Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2020, 1

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 25 lõike 9 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Energiatoote aktsiisideklaratsioonil täidetakse rida juhtudel, millal tekib aktsiisimaksukohustus ilma kalendrikuu pikkust maksustamisperioodi kohaldamata, märkides reale aktsiisimaksukohustuse tekkimise kuupäeva.”;

2) paragrahvi 6 lõiget 7 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) juhul, kui soojuse ja elektrienergia koostootja on intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja, märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatav soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus tabeli D3 reale 2.2;”.

§ 2.  Rakendussäte

Määrus jõustub 2020. aasta 1. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json