Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. aasta määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2011, 1

Rahandusministri 19. detsembri 2002. aasta määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Vastu võetud 21.03.2011 nr 15

Määrus kehtestatakse "Maksukorralduse seaduse" § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 19. detsembri 2002. aasta määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" § 24 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

"7) «Keskkonnatasude seaduse» § 332 alusel esitab Keskkonnaamet iga deklaratsiooni kohta järgmised andmed: keskkonnatasu deklareerija, aruandeperioodi, keskkonnatasu liigi, keskkonnatasu summa ja selle summaline jagunemine riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel.".

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. aprillil.

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json