Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2021, 9

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” muutmine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 „Linnade koefitsiendid” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Lisaga kehtestatud koefitsiente rakendatakse 1. maist 2021. a.

Eva-Maria Liimets
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Linnade koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json