Teksti suurus:

Pensioniregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 25

Pensioniregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

Vastu võetud 23.11.2001 nr 98
RTL 2001, 128, 1859
jõustumine 10.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse paragrahvi 26 lõike 2 alusel.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse pensioniregistri pidaja (edaspidi registripidaja) reservkapitali suuruse määramisel arvesse võetavate tegevuskulude (edaspidi tegevuskulud) arvutamise alused.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

§ 2.   Tegevuskulude arvutamisel arvesse võetavad kulud

  Tegevuskuludeks on raamatupidamise seaduse lisas 2 ära toodud kasumiaruande skeemide järgmistel kirjetel kajastatud kulud:
  1) skeem 1: punkt 6 «Mitmesugused tegevuskulud», punkt 7 «Tööjõu kulud»;
  2) skeem 2: punkt 2 «Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu», punkt 4 Üldhalduskulud».

§ 3.   Tegevuskulude arvutamise alused

  (1) Tegevuskulude suurus määratakse iga-aastaselt registripidaja jooksvale majandusaastale eelnenud kahe majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande (edaspidi aastaaruanne) alusel.

  (2) Tegevuskulude arvutamisel § 2 punktis 1 nimetatud skeemi kasutamisel rakendatakse alljärgnevaid koefitsiente:
  1) mitmesugused tegevuskulud – koefitsient 0,6;
  2) tööjõu kulud – koefitsient 0,5.

  (3) Tegevuskulude arvutamisel § 2 punktis 2 nimetatud skeemi kasutamisel rakendatakse alljärgnevaid koefitsiente:
  1) realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu – koefitsient 0,5;
  2) üldhalduskulud – koefitsient 0,7.

  (4) Kuue kuu tegevuskulud saadakse koefitsiendiga korrigeeritud tegevuskulude aastasummade aritmeetilise keskmise jagamisel kahega.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Tegevuskulude suuruse arvutamisel lähtudes 1999. ja 2000. majandusaasta aastaaruannetest rakendatakse kõigile määruse §-s 2 nimetatud tegevuskuludele ühtset koefitsienti 0,5.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json