Teksti suurus:

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2010/2011. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2011, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2010/2011. õppeaastal

Vastu võetud 27.09.2010 nr 63
RT I 2010, 71, 537
jõustumine 03.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2011RT I, 29.03.2011, 401.04.2011

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 30 lõike 4, § 31 lõike 4, § 34 lõike 3 ja § 89 lõike 9 alusel.

§ 1.  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 6.–7. detsember 2010. a;
 2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Lõuna-Eesti eksamikeskuses – 14. jaanuar 2011. a;
 3) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) Põhja-Eesti eksamikeskuses – 17.–19. jaanuar 2011. a;
 4) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 4. aprill 2011. a;
 5) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 8. aprill 2011. a;
 6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. aprill 2011. a;
 7) eesti keel teise keelena (suuline) –18.–21. aprill 2011. a;
 8) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2011. a;
 9) vene keel (kirjalik) – 25. aprill 2011. a;
 10) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 29. aprill 2011. a;
 11) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 3. mai 2011. a;
 12) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 4.–6. mai, 9.–10. mai 2011. a;
 13) matemaatika (kirjalik) – 13. mai 2011. a;
 14) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
 15) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
 16) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
 17) vene keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
 18) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 17. mai 2011. a;
 19) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 18.–19. mai 2011. a;
 20) bioloogia (kirjalik) – 24. mai 2011. a;
 21) ajalugu (kirjalik) – 30. mai 2011. a;
 22) geograafia (kirjalik) – 3. juuni 2011. a;
 23) keemia (kirjalik) – 7. juuni 2011. a;
 24) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 6.–9. juuni 2011. a;
 25) füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2011. a.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad

  Riigieksamite lisaeksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 19. mai 2011. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 19.–20. mai 2011. a;
 3) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2011. a;
 4) vene keel (kirjalik) – 23. mai 2011. a;
 5) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 27. mai 2011. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 31. mai 2011. a;
 7) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
 8) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
 9) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
 10) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
 11) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
 12) vene keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
 13) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 1. juuni 2011. a;
 14) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 1.–2. juuni 2011. a;
 15) bioloogia (kirjalik) – 6. juuni 2011. a;
 16) ajalugu (kirjalik) – 9. juuni 2011. a;
 17) geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2011. a;
 18) keemia (kirjalik) – 14. juuni 2011. a;
 19) füüsika (kirjalik) – 15. juuni 2011. a.

§ 3.  Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 2. juuni 2011. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 2.–3. juuni, 6. juuni 2011. a;
 3) eesti keel ja kirjandus (kirjalik) – 6. juuni 2011. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2011. a;
 5) vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 6) bioloogia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 7) keemia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 8) füüsika (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 9) geograafia (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 10) ajalugu (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 11) ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 12) inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 13) inglise keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
 14) prantsuse keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 15) prantsuse keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
 16) saksa keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 17) saksa keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a;
 18) vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 15. juuni 2011. a;
 19) vene keel võõrkeelena (suuline) – 15.–16. juuni 2011. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel / vene keel (muu õppekeelega koolis) (kirjalik) – 18. mai 2011. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2011. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel / vene keel (muu õppekeelega koolis) (kirjalik) – 27. mai 2011. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2011. a;
 3) kunstiõpetus (kirjalik) – 19. mai 2011. a.
[RT I, 29.03.2011, 4 - jõust. 01.04.2011]