Teksti suurus:

Päästeameti, Häirekeskuse ja päästekeskuste teenistujate koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 101, 1692

Päästeameti, Häirekeskuse ja päästekeskuste teenistujate koosseis

Vastu võetud 21.12.2007 nr 88

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1. Päästeameti, Häirekeskuse ja päästekeskuste teenistujate koosseis

(1) Päästeameti teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 157, neist 106 päästeteenistuja ametikohta.

(2) Häirekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 180, neist 164 päästeteenistuja ametikohta.

(3) Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 491, neist 451 päästeteenistuja ametikohta.

(4) Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 724, neist 684 päästeteenistuja ametikohta.

(5) Lääne-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 603, neist 568 päästeteenistuja ametikohta.

(6) Põhja-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 591, neist 527 päästeteenistuja ametikohta.

(7) Lõigetes 1 kuni 6 nimetatud ameti- ja abiteenistuskohad, sh päästeteenistujate ametikohad (välja arvatud asutuse juhi ja tema vahetus alluvuses olevate teenistujate ametikohad), jaotatakse vastavalt Päästeameti, Häirekeskuse ja päästekeskuste põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel Päästeameti peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ka ametikohtade ning abiteenistuskohtade nimetused ning vajaduse korral moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused (allstruktuuriüksused).

§ 2. Siseministri määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks järgmised siseministri määrused:
1) siseministri 10. jaanuari 2007. a määrus nr 6 «Päästeameti teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 88);
2) siseministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 1 «Häirekeskuse teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 83);
3) siseministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 2 «Põhja-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 84);
4) siseministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 5 «Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 87);
5) siseministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 4 «Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 86);
6) siseministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 3 «Lääne-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis» (RTL 2007, 5, 85).

§ 3. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json