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Päikeselapsed (registrikood 80147125) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/428 kohaselt;
22) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Teine Tants (registrikood 80097812) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/647 kohaselt;
23) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Vanglamisjon (registrikood 80151747) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/481 kohaselt;
24) punktist 1 «Tallinn» Mittetulundusühing Venemaa Kultuurifondi Balti Osakond (registrikood 80060536) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/541 kohaselt;
25) punktist 1 «Tallinn» Püha Nikolause Õigeusuühing (registrikood 80070138) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 29. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/885 kohaselt;
26) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti Krediidipanga Suurperede Fond (registrikood 90006041) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 28. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/495 kohaselt;
27) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Eesti - Rumeenia Suhete Arendamise Fond (registrikood 90005998) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 18. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/464 kohaselt;
28) punktist 1 «Tallinn» Sihtasutus Lutreola (registrikood 90005573) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/634 kohaselt;
29) punktist 2 «Harju maakond» Keila Kabeklubi (registrikood 80056687) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/648 kohaselt;
30) punktist 2 «Harju maakond» Maardu Kabeklubi (registrikood 80089505) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/644 kohaselt;
31) punktist 2 «Harju maakond» Saue Gümnaasiumi spordiklubi KS Saue (registrikood 80059970) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/431 kohaselt;
32) punktist 2 «Harju maakond» Sulgpalliklubi Saku Sulg (registrikood 80060335) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/639 kohaselt;
33) punktist 2 «Harju maakond» Vasalemma Aedlinna Selts (registrikood 80010194) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/646 kohaselt;
34) punktist 3 «Hiiu maakond» Jalgpalliklubi Kärdla Linnameeskond (registrikood 80167211) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 13. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/717 kohaselt;
35) punktist 3 «Hiiu maakond» Mittetulundusühing Toetaja (registrikood 80171980) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 19. juuli 2007. a otsuse nr 9-6/13561 kohaselt;
36) punktist 4 «Narva» Hokiklubi Idasport (registrikood 80113907) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 29. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/253 kohaselt;
37) punktist 4 «Narva» Mittetulundusühing Campus Caritas Estonia (registrikood 80170360) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 17. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/220 kohaselt;
38) punktist 4 «Narva» Mittetulundusühing VIRUMAA HEATEGEVUSKESKUS (registrikood 80038844) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 29. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/252 kohaselt;
39) punktist 4 «Narva» Narva Linna Slaavi Kultuuriselts SVÄTOGOR (registrikood 80033315) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 6. juuli 2007. a otsuse nr 8-3/2494 kohaselt;
40) punktist 4 «Narva» Narva Valgevene Selts Sjabrõ (registrikood 80113273) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 29. juuni 2007. a otsuse nr 8-3/2420 kohaselt;
41) punktist 4 «Narva» Spordiklubi Paemurru (registrikood 80128719) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 20. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/224 kohaselt;
42) punktist 4 «Narva» Spordiklubi White River (registrikood 80113942) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 6. juuli 2007. a otsuse nr 8-3/2491 kohaselt;
43) punktist 4 «Narva» Õigusvastaselt Represseeritute Narva koondis (registrikood 80113209) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 17. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/221 kohaselt;
44) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts (registrikood 80082845) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 7. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/259 kohaselt;
45) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80189879) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 10. oktoobri 2007. a otsuse nr 7.1-11/314 kohaselt;
46) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus (registrikood 90003226) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 24. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/229 kohaselt;
47) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts BEZ (registrikood 80069827) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 12. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/218 kohaselt;
48) punktist 5 «Ida-Viru maakond» Kohtla-Järve Kergejõustikuklubi Atleetika (registrikood 80021134) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 4. juuli 2007. a otsuse nr 9-6/9266 kohaselt;
49) punktist 6 «Jõgeva maakond» Jõgeva Diakooniakeskus (registrikood 80072249) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 18. juuli 2007. a otsuse nr 8-3/3446 kohaselt;
50) punktist 6 «Jõgeva maakond» Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus (registrikood 80169291) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 19. juuni 2007. a otsuse nr 8-3/3038 kohaselt;
51) punktist 6 «Jõgeva maakond» Mittetulundusühing MELIMAR (registrikood 80166039) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 12. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/496 kohaselt;
52) punktist 6 «Jõgeva maakond» Sihtasutus Põltsamaa Lossi Arendus (registrikood 90001888) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 16. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/632 kohaselt;
