Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2011, 17

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 25.03.2011 nr 15

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” (RT I, 27.12.2010, 5) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. aprillil 2011. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json