Teksti suurus:

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2020, 2

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 „Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord” lisad 2, 5 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2020. aasta 30. juunil.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Kasumiaruande skeem

Lisa 5 Investeerimisühingu kasumiaruanne

Lisa 6 Investeerimisühingu konsolideeritud kasumiaruanne
08.05.2020 17:50
Veaparandus - Parandatud lisa 5 ja 6 ilmne ebatäpsus identifikaator 2455 kirje nimetuses, lisatud sõna „ees“, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Rahandusministeeriumi 6.05.2020 taotlust nr 1.1-10/3336-1

/otsingu_soovitused.json