Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2021, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.04.2021 nr 33

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” § 18 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Lõiget 5 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 2.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” § 29 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Lõiget 10 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 3.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 21 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõiget 5 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 4.  Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” § 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõiget 5 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 5.  Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 27 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Lõiget 9 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 6.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” § 19 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõiget 4 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

§ 7.  Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014–2020” tekstiosaga „Pärandniitude tegevuskava”;

2) paragrahvis 11 asendatakse tekstiosa „Poolloodusliku koosluse tegevuskavas 2014–2020” tekstiosaga „Pärandniitude tegevuskavas”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Lõiget 10 ei kohaldata 2021. ja 2022. aastal võetava kohustuse puhul.”.

Urmas Kruuse
Minister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json