Teksti suurus:

Energiatõhususe miinimumnõuded

Vabariigi Valitsus
määrus

lisa 12905682

Lisa

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 1

Kütuste alumised kütteväärtused

Kütus

    Alumine kütteväärtus

 

kWh/kg

kWh/mahuühik

Põlevkiviõli

10,8

10,0 kWh/l

Kerge kütteõli

11,7

10,0 kWh/l

Diislikütus

11,7

9,7 kWh/l

Masuut

11,3

10,9 kWh/l

Maagaas

 

9,3 kWh/m3

Vedelgaas (propaan + butaan)

12,8

 

Biogaas1

 

6 kWh/m3

Halupuit (niiskussisaldus2 20%)

4,1

 

Küttepuud, segapuit

 

1300 kWh/m3 (ruumimeeter)

Küttepuud, kask

 

1500 kWh/ m3 (ruumimeeter)

Puiduhake

 

800 kWh/m3 (puistekuupmeeter)

Puitbrikett (niiskussisaldus2 12%)

4,6

 

Puitpellet (niiskussisaldus2 12%)

4,6

 

Turbabrikett (niiskussisaldus2 20%)

4,2

 

Tükkturvas (niiskussisaldus2 40%)

3,4

 

Freesturvas (niiskussisaldus2 50%)

2,8

 

Kivisüsi

7,0

 

1 ligikaudne väärtus, tegelik väärtus kõigub sõltuvalt toormest
2 niiskussisaldused massiprotsentides

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 2

Energiaarvutuse ruumitemperatuuride seaded

Hoone/ruumi tüüp

Kütmise seade1 °C

Jahutuse seade1 °C

Elamu

21

27

Avalikud hooned, büroo- ja administratiivhooned, ärihooned ja transpordihooned2

21

25

Trepikoda

17…20

27

Fuajee

20

25

Ladu, hoidla

20

 

Kauplused

18

25

- kassad ja muud töökohad

21

25

Polikliinik (sõltuvalt ruumi otstarbest)

21…23

25

Haigla (sõltuvalt ruumi otstarbest)

21...25

23…26

Tööstushoone, keskmiselt raske töö

17

23

Spordihoone

18

25

- riietusruum

22

 

- duširuum

24

 

Ujula bassein

30

 

- pealtvaatajad

 

25

1 arvestuslik ruumi temperatuur, mida kasutatakse energiaarvutuses ja mis võib erineda tegelikust ruumitemperatuurist reguleerimise täpsuse võrra ning suviste temperatuuride puhul vastavalt määruse §-le 4
2 välja arvatud eraldi antud hooned ja ruumid 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 3

 

Mitteelamute ruumide energiaarvutuse ventilatsiooni õhuvooluhulgad

 

Ruum / kasutus

Arvestuslik põrandapind
m2 inimese kohta

  Ventilatsiooni õhuhulka

 

 

Sissepuheb
l/s m2

Väljatõmme
l/s m2

Kontori- ja tööruumid

12

2

 

Nõupidamiste ruum

3

4

 

Puhkeruum

5

3

 

Hotellituba

10

1,5

 

Koridor ja trepikoda

 

1

 

Liftišaht

 

8

 

Suitsetamise ruum

 

 

20

 

 

 

 

Klassiruum

2

4

 

Auditoorium

1

8

 

Fuajee ja  jalutuskoridor

2

4

 

Fuajee

6

2

 

Lasteaed (mängu- ja magamisruumid)

2

4

 

Lasteaed (garderoob)

 

 

5

 

 

 

 

Söökla, restoran ja kohvik

2

8

 

Köök (toidu soojendamine)

 

10

10

Köök (toidu valmistamine)

 

15

15

Nõudepesuruum

 

 

12…20

 

 

 

 

Kauplus

6

3

 

Näituseruumid

 

3

 

Raamatukogu

 

3

 

Saalid (kontsert, teater, kino, koolisaal)

 

10 l/s inim

 

Teatri lava

 

5

 

 

 

 

 

Jõusaal

3

5

 

Võimla

6

2

 

Sisehall ja bassein, sportlased

 

2

 

Sisehall ja bassein, pealtvaatajad

 

10 l/s inim

 

 

 

 

 

Polikliinikud

 

3…4

 

Haiglad (v.a erinõuetega ruumid)

 

3…6

 

Palatid

10

2

 

