Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2012, 11

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 23.03.2012 nr 9

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” (RT I, 23.12.2011, 15) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 1. aprillil 2012. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json