Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määruse nr 140 „Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord ja loetelu riskidest, mida näituse kahjuhüvitis ei kata“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2019, 5

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määruse nr 140 „Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord ja loetelu riskidest, mida näituse kahjuhüvitis ei kata“ muutmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 29 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2013. a määruses nr 140 „Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord ja loetelu riskidest, mida näituse kahjuhüvitis ei kata“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 4–6, § 5 punktides 1 ja 3, § 7 lõikes 1 ning § 8 lõikes 3 asendatakse sõna „Kultuuriministeerium“ sõnaga „Muinsuskaitseamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „kultuuriminister“ sõnadega „Muinsuskaitseameti peadirektor“;

3) paragrahvi 3 lõiget 3 ning § 81 täiendatakse pärast sõna „Kultuuriministeerium“ sõnaga „, Muinsuskaitseamet“ vastavas käändes;

4) paragrahvi 4 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt: 

„(7) Muinsuskaitseamet valmistab komisjoni ettepaneku alusel ette Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu näituse kahjuhüvitise tagamise või sellest keeldumise otsustamiseks, esitab selle Kultuuriministeeriumile ja kultuuriminister esitab selle Vabariigi Valitsuse istungile.

(8) Kui Vabariigi Valitsus on andnud kultuuriministrile volituse otsustada näituse kahjuhüvitise tagamine või keelduda sellest, valmistab Muinsuskaitseamet komisjoni ettepaneku põhjal ette ministri käskkirja eelnõu ja esitab selle Kultuuriministeeriumile.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Indrek Saar
Kultuuriminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json