Operatsioonisaalid

 

15…20

 

Laboratooriumid

 

2…5

 

 

 

 

 

Ladu, arhiiv

 

 

0,5

Kopeerimis- ja trükkimisruum

 

 

4

WC

 

 

20 l/s koht

Pesuruum

 

 

15 l/s koht

Riietusruum

 

5 l/s kapp

 

Leiliruum

 

6 l/s inim

 

Koristusvahendid

 

 

4

Jäätmete ruum

 

 

5…10

a õhuhulgad on ette nähtud energiaarvutuse jaoks, projekteerimiseks kasutada detailsemaid andmeid        
b välisõhu vooluhulgad ruumi põrandapinna (või eraldi toodud ühiku) kohta                                                   

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 4

Elamute energiaarvutuse ventilatsiooni õhuhulgad

Üldõhuvahetus1

Elu- ja magamistoad1

 

Väljatõmme (informatiivne)

 

l/s m2

l/s m2

Köök l/s

Pesuruum l/s

WC l/s

0,42

1,0

20

15

10

1 välisõhu vooluhulgad ruumi põrandapinna ruutmeetri kohta

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 5

 

Hoonete tüüpiliste ruumide standardkasutus ja sellele vastavad vabasoojused ruumi põrandapinna ruutmeetri kohtaa

Hoone/ruumi tüüp

 

Kasutusaeg

 

Kasutus-

Valgustus

Seadmed

Inimesedb

 

kellaaeg

h/24h

d/7d

aste, -

W/m2

W/m2

W/m2

Väikemaja

00:00-00:00

24

7

0,6

8c

2.4d

2

Korterelamu

00:00-00:00

24

7

0,6

8c

3d

3

Kontoriruumid

07:00-18:00

11

5

0,55

15

18

6

Nõupidamiste ruum

08:00-17:00

9

5

0,6

18

60

25

Klassiruum

08:00-16:00

8

5

0,5

18

12

35

Arvutiklass

08:00-16:00

8

5

0,6

18

75

35

Lasteaed

07:00-19:00

12

5

0,4

18

12

35

Ärihoone

07:00-21:00

14

7

0,55

17

8

5

Hotell

00:00-00:00

24

7

0,5

14

7

4

Restoran

12:00-22:00

10

7

0,4

20

20

26

Spordihoone

08:00-22:00

14

7

0,6

20

24

5

Tervishoiuhoone

00:00-00:00

24

7

0,8

9

3

10

a esitatud andmete puhul on eeldatud, et mitteelamutes kasutatakse reeglina päevavalguslampe või vastava efektiivsusega muid valgusteid. Toodud valgustuse soojuseraldused (ja elektritarbimine) sisaldavad nii päevavalguslambi nimivõimsuse kui ka starteri võimsuse, mis on ligikaudu 25% nimivõimsusest. Inimeste soojuseralduse väärtused sisaldavad ainult ilmse soojuse. Varjatud soojuse arvessevõtmiseks tuleb määruse käesolevas lisas  toodud väärtused jagada läbi teguriga 0,6
b ei sisalda varjatud soojust
c elamute valgustuse kasutusaste on 0,1
d elamute seadmete elektritarbimise saamiseks jagada soojaeritus läbi teguriga 0,7

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 6

Energiaarvutuse detailsed kohaloleku ja ruumide kasutusprofiilid

Kellaaeg

Elamu

Elamu

Elamu

Kontor

Nõu-

Klassi-

Lasteaed

Lasteaed

 

Valgustus

Seadmed

Inimesed

 

