Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 2

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 23.03.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2022. a määruses nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tervisekassa ravimite loetelu”;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Tervisekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json