Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 17

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” muutmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 37

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 4 lõike 6 alusel.

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” normitehnilises märkuses 1 asendatakse tekstiosa „nr 2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17)” tekstiosaga „2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17), 2017/2229 (ELT L 319, 05.12.2017, lk 6–9)”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json