pidamine

ruum

Mänguruum

Magamisruum

00:00-01:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

01:00-02:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

02:00-03:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

03:00-04:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

04:00-05:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

05:00-06:00

0

0,5

1

0

0

0

0

0

06:00-07:00

0,15

0,5

0,5

0

0

0

0

0

07:00-08:00

0,15

0,7

0,5

0,2

0

0

0,4

0,1

08:00-09:00

0,15

0,7

0,5

0,6

0,5

0,6

0,8

0,1

09:00-10:00

0,15

0,5

0,1

0,6

0,7

0,6

0,8

0,1

10:00-11:00

0,05

0,5

0,1

0,7

0,7

0,6

0,3

0,1

11:00-12:00

0,05

0,6

0,1

0,7

0,7

0,4

0,3

0,1

12:00-13:00

0,05

0,6

0,1

0,4

0

0,3

0,8

0,1

13:00-14:00

0,05

0,6

0,2

0,6

0,7

0,6

0,1

0,8

14:00-15:00

0,05

0,6

0,2

0,7

0,7

0,6

0,1

0,8

15:00-16:00

0,05

0,5

0,2

0,7

0,7

0,3

0,4

0,4

16:00-17:00

0,2

0,5

0,5

0,6

0,7

0

0,3

0,1

17:00-18:00

0,2

0,7

0,5

0,2

0

0

0,3

0,1

18:00-19:00

0,2

0,7

0,5

0

0

0

0,3

0,1

19:00-20:00

0,2

0,8

0,8

0

0

0

0

0

20:00-21:00

0,2

0,8

0,8

0

0

0

0

0

21:00-22:00

0,2

0,8

0,8

0

0

0

0

0

22:00-23:00

0,15

0,6

1

0

0

0

0

0

23:00-00:00

0,15

0,6

1

0

0

0

0

0

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 7

Suviste temperatuuride kontrolli ja jahutusvõimsuse arvutuse detailsed kohalolekuprofiilid

Kellaaeg

Tuba-

Nõu-

Klassi-

Lasteaed

Lasteaed

 

kontor

pidamine

ruum

Mänguruum

Magamisruum

00:00-01:00

0

0

0

0

0

01:00-02:00

0

0

0

0

0

02:00-03:00

0

0

0

0

0

03:00-04:00

0

0

0

0

0

04:00-05:00

0

0

0

0

0

05:00-06:00

0

0

0

0

0

06:00-07:00

0

0

0

0

0

07:00-08:00

0

0

0

0,5

0,2

08:00-09:00

1

1

0,8

1

0,2

09:00-10:00

1

1

0,8

1

0,2

10:00-11:00

1

1

0,8

0,4

0,2

11:00-12:00

1

1

0,8

0,4

0,2

12:00-13:00

0

0

0,5

1

0,2

13:00-14:00

1

1

0,8

0,2

1

14:00-15:00

1

1

0,8

0,2

1

15:00-16:00

1

1

0,8

0,5

0,5

16:00-17:00

1

1

0

0,4

0,2

17:00-18:00

0

0

0

0,4

0,2

18:00-19:00

0

0

0

0,5

0,2

19:00-20:00

0

0

0

0

0

20:00-21:00

0

0

0

0

0

21:00-22:00

0

0

0

0

0

22:00-23:00

0

0

0

0

0

23:00-00:00

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 8

Hoonete sooja tarbevee erikulu

Hoone tüüp

Sooja tarbevee erikulu

 

l/inimene,d

l/(m2a)1

Väikemaja

50

 

Korterelamu

50

 

Kauplus

 

65

Büroo

 

100

Teater ja raamatukogu

 

120

Õppehoone

 

180

Lasteaed

 

460

Tervishoiuhoone

 

520

Ujula

 

1800

1suletud netopinna kohta

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 9

Hoonete õhulekkearvu baasväärtused välispiirete ruutmeetri kohta

Hoone tüüp

Õhulekkearvu
baasväärtus m³/(hm²)

Väikemaja

6

Muud hooned

3

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 10

Välispiirete geomeetriliste külmasildade lisakonduktantsid

Välispiirde tüüp                                                            lisakonduktants  W/(m K)

Välissein-välissein                                                            

Puitsõrestiksein                                                                                   0,06

Soojustatud kivisein                                                                            0,08

Massiivne kivisein, U < 0,5 W/(m2 K)                                                0,07

Massiivne kivisein, U > 0,5 W/(m2 K)                                                0,22

Katuslagi-välissein                                                           

Puitsõrestiksein                                                                                  0,07

Soojustatud kivisein ja katuslaes mineraalvattsoojustus                        0,09

Soojustatud kivisein ja katuslaes keramsiitsoojustus                            0,13

Massiivne kivisein, U < 0,5 W/(m2 K)                                               0,08

Massiivne kivisein, U > 0,5 W/(m2 K)                                               0,30

Põrand-välissein                                                               

Plaat pinnasel ja puitsõrestiksein                                                         0,12

Plaat pinnasel ja soojustatud kivisein                                                   0,15

Plaat pinnasel ja massiivne kivisein, U < 0,5 W/(m2 K)                       0,11

