Teksti suurus:

Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 24

Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Vastu võetud 04.01.2012 nr 2
RT I, 06.01.2012, 16
jõustumine 09.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 301 lõike 4 alusel.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vorm ning selle aruande täitmise juhend.

§ 2.   Aruande koostamise põhimõtted

  (1) Pensioniregistri pidaja (edaspidi registripidaja) on kohustatud koostama oma majandusaasta aruande lisana aruande „Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruanne” (edaspidi aruanne).
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

  (2) Aruande koostamisel kajastatakse kohustusliku kogumispensioni registriteenusega seotud tulud ja kulud kooskõlas registripidaja kasumiaruandes esitatud registripidaja tulude ja kuludega.

  (3) Kulude jaotamisel kohustusliku kogumispensioni registriteenuse ja muude teenuste vahel lähtub registripidaja oma raamatupidamise sise-eeskirjades sätestatud põhimõtetest. Registripidaja lisab aruande lõppu selgitused kulude jaotamise põhimõtete kohta.

  (4) Aruande koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud aruande skeemist ja aruande kirjete selgitustest.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse kohased aruanded koostatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2012. aasta 1. jaanuaril ja hiljem.

Lisa Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande skeem ja aruande kirjete selgitused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json