Teksti suurus:

Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2008–2012

Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2008–2012 - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2012
Avaldamismärge:RT I 2007, 72, 444

Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2008–2012

Vastu võetud 20.12.2007 nr 257

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 119 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2008–2012.

  (2) Määruses ja selle lisas kasutatavad mõisted on defineeritud Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määruse nr 8 «Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord» §-s 2.

§ 2.  Summaarne lubatud heitkogus

  Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud aastane heitkogus on 12 717 058 tonni süsinikdioksiidi (CO2) ekvivalenti, mis sisaldab riiklikku reservi 1 038 801 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti.

§ 3.  Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarse lubatud heitkoguse jaotuskava

  (1) Jaotuskavaga määratakse Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määruse nr 8 «Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord» §-s 3 loetletud tegevusaladel tegutsevatele käitistele kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja kasvuhoonegaaside heitkoguse riiklik reserv.

  (2) Jaotuskava on esitatud määruse lisas.

  (3) Kasvuhoonegaaside heitkoguse riikliku reservi jaotab Vabariigi Valitsus käesoleva määruse muutmisega.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a määruses nr 14 «Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava» (RT I 2005, 6, 22) tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:«Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2005–2007»;
  2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) lisa päises asendatakse määruse pealkirja sõnastus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud sõnastusega.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 257 «Paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava aastateks 2008–2012»
lisa


KASVUHOONEGAASIDE LUBATUD HEITKOGUSE JAOTUSKAVA

Jrk nr Käitis Käitaja Emaettevõte (omanik) Põhitegevuse
liik
 
Asukoht Aastane lubatud heitkogus tonnides
 1. Balti Elektrijaam AKTSIASELTS NARVA ELEKTRIJAAMAD Eesti Energia Aktsiaselts elektri ja soojuse tootmine Elektrijaama tee 59, 21004 Narva 1 454 336
 2. Eesti Elektrijaam AKTSIASELTS NARVA ELEKTRIJAAMAD Eesti Energia Aktsiaselts elektri ja soojuse tootmine pk 140 21004 Narva 7 214 504
 3. Iru Elektrijaam osaühing Iru Elektrijaam Eesti Energia Aktsiaselts elektri ja soojuse tootmine Peterburi tee 105, 74114 Maardu 364 192
 4. Ahtme soojuselektrijaam Aktsiaselts Kohtla-Järve Soojus Eesti Energia Aktsiaselts elektri ja soojuse tootmine Ritsika 1, 31027 Kohtla-Järve 185 973
 5. Osaühingu VKG Energia Põhja soojuselektrijaam Osaühing VKG Energia VIRU KEEMIA GRUPP AS elektri ja soojuse tootmine Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve 254 208
 6. Osaühingu VKG Energia Lõuna soojuselektrijaam Osaühing VKG Energia VIRU KEEMIA GRUPP AS elektri ja soojuse tootmine Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve 96 418
 7. VKG OIL AS-i õlitehas VKG OIL AS VIRU KEEMIA GRUPP AS põlevkivi töötlemine, põlevkivikeemia Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve 69 513
 8. KREENHOLMI VALDUSE AKTSIASELTSI gaasikatlamaja KREENHOLMI VALDUSE AKTSIASELTS   tekstiiltoodete tootmine Joala 20, 20103 Narva 11 268
 9. Aktsiaseltsi REPO VABRIKUD katlamaja Aktsiaselts REPO VABRIKUD Sorbes Group AG soojuse tootmine Raudtee 2, 43299 Püssi 17 682
10. KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHINGU soojus- ja elektrijaam KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING   põlevkivi töötlemine Turu 3, 43125 Kiviõli 108 328
11. Aktsiaselts Sillamäe SEJ Aktsiaselts Sillamäe SEJ Aktsiaselts SILMET GRUPP soojuse tootmine Kesk 2, 40231 Sillamäe 131 173
12. aktsiaseltsi Eraküte Haapsalu osakond aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Niine 34, 90506 Haapsalu 10 346
13. aktsiaseltsi Eraküte Keila Osakond aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Põhja 27, 76610 Keila 2 148
14. aktsiaseltsi Eraküte Jõgeva osakond aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Aia 50, 48304 Jõgeva 6 545
15. Fortum Termest AS-i Pärnu katlamaja Fortum Termest AS Fortum Power and Heat Oy soojuse tootmine Suur-Jõe 52, 80042 Pärnu 35 682
16. Fortum Termest AS-i Tervise katlamaja Fortum Termest AS Fortum Power and Heat Oy soojuse tootmine Ringi 56, 80012 Pärnu 7 316
17. AS-i Saaremaa Piimatööstus katlamaja AS Saaremaa Piimatööstus   piimasaaduste tootmine Pikk 64,
93815 Kuressaare
7 070
18. Aktsiaseltsi Kuressaare Soojus katlamaja Aktsiaselts Kuressaare Soojus   soojuse tootmine Kalevi 1a,
93802 Kuressaare
6 239
19. aktsiaseltsi ESRO Männimäe katlamaja aktsiaselts ESRO   soojuse tootmine Puidu 11, 71020 Viljandi 2 535
20. aktsiaseltsi ESRO Jämejala katlamaja aktsiaselts ESRO   soojuse tootmine Jämejala, Pärsti vald, 71024 Viljandi maakond 0
21. Anne katlamaja aktsiaselts ANNE SOOJUS AS Fortum Tartu soojuse tootmine Lohkva küla, Luunja vald, 62211 Tartumaa 73 139
22. Ropka katlamaja aktsiaselts ANNE SOOJUS AS Fortum Tartu soojuse tootmine Ringtee 8, 51013 Tartu 16 947
23. Turu katlamaja aktsiaselts ANNE SOOJUS AS Fortum Tartu  soojuse tootmine Turu 18, 51014 Tartu 28 066
24. Tartu Tulbi katlamaja aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Tulbi 12, 50412 Tartu 7 133
25. Tartu Aardla katlamaja aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Aardla 113, 50415 Tartu 2 985
26. Tartu Tuglase katlamaja aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Vaksali 51, 51014 Tartu 4 195
27. aktsiaseltsi Eraküte Valga osakond aktsiaselts Eraküte Dalkia International soojuse tootmine Pärna pst 15, 68206 Valga 8 763
28. aktisaseltsi Tootsi Turvas katlamaja aktisaselts Tootsi Turvas Vapo OY turbatoodete valmistamine Tööstuse 1,