Plaat pinnasel ja massiivne kivisein, U > 0,5 W/(m2 K)                       0,25

Alt tuulutatud põrand ja puitsõrestiksein                                              0,11

Alt tuulutatud põrand ja soojustatud kivisein                                        0,17

Alt tuulutatud põrand ja massiivne kivisein, U < 0,5 W/(m2 K) 0,12

Alt tuulutatud põrand ja massiivne kivisein, U > 0,5 W/(m2 K) 0,30

Akna seinakinnitus                                                                          0,03

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 11

Soojusallika kasutegurid

Soojusallikas

Kasutegur

 

Ruumide küte ja
ventilatsiooni-õhu soojendamine

Tarbevee
soojendamine

Kaugküte

1,0

1,0

Õli- või gaasikatel

0,85

0,85

Õli, kondensaatkatel

0,91

0,88

Gaas, kondensaatkatel

0,95

0,92

Pelletikatel

0,85

0,85

Muu tahkekütuse katel

0,75

0,75

Elekterküttega katel

1,0

1,0

Ahjud

0,6

0,6

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 12

Soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegurid ning abiseadmete elektritarbimine  

Hoone tüüp

Kütteviis

Kasutegur

Veeküttesüsteemide
tsirkulatsioonipumba
elektritarbimine1, W/m2

Väikemaja

Radiaatorid

0,98

0,2

 

Põrandaküte, plaat pinnasel või alt tuulutatud põrand

0,88

0,5

 

Põrandaküte vahelaes

1,0

0,5

 

Laeküte katuslaes

0,90

0,5

 

Laeküte vahelaes

1,0

0,5

Muu hoone

Radiaatorid

0,98

0,1

 

Põrandaküte, plaat pinnasel või alt tuulutatud põrand

0,88

0,3

 

Põrandaküte vahelaes

1,0

0,3

1 keskmisele aastaringsele elektritarbimisele vastav elektriline võimsus köetava pinna m2 kohta, elektriradiaatoritele, -kaablitele ja elektrilisele laeküttele ning soojuspumpsüsteemidele 0 W/m2

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 13

Soojuspumpade kütteperioodi ja tarbevee soojendamise keskmised soojustegurid1

Soojuspumba tüüp

Kütteperioodi keskmine
soojustegur2

Soojustegurid [-] erinevatel
välis-temperatuuridel, °C ja osavõimsustel, %
-15°C/100% -7°C/100% 2°C/50% 7°C/50%

Maasoojuspump, põrandaküte 40°C/33°C või 35°C/30°C

3,5

-

Maasoojuspump, radiaatorküte 50°C/35°C

3,0

 

Maasoojuspump, tarbevee soojendamine

2,7

 

Väljatõmbeõhu soojuspump3

4,0

-

Õhk-õhk välisõhu-soojuspump4

-

        2,0             2,4             3,0             4,0

Õhk-vesi välisõhusoojus-pump, põrandaküte4

-

        1,7             2,1             2,7             3,5

Õhk-vesi välisõhusoojus-pump, tarbevee soojendamine

2,3

-

1soojustegurid sisaldavad kompressori, tsirkulatsioonipumpade ja abiseadmete elektritarbimist
2tarbevee soojendamise puhul aasta keskmine soojustegur
3väljatõmbeõhu temperatuuride vahe on 21–5=16°C ja osa soojuspumba võimsusest kasutatakse tarbevee soojendamiseks
4soojuspumba võimsus ja soojustegur sõltuvad oluliselt välistemperatuurist

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 14

Ventilaatori summaarne kasutegur ηft

Õhuhulk m3/s

ηft

< 0,25

0,20

0,25 - 0,5

0,35

0,5 – 1

0,40

1 – 5

0,45

> 5

0,50

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 15

Ventilatsioonimasina ja torustiku osade rõhulangud süsteemidele, mille õhuhulk on ≥ 0,25 m³/s

Komponent

Rõhulang Pa

Sissepuhe

Madal

Normaalne

Kõrge

Kütteelement

40

80

120

Jahutuselement

60

100

140

Soojatagasti

100

150

200

Niisutus

20

40

60

Jämefilter

30

60

100

Peenfilter

70

100

200

Mürasummuti

30

50

80

Ventilaatori ja torustiku liide

20

50

70

Torustik:

 

 

 

