Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses pensioniregistri pidamise muudatustega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 8

Rahandusministri määruste muutmine seoses pensioniregistri pidamise muudatustega

Vastu võetud 22.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 374 lõike 2, kogumispensionide seaduse § 12 lõike 3, § 19 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5, § 35 lõike 4, sotsiaalmaksuseaduse § 11 lõike 3, tulumaksuseaduse § 43 lõike 3 ja väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõike 7, § 7 lõike 32, § 26 lõike 2 ja § 301 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 23. novembri 2001. a määruse nr 98 „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused” muutmine

Rahandusministri 23. novembri 2001. a määruses nr 98 „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensioniregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused”;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „„Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse”” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

3) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri” sõnaga „pensioniregistri”.

§ 2.   Rahandusministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 52 „Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord” muutmine

Rahandusministri 21. märtsi 2003. a määruse nr 52 „Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaniku esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord” preambulis asendatakse tekstiosa „„Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse”” tekstiosaga „väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 3.   Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine” muutmine

Rahandusministri 15. juuli 2004. a määruse nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine” § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri” sõnaga „pensioniregistri”.

§ 4.   Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine

Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” § 2 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „„Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse”” tekstiosaga „väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 5.   Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” § 1 lõikes 1, § 2 punktis 6, § 10 lõikes 1 ja § 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnaga „pensioniregister” vastavas käändes.

§ 6.   Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Rahandusministri 18. märtsi 2009. a määruses nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „„Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse”” tekstiosaga „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

2) paragrahvis 1 ja § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnaga „pensioniregister” vastavas käändes.

§ 7.   Rahandusministri 4. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine” muutmine

Rahandusministri 4. jaanuari 2012. a määruses nr 2 „Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „„Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse”” tekstiosaga „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „registripidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja (edaspidi registripidaja)”.

§ 8.   Rahandusministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 4 „Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine” muutmine

Rahandusministri 13. jaanuari 2017. a määruse nr 4 „Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande skeem ja aruande kirjete selgitused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json