Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine avaliku teenistuse seadusest tulenevalt

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2013, 9

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine avaliku teenistuse seadusest tulenevalt

Vastu võetud 28.03.2013 nr 56

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 52 lõike 1, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 152 lõike 1, riigipiiri seaduse § 8 lõike 3, päästeteenistuse seaduse § 17 lõike 2, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 77 lõike 2 ning välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 ja § 111 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruse nr 166 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõikes 1 asendatakse läbivalt sõna „töötaja” sõnadega „ametnik või töötaja”;

2) paragrahvi 61 lõikes 2 asendatakse sõna „teenistuja” sõnadega „ametnik või töötaja”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” § 16 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnikel” sõnadega „ametnikel ja töötajatel”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” kinnitatud „Piirirežiimi eeskirjas” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 17¹ asendatakse sõna „teenistujad” sõnaga „töötajad”;

2) punktis 20 asendatakse sõna „ametiisiku” sõnaga „ametniku”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2007. a määruse nr 236 „Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormiriietuse kirjeldus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2007. a määruses nr 236 „Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormiriietuse kirjeldus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 2, § 17 lõikes 2, § 26 lõike 1 esimeses lauses ja § 27 pealkirjas asendatakse sõna „ametikoht” sõnaga „teenistuskoht” vastavas käändes;

2) paragrahvi 35 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teised päästeasutuses töötavad ametnikud ja töötajad, päästealaga seotud isikud ning organisatsioonid võivad päästeteenistujate vormiriietust ja eraldusmärke kasutada vastavalt päästeasutuse juhi kehtestatud korrale.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 180 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 180 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 20 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnikel” sõnadega „ametnikel ja töötajatel”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 86 „Viisaregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 86 „Viisaregistri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnikel” sõnadega „ametnikel ja töötajatel”;

2) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõna „teenistujatel” sõnadega „ametnikel ja töötajatel”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” § 16 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnikel” sõnadega „ametnikel ja töötajatel”.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json