53) punktist 6 «Jõgeva maakond» Spordiklubi «W-Willem» (registrikood 80112115) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 10. augusti 2007. a otsuse nr 8-3/3700 kohaselt;
54) punktist 6 «Jõgeva maakond» Spordiklubi NIPI (registrikood 80110027) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/488 kohaselt;
55) punktist 8 «Lääne maakond» Läänemaa Lasteabikeskus (praeguse nimega Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus) (registrikood 80075124) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 16. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/953 kohaselt;
56) punktist 8 «Lääne maakond» Mittetulundusühing Teater Randlane (registrikood 80088121) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 16. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/952 kohaselt;
57) punktist 8 «Lääne maakond» Võrkpalliklubi Hani (registrikood 80089712) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 16. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/951 kohaselt;
58) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Mittetulundusühing Viru Varjupaik (registrikood 80152112) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/278 kohaselt;
59) punktist 9 «Lääne-Viru maakond» Spordiklubi Rakvere Koroonaklubi (registrikood 80076514) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuse 17. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/279 kohaselt;
60) punktist 10 «Põlva maakond» Ühendus Roheline Meedia (registrikood 80041734) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 3. detsembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/665 kohaselt;
61) punktist 11 «Pärnu maakond» Kilingi-Nõmme Invaliidide Ühendus (registrikood 80094825) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 2. oktoobri 2007. a otsuse nr 7.1-11/768 kohaselt;
62) punktist 11 «Pärnu maakond» Mittetulundusühing Maleklubi Kuusiku (registrikood 80138439) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/687 kohaselt;
63) punktist 11 «Pärnu maakond» Mittetulundusühing Raeküla Kooli Keldriteater (registrikood 80002579) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 9. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/638 kohaselt;
64) punktist 11 «Pärnu maakond» Pärnu Loomakaitseselts (registrikood 80094854) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/659 kohaselt;
65) punktist 11 «Pärnu maakond» Pärnu Naisliit (registrikood 80094587) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 22. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/658 kohaselt;
66) punktist 11 «Pärnu maakond» Sihtasutus Aita Jätkata Elu (registrikood 90004697) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 12. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/713 kohaselt;
67) punktist 11 «Pärnu maakond» Tantsuklubi K&T (registrikood 80098941) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 17. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/652 kohaselt;
68) punktist 13 «Saare maakond» Saaremaa Muusikahariduse Sihtasutus (registrikood 90002037) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ning lõike 4 punkti 5 alusel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/691 kohaselt;
69) punktist 14 «Tartu maakond» B. G. Forseliuse Selts (registrikood 80012678) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. septembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/487 kohaselt;
70) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Anni Mängumaa (registrikood 80178829) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 27. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/653 kohaselt;
71) punktist 14 «Tartu maakond» Mittetulundusühing Stelior Eesti (registrikood 80224512) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 20. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/635 kohaselt;
72) punktist 14 «Tartu maakond» Puhja Motoklubi (registrikood 80190440) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 13. novembri 2007. a otsuse nr 7.1-11/625 kohaselt;
73) punktist 15 «Valga maakond» Sihtasutus Valgamaa Fond (registrikood 90001492) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 4. septembri 2007. a otsuse nr 9-6/14995 kohaselt;
74) punktist 15 «Valga maakond» Valgamaa Kutsehaigete Ühing (registrikood 80112581) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 13. augusti 2007. a otsuse nr 9-6/11990-1 kohaselt;
75) punktist 16 «Viljandi maakond» Karksi Lastekaitse Selts Mummitroll (registrikood 80034912) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 9. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/430-1 kohaselt;
76) punktist 16 «Viljandi maakond» Kitzbergi Sõprade Selts (registrikood 80116478) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 13. juuni 2007. a otsuse nr 7.1-11/314 kohaselt;
77) punktist 16 «Viljandi maakond» Mittetulundusühing Abja Koolituskeskus (registrikood 80090253) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 5. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/356 kohaselt;
78) punktist 16 «Viljandi maakond» MTÜ ÜHTNE VÕHMAKÜLA (registrikood 80218016) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 17. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/382 kohaselt;
79) punktist 16 «Viljandi maakond» Uusna Haridusselts (registrikood 80002993) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 11. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/370 kohaselt;
80) punktist 16 «Viljandi maakond» Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio (registrikood 80138861) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 10. juuli 2007. a otsuse nr 7.1-11/368 kohaselt;
81) punktist 16 «Viljandi maakond» Ülde Küla Selts (registrikood 80159134) «Tulumaksuseaduse» § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse 17. augusti 2007. a otsuse nr 7.1-11/436-1 kohaselt.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json