- muutumatu õhuhulgaga

100

200

300

- muutuva õhuhulgaga

200

300

400

Õhujaotusseade

30

50

100

Väljatõmme

Madal

Normaalne

Kõrge

Soojatagasti

100

150

200

Filter

50

100

150

Mürasummuti

30

50

80

Ventilaatori ja torustiku liide

20

50

70

Torustik:

 

 

 

- muutumatu õhuhulgaga

100

200

300

- muutuva õhuhulgaga

200

300

400

Õhujaotusseade

20

30

50

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 16

Torustiku rõhulangutegur xp

Rõhulangutegur

Torustiku rõhulangutase

Sissepuhketorustiku rõhulang

Madal
35 Pa

Normaalne
50 Pa

Kõrge
100 Pa

xp

0,8

1,0

1,2

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 17

Jahutusenergia tootmisprotsessi jahutusperioodi jahutustegurid

Jahutusenergia tootmisviis

εE

 

Kompressor-külmamasin

3,5

 

Vabajahutus, vedelikjahuti

4-6

 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 18

Jahutuse süsteemikaotegur βsc ja abiseadmete elektritarbimistegur βac

Jahutussüsteem

βsc

βac

Vesisüsteem, jahutustalad

0,4

0,02

Vesisüsteem, ventilaatorkonvektorid

0,6

0,05

Muutuva õhuhulgaga süsteem (VAV)

0,6

0,1-0,3

SPLIT seadmed1 (lokaalsed eraldiseisva jahuti ja kondensaatoriga seadmed)

0

0


1 süsteemikaod ja abiseadmed on võetud arvesse jahutusteguris

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister


  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 19

Energiaarvutuste tulemuste esitamine

Hoone tüüp

 

 

 

Uusehitus

Aadress

 

 

 

Rekonstrueerimine

Ehitusaasta

 

 

 

Olemasolev

Köetav pind

 

m2

 

 

hoone

Suletud netopind

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiatõhususarv

 

kWh/m2 (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

 

 

 

 

 

 

Energiakandja

Ostetud kütused

Tarnitud

Kaalumis-

Kaalutud

 

 

massi- või

energia

tegur

energiakasutus

 

kogus/a

mahuühik

kWh/a

-

kWh/a

Elekter

-

-

 

 1,5

 

Kaugküte

 

 

 

 

 

Kütus 1

 

 

 

 

 

Kütus 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

-

-

1

-

2

1 hoone tehnosüsteemide summaarne energiakasutus (soojus+elekter kokku) kWh/a

 

 

 

2 jagades köetava pinnaga saadakse energiatõhususarv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoone tehnosüsteemide

Elekter

Soojus

 

 

 

energiakasutus

kWh/a

kWh/a

 

 

 

Küttesüsteem3

 

 

 

 

 

Ventilatsioonisüsteem4

 

 

 

 

 

Jahutussüsteem

 

 

 

 

 

Elektrisüsteem

 

 

 

 

 

Hoone tehnosüsteemide

 

 

 

 

 

summaarne energiakasutus

 

 

 

 

 

3 ruumide küte, ventilatsiooniõhu ja tarbevee soojendamine

 

 

 

 

 

4 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netoenergiavajadus

kWh/a

 

 

 

 

Ruumide küte5

 

 

 

 

 

Ventilatsiooniõhu soojendamine6

 

 

 

 

 

Tarbevee soojendamine

 

 

 

 

 

Kütteenergia kokku

 

 

 

 

 

Utiliseeritavad vabasoojused7

 

 

 

 

 

Jahutus

 

 

 

 

 

5 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

 

 

 

 

6 arvutatud koos soojustagastusega

 

 

 

 

 

7 koos utiliseeritavate süsteemikadudega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnosüsteemide

Elekter

Soojus

 

 

 

võimsused

kW

kW

 

 

 

Küttesüsteem

 

 

 

 

 

Jahutussüsteem

 

 

 

 

 

Elektrisüsteem

 

-

 

 

 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 20

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine

Energiaarvutuse lähteandmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvutustsoonide arv

 

 

 

 

 

 

Küttesüsteemi tüüp

 

 

 

 

 

 

- soojusallikas ja kütus

 

 

 

 

 

 

- soojuse jaotamine

 

 

 

 

 

 

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

 

 

 

 

 

 

Jahutussüsteem (on/ei ole)

 

 

 

 

 

 

