Teksti suurus:

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis”, justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” ja 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2014, 14

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis”, justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” ja 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.03.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2 ja kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:StruktuuriüksusTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Registrite arendamine

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Esimene üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

18

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Teine üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Kolmas üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Neljas üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

7

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

17

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Viies üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajaline

Viies üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

6

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Viies üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Viies üksus

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist – korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur – koerajuht

I klassi valvur

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

38

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur – koerajuht

II klassi valvur

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist – planeerija

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

4

 

 

Tähtajatu

Saatmisosakond

Valvur

II klassi valvur

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Personali spetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Kantselei

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

12

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – laojuhataja

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – kaupluse juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – kaubatundja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja – komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Müüja – komplekteerija

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Köögitööline

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajaline

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist – metoodik

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist – vanemkaplan

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist – kaplan

Keskastmespetsialist

 

3,5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist – huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist – hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – üldarst

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – psühhiaater

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kliiniline psühholoog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – radioloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – infektsionist

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – radioloogiaõde

Töötaja

 

 

0,75

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – õde

Töötaja

 

 

14

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – sisearst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kirurg/traumatoloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – neuroloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist – laborant

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist – hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik – metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

28

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Nooremreferent

Töötaja

 

 

3,5

Tähtajatu

Kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

2,3

Tähtajatu

 

Tartu Vangla

Praktikant

22

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste lõikes

 

Juhtkond

3

Sisekontroll

2

Registrite arendamine

1

Esimene üksus

34

Teine üksus

29

Kolmas üksus

31

Neljas üksus

34

Viies üksus

31

Julgeolekuosakond

11

Järelevalveosakond

73

Finants- ja majandusosakond

48

Meditsiiniosakond

31

Saatmisosakond

20

Kriminaalhooldusosakond

48,8

Personal

7

Õigus

4

Kantselei

10

Taasühiskonnastamine

20,5

 

Praktikandid

22

Teenistuskohti kokku

438,3

– neist vanglaametniku ametikohti

264

– neist muid ametikohti ja töökohti

174,3

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Elektrik – remonditööline

Oskustööline

5

Lukksepp-keevitaja

Oskustööline

4

Kingsepp

Lihttööline

1

Abitööline

Lihttööline

70

 

KÕIK KOKKU

540,3

§ 2. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Juhtkond

Peaspetsialist-juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

24

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

11

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

30

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Teine üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Inspektor – kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

 

Maardu üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

7

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Valvur

II klassi valvur

29

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist – korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

98

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

0,3

 

 

Tähtajatu

Personal

Nõunik

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

7

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

19

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Nooremspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laooperaator

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

8

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Peaspetsialist – vanemkaplan

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – kaplan

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Spetsialist – psühholoog

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Sotsiaalosakond

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

7

 

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Peaspetsialist – õendusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – vanemõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – perearst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – üldarst

Töötaja

 

 

2,85

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarst

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – pulmonoloog

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – terapeut

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – õde

Töötaja

 

 

18

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – gastroenteroloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – infektsionist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – kirurg

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – neuroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – taastusraviarst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist – radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist – hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik – metoodik

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

10

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

41

 

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

5,5

Tähtajatu

Harju kriminaalhooldusosakond

Sekretär-asjaajaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Talituse juhataja

Tippspetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

6

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

19

 

Tähtajatu

 

Tallinna Vangla

Praktikant

32

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

6

Relvastatud üksus

2

Sisekontroll

3

Esimene üksus

41

Teine üksus

53

Kolmas üksus

29

Neljas üksus

32

Maardu üksus

41

Järelevalveosakond

139

Julgeolekuosakond

13

Vastuvõtu- ja arvestusosakond

5

Personal

10,3

Õigus

4

Kantselei

8

Finants- ja majandusosakond

43

Sotsiaalosakond

24

Meditsiiniosakond

40,55

Harju kriminaalhooldusosakond

71,5

Pärnu kriminaalhooldusosakond

31

 

Praktikandid

32

 

Teenistuskohti kokku

596,35

– neist vanglaametnikke

359,3

– neist muid ametikohti ja töökohti

237,05

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

 

KÕIK KOKKU

747,35

§ 3. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vangla asub Tartu linnas. Vangla postiaadress on Turu 56, 51013 Tartu. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, märgitakse struktuuriüksuse asukoht struktuuriüksuse põhimääruses.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „teenistujad” sõnadega „ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid vangla töötajatega”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla struktuuri kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad.”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) taasühiskonnastamine.”;

6) paragrahv 61 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 62 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tartu Vanglas on üks kriminaalhooldusosakond. Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Tartu maakond, Jõgeva maakond, Viljandi maakond, Valga maakond, Võru maakond ja Põlva maakond.

(2) Kriminaalhooldusosakonnal on piirkondlikud esindused. Kriminaalhooldusosakonna esinduste asukoht sätestatakse osakonna põhimääruses.”;

8) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujad

Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujate põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust, raamatukoguteenuse osutamist ning suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele.”

§ 4. Määruse jõustumine

 (1) Käesoleva määruse § 2 jõustub 1. aprillil 2014. aastal.

 (2) Käesoleva määruse §-d 1 ja 3 jõustuvad 1. mail 2014. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes