Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ning päringute perioodid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 11

Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ning päringute perioodid

Vastu võetud 24.03.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 60 lõike 53 ja kaitseväeteenistuse seaduse § 14 lõike 9 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme (edaspidi koos isik) terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid.

§ 2.  Kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel kaitseväekohustuslase või kaitseväekohustust võtta sooviva isiku terviseseisundi kohta järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud tervisedeklaratsioon, mis on täidetud päringule eelneva 90 päeva jooksul;
  2) lisa 1 punktides 1–11 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt, saatekirja vastuselt ja immuniseerimise teatiselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed väljastatakse päringule eelneva viie aasta kohta, välja arvatud:
  1) lisas 2 nimetatud diagnooside korral, mille kohta väljastatakse andmed isiku sünnist alates ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale;
  2) operatsioonide korral, mille kohta väljastatakse andmed isiku sünnist alates;
  3) immuniseerimiste korral, mille kohta väljastatakse andmed isiku sünnist alates.

§ 3.  Teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel lisa 1 punktides 1–9 ja 11 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed väljastatakse isiku sünnist alates.

§ 4.  Teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse või ravi vajaduse tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse või ravi vajaduse tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist päringu alusel lisa 1 punktides 1–4 nimetatud andmed ambulatoorselt epikriisilt, statsionaarselt epikriisilt ja saatekirja vastuselt ning kuvatakse viide allikale.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed väljastatakse päringule eelneva viie aasta kohta.

§ 5.  Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmise ja vigastada saamise vahelise meditsiinilise seose ning vigastusest põhjustatud püsiva töövõimetuse või ravi vajaduse tuvastamiseks väljastatavate andmete loetelu ja päringute perioodid

  (1) Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmise ja vigastada saamise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist andmed vastavalt §-s 3 sätestatule.

  (2) Kaitseliidu liikme teenistuskohustuse täitmisel saadud vigastusest põhjustatud püsiva töövõimetuse või ravi vajaduse tuvastamiseks väljastatakse tervise infosüsteemist andmed vastavalt §-s 4 sätestatule.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2023. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks tervise infosüsteemist väljastatavate andmete loetelu

Lisa 2 Diagnooside loetelu, mille korral väljastatakse kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks andmed isiku sünnist alates

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json