Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” ja sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 8

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” ja sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 23.03.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 ja ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruses nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alates 1. aprillist 2023. a on brutotunnipalk 17 eurot ja 88 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 3018 eurot ja 68 senti.”;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, § 1 lõigetes 1 ja 2, lisa 14 punktis 16, lisas 30, lisa 33 A. osa punktis 7, lisa 51 esimeses lõigus asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi haigekassa)”;

3) määruse tekstis, välja arvatud §-s 67, ning lisa 15 normitehnilises märkuses, lisas 30, lisa 59 A. osa punktis 11 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

4) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud

Tervishoiuteenuse
kood

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

Kaugtegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7068

Tegevusteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7054

Kaugtegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7069

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

Silmapõhja fotografeerimine

7260

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

Sigmoidoskoopia

7556

Bronhoskoopia

7559

Rektoskoopia

7562

Kolposkoopia

7563

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeeriga

6112

Radiorenograafia

79416

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni 1 tund)

6263

Toonaudiomeetria

6402

Tümpanomeetria

6408

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

Rektaalne ultraheliuuring

7960

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

Raseduse ultraheliuuring

7947

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

Elektroneuromüograafia

6267

Elektroneurograafia

6268

Tilt-test

6325

Albumiin, valk

66100

Kreatiniin, uurea, kusihape

66102

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin

66103

Kolesterool, triglütseriidid

66104

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL

66105

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-MBa, alfa-amülaas

66106

Naatrium, kaalium, kaltsium

66107

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium

66108

Raud, magneesium, fosfaat

66109

Lipaas, pankrease amülaas

66110

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor

66111

C-reaktiivne valk

66112

Happe-aluse tasakaal

66113

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin

66114

Vastsündinu bilirubiin

66115

IgG uriinis või liikvoris

66116

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris

66117

Glükohemoglobiin

66118

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immuunglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immuunglobuliinid

66119

Seerumi valkude elektroforees

66120

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

Isoensüümide elektroforees

66122

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin

66123

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immuunglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad

66124

Immuunglobuliinide alaklassid

66125

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

Koliini esteraas

66129

Hemoglobiin plasmas

66130

Osmolaalsus

66131

Krüoglobuliinid

66132

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

D-ksüloos uriinis

66135

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin

66136

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat

66139

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool

66140

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid

66141

Etanool

66142

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin

66143

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat

66144

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn

66145

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

Retikulotsüütide uuring

66203

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)

66209

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring

66211

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm

66212

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

Veritsusaja uuring

66300

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud

66301

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT

66302

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid

66306

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harva esinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

Mükobakterite samastamine

66520

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

Täpsustav samastamine

66523

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil

66540

Haigustekitaja markeri määramine immuunfluorestsentsmeetodil

66541

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

DNA analüüs PCR-meetodil

66608

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil (v.a HIV)

66706

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil

66707

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil

66708

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil

66709

Kiiranalüüs testribaga

66710

Immuunfluorestsentsuuring

66711

Immuunfluorestsentsuuring valmisslaididel

66712

Biopsiamaterjali immuunfluorestsentsuuring

66713

Immuunblot-uuring

66714

Kompleksne immuunblot-uuring

66715

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

Tsütobloki uuring (1 blokk)

66813

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

Spiroergomeetria

6307

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

Lapse aju ultraheliuuring

7940

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

Jalaravikabineti teenus

7049

Torketest allergeeniga

7502

Nahasisene test allergeeniga

7503

Provokatsioonitest

7504

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

Prostataspetsiifilise antigeeni määramine

66721

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda koduvisiit

3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min)

3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3218

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Esmatasandi tervisekeskuses töötava ämmaemanda koduvisiit

3028

Koduõendusteenus

3026

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

Puurbiopsia

7006

Dermatoskoopia

7007

Digitaalne dermatoskoopia

7008

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Laparotsentees

7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Väikese implantaadi vahetamine

7119

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Sidumine (ambulatoorne)

7141

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)

66822

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine

3096

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

EKG monitooring 24 tundi

6371

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7065

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7067

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

SARS koroonaviirus-2 RNA määramine real-time-PCR-meetodil

66634

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane nõustamine (50 min)

3119

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine (15 min)

3120

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise kaugnõustamine (15 min)

3232

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise videonõustamine (15 min)

3233

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

AUDIT test koos tagasisidestamisega (10 minutit)

3127

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine (15 minutit)

3122

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine (50 minutit)

3123

AUDIT test koos tagasisidestamisega kaugvastuvõtuna (10 minutit)

3234

AUDIT test koos tagasisidestamisega videovastuvõtuna (10 minutit)