Infiltratsiooni õhuvahetus

 

l/s

 

 

 

 

Soojaerikadu

 

W/(Km2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välispiirded

Pind

U

U*A

 

 

 

 

m2

W/(Km2)

W/K

 

 

 

1 (nt välissein)

 

 

 

 

 

 

2 (nt katuslagi)

 

 

 

 

 

 

3 (nt põrand pinnasel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa1/kaalutud keskmine2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külmasillad

Joonkülmasild

 

Punktkülmasild

Summa

 

 

 

W/(K m)

M

W/K

W/K

 

 

1 (geom. põrand-välissein)

 

 

 

 

 

 

2 (geom. välissein-välissein)

 

 

 

 

 

 

3 (geom. katus-välissein)

 

 

 

 

 

 

4 (nt aknaraam-välissein)

 

 

 

 

 

 

5 (nt jäigastussidemed)

 

 

 

 

 

 

6 (nt müüriankrud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa, W/K

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aknad

Pind

Klaasiosa U

Raamiosa U

Summaarne U

U*A

Päikesefaktor

(sh välisuksed)

m2

W/(K m2)

W/(K m2)

W/(K m2)

W/K

g, -

1 (nt lõunasse)

 

 

 

 

 

 

2 (nt läände)

 

 

 

 

 

 

3 (nt itta)

 

 

 

 

 

 

4 (nt põhja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa1/kaalutud keskmine2

1

2

2

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatsiooniseade

Rõhutõus

Ventilaatori

Süsteemi

Sissepuhke

Soojustagastus

 

 

sissep./väljat.

kasutegur

SFP

temperatuur

temperatuuri-

väljaviske

 

 

sissep./väljat.

 

 

suhe

min. temp.3

 

Pa/Pa

%/%

kW/(m3/s)

ŗC

%

ŗC

1 (nt vent.masin 1)

/

/

 

 

 

 

2 (nt väljatõmbeventilaator 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 soojustagasti külmumise vältimine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küttesüsteem

Süsteemi

 

Abiseadmete

 

 

 

 

kasutegur

soojustegur4

elekter5

 

 

 

 

%

-

kWh/a

 

 

 

1 (nt ruumide küte)

 

 

 

 

 

 

2 (nt vent. seade)

 

 

 

 

 

 

3 (nt soe vesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 soojuspumpsüsteemi kütteperioodi keskmine soojustegur

 

 

 

 

5 puudub, kui esitatakse soojusteguri koosseisus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahutussüsteem

Külma tootmise

Süsteemikao-

Abiseadmete

 

 

 

 

jahutustegur

tegur

el.tarb.tegur

 

 

 

1 (nt tsentraalne)

 

 

 

 

 

 

2 (nt SPLIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sooja vee tarbimine

l/(d inim.)

inim. arv

l/(dm2)

m2

kokku, m3/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahjud, kaminad ja

Arvutuslik soojaväljastus6

Elektrikerise

 

 

 

elektrikerised

Ahjud, W

Kaminad, W

tarbimine

 

 

 

 

 

 

kWh/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 24 h kütteintervalliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabasoojused

Inimesed

Seadmed

Valgustus

Kasutusaste

Kasutusaeg

 

 

 

 

 

 

päeva nädalas

tundi päevas

 

W/m2

W/m2

W/m2

%

d

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 21

Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine

Suvise ruumitemperatuuri kontroll

 

 

 

 

 

Ruum

 

 

 

 

 

 

 

Piirtemperatuur

 

 

°C

Piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv

°Ch

 

 

 

 

Ajavahemik

Inimesed

Seadmed

Valgustus

(kellaaeg)

W/m2

W/m2

W/m2

nt. 8:00-15:00

 

 

 

 

 

 

Temperatuuri püsivusgraafik 01.06-31.08

 

 

 

 

 

 

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a
määruse nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded”
lisa 22

Väikemajade tüüpruumide andmed

Suvise ruumitemperatuuri kontrolli vabastus väikemajades

 

 

 

 

 

Ruum

 

 

 

 

Põrandapind

 

m2

 

 

Välisseinte pind

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

Aken

Klaasiosa

Ilmakaar

Päikese-

 

 

pind m2

 

faktor g

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Akende klaasiosa pinna ja välisseinte pinna suhe

      

Avatavate akende pinna ja põrandapinna suhe

 

  Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json