Teksti suurus:

Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2018, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine

Vastu võetud 13.01.2017 nr 4
RT I, 17.01.2017, 11
jõustumine 20.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 374 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vorm ja selle täitmise juhend.

§ 2.   Aruande koostamise põhimõtted

  (1) Kohustusliku pensionifondi valitseja esitab majandusaasta aruande koostamisel oma raamatupidamise aastaaruande lisas aruande „Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruanne” (edaspidi aruanne).

  (2) Aruande koostamisel kajastatakse kohustuslike pensionifondide valitsemisega seotud tulud ja kulud kooskõlas fondivalitseja kasumiaruandes esitatud fondivalitseja tulude ja kuludega.

  (3) Kulude jaotamisel kohustuslike pensionifondide valitsemise ja fondivalitseja muu tegevuse vahel lähtub fondivalitseja oma sise-eeskirjades sätestatud põhimõtetest. Fondivalitseja lisab aruande lõppu selgitused kulude jaotamise põhimõtete kohta.

  (4) Aruande koostamisel lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud aruande skeemist ja aruande kirjete selgitustest.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse kohased aruanded koostatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2017. aasta 1. jaanuaril ja hiljem.

  (2) 2016. aasta 31. detsembril lõppenud aruandeperioodi aruanded koostatakse ja esitatakse enne 2017. aasta 1. jaanuari kehtinud korra kohaselt.

Lisa Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande skeem ja aruande kirjete selgitused
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

/otsingu_soovitused.json