3235

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine kaugvastuvõtuna (15 minutit)

3236

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine videovastuvõtuna (15 minutit)

3237

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine kaugvastuvõtuna (50 minutit)

3238

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine videovastuvõtuna (50 minutit)

3239

Endoproteesimise vajaduse hindamise ja/või üldandmete ja elukvaliteedi hindamise küsimustiku täitmine vastavalt endoproteesimise standardile sobivale patsiendile (1 kord)

4506A

Füsioteraapia igapäevases keskkonnas

7060

Kodune palliatiivne hapnikravi

7074

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

6) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel

7607

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

7633

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

7630

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7631

Psühhoteraapia seanss perele

7603

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

7632

Logopeediline uuring

7621

Logopeedi vastuvõtt

7628

Logopeedi kaugvastuvõtt

7629

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

7) paragrahvi 8 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

0–18-aastased isikud

KOOD

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

9120

90

9121

9029

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9080

60

 

3. elukuul

9080

 

12. elukuul

9080

 

2 aasta vanuselt

9080

Kolmeaastase lapse läbivaatus ja tervisekontroll

9080

19

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt)

9080

10

Kooliealiste laste (10-, 11- või 12-aastaselt) läbivaatus ja tervisekontroll

9080

19

Kokku

 

198

8) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabelid sõnastatakse järgmiselt:

Diabeet II

KOOD

PUNKTE

Tervisekassa poolt Tervisekassa andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK 10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118

72

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord aastas

66105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

Hüpertooniatõbi

KOOD

PUNKTE

Tervisekassa poolt Tervisekassa andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

0

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 66118

96

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104

Kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104

187

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Kreatiniin

66102

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6361, 6362

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104

43

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Kreatiniin

66102

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist

66117, 66102

Müokardiinfarkt

KOOD

PUNKTE

Tervisekassa poolt Tervisekassa andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK 10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

0

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 66118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine

9061 ja/või 9044

 

Tervisekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

 

20

Kokku

 

442

9) paragrahv 123 sõnastatakse järgmiselt:

§ 123 Toitmisravi eest tasumine

Tervisekassa võtab tervishoiuteenuste loetelu § 11 lõigetes 3, 7 ja 16 nimetatud tervishoiuteenuste osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui on järgitud määruse lisas 46 sätestatud toitmisravi kvaliteedi kriteeriume.”;

10) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 24 eurot ja 67 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 13 eurot ja 8 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 7 eurot ja 59 senti tunnis;
4) kliinilise psühholoogi brutopalk on 19 eurot ja 18 senti tunnis;
5) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 13 eurot 90 senti tunnis;
6) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 7 eurot 59 senti tunnis.”;

11) paragrahvi 381 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „26 eurot ja 64 senti” tekstiosaga „31 eurot ja 94 senti”;

12) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 19 eurot ja 45 senti tunnis;
2) kliinilise psühholoogi brutopalk on 19 eurot ja 18 senti tunnis;
3) õe ja tugispetsialisti brutopalk on 10 eurot ja 90 senti tunnis;
4) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 6 eurot ja 90 senti tunnis.”;

13) paragrahvi 65 punktis 3 ja § 66 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number” sõnaga „registreerimiskood”;

14) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Määruse § 28 lõike 4 punktis 4 ja määruse § 41 lõike 2 punktis 2 toodud brutopalkasid rakendatakse kuni 31. märtsini 2024. a.”;

15) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

16) määruse lisa 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

17) määruse lisa 30 eelviimane lõik sõnastatakse järgmiselt:

„NB! Allkirjastatud konsiiliumi otsuse palume saata postiga aadressile Tervisekassa, Lastekodu 48, Tallinn 10144. Digiallkirjastatud konsiiliumi otsus edastage meiliaadressile [email protected]. Kuna tegemist on delikaatsete isikuandmetega, soovitame dokumendi krüpteerimiseks vajalikud andmed eelnevalt kokku leppida e-posti aadressil [email protected].”;

18) määruse lisa 46 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

19) määruse lisa 61 pealkirja järel sulgudes olev tekstiosa sõnastatakse järgmiselt:

„(vastavalt erialaseltside sõlmitud kokkulepetele
vt https://www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/ekonsultatsioon#tab-e-konsultatsiooni-teenus)”;

20) määrust täiendatakse lisaga 62 „Endoproteesimise raviteekonnas (kood 4505A) sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud” (lisatud).

§ 3.  Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. aprillil 2023. a.

  (2) Määruse § 2 punkte 7 ja 8 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 3 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 15 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 46 Toitmisravi kvaliteedi kriteeriumid

Lisa 62 Endoproteesimise raviteekonnas (kood 4505A) sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json