Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30.07.2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 11

Keskkonnaministri 30.07.2018. a määruse nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 27.03.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 30.07.2018. a määruses nr 27 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral” muutmine tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 12 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 12 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json