Teksti suurus:

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2019, 18

Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1

Vastu võetud 25.04.2007 nr 66
RTL 2007, 39, 665
jõustumine 13.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2009RTL 2009, 31, 40303.04.2009
29.06.2009RTL 2009, 54, 79012.07.2009
28.06.2010RT I 2010, 42, 25309.07.2010, osaliselt 1.11.2010
15.09.2011RT I, 20.09.2011, 523.09.2011
04.10.2012RT I, 09.10.2012, 1412.10.2012
11.03.2015RT I, 13.03.2015, 1516.03.2015
28.03.2019RT I, 29.03.2019, 1701.04.2019

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas.

§ 2.   Nõuetekohane sööt

  (1) Soovimatu aine sisaldus söödas ei tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22) I lisas kehtestatud piirmäära.

  (2) Soovimatu aine sisalduse häirekünnis söödas on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ II lisas.
[RT I, 20.09.2011, 5 - jõust. 23.09.2011]

§ 3.   Soovimatu aine sisaldus täiendsöödas

  Täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa täissööda kohta kehtestatud piirmäära.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 4.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23), määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154), direktiiviga 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32), komisjoni määrustega (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24), nr 277/2012 (ELT L 91, 29.03.2012, lk 1–7), nr 744/2012 ELT L 219, 17.08.2012, lk 5–12), nr 107/2013 (ELT L 35, 06.02.2013, lk 1–2), nr 1275/2013 (ELT L 328, 07.12.2013, lk 86–92), 2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17), 2017/2229 (ELT L 319, 05.12.2017, lk 6–9).
[RT I, 29.03.2019, 17 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 1
[Kehtetu – RT I, 20.09.2011, 5 - jõust. 23.09.2011]

Lisa 2
[Kehtetu – RT I, 20.09.2011, 5 - jõust. 23.09.2011]

/otsingu_soovitused.json