87501 Tootsi

19 241
29. Sangla Turvas AS-i katlamaja Sangla Turvas AS Osaühing Turbatooted turbabrikettide tootmine Puhja alev,
61301 Tartumaa
30 087
30. Võrusoo katlamaja AS Võru Soojus Võru linn soojuse tootmine Põllu 11, 65606 Võru 2 373
31. Mustamäe katlamaja Aktsiaselts Tallinna Küte Dalkia International soojuse tootmine Kadaka tee 181, 12618 Tallinn 94 244
32. Kadaka katlamaja Aktsiaselts Tallinna Küte Dalkia International soojuse tootmine Marja 5, 10617 Tallinn 82 082
33. Ülemiste katlamaja Aktsiaselts Tallinna Küte Dalkia International soojuse tootmine Masina 18, 10144 Tallinn 2 995
34. Lääne-Eesti piirkonna katlamaja Fortum Termest AS Fortum Power and Heat Oy soojuse tootmine Rääma 94, 80040 Pärnu 1 101
35. Termoili terminal AS E.O.S.   soojuse tootmine Vana-Narva mnt 27A, 74114 Maardu 29 508
36. Trendgate’i terminal AS E.O.S.   soojuse tootmine Peterburi tee 105, 74114 Maardu 16 905
37. Naftasaaduste terminal EURODECK SYNERGY OÜ   soojuse tootmine Õli 3, 74115 Maardu 22 879
38. Aktsiaselts Pakterminal Aktsiaselts Pakterminal   naftaproduktide laadimine ja ladustamine Lasti tee 20, 74115 Maardu 11 669
39. Aktsiaseltsi NITROFERT lämmastikühendite tootmise tehas Aktsiaselts NITROFERT   lämmastikühendite tootmine Järveküla tee 1, 30197 Kohtla-Järve 237 419
40. Aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement tsemenditehas Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement Heidelberg Cement Group ja CRH tsemendi tootmine Jaama 2, 44106 Kunda, Lääne-Virumaa 801 950
41. Rakke tehas Nordkalk AS Nordkalk OY lubjakivi ja dolomiiditooted, põletatud lubi Faehlmanni 11A, 46301 Rakke, Lääne-Virumaa 39 582
42. maxit ESTONIA AS-i tehas Fibo ExClay maxit ESTONIA AS maxit Group ehitusmaterjalide tootmine, kergkruus ja kruusatooted Häädemeeste, 86001 Pärnumaa 50 976
43. aktsiaseltsi JÄRVAKANDI KLAAS klaasitehas aktsiaselts JÄRVAKANDI KLAAS OI Finnish Holdings OY klaasi tootmine Tehaste 7,
79101 Järvakandi
35 066
44. Aseri tellisetehas Wienerberger Aktsiaselts Wienerberger AG telliste tootmine Kordoni 1, 43401 Aseri 6 077
45. Aseri tellisetehas Wienerberger Aktsiaselts Wienerberger AG telliste tootmine Kordoni 6, 43401 Aseri 3 496
46. «HORIZON» TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTSI katlamaja «HORIZON» TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS Tolaram Grupp paber, papp, tselluloos Anija mnt 10, 74305 Kehra 49 559
47. Haavapuidumassi tehas Aktsiaselts Estonian Cell Heinzel Group, EBRD, Larvik Cell AS paberimassi tootmine Jaama 21, 44106 Kunda, Lääne-Virumaa 14 344
     

Käitised kokku

11 678 257
     

Kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklik reserv

1 038 801
     

KOKKU

12 717 058


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

/otsingu_soovitused.json