Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.04.2021, 13

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Vastu võetud 02.07.2020 nr 23
RT I, 03.07.2020, 26
jõustumine 06.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2021RT I, 29.04.2021, 1002.05.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4, § 34 lõike 3 ja § 10012 lõike 3 alusel.

§ 1.   2020/2021. õppeaastal toimuvad 2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  2019/2020. õppeaasta riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11. oktoober 2020. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11.–13. oktoober 2020. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september – 2. oktoober 2020. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020. a.

§ 2.   Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 7. mai 2021. a;
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 10.–13. mai 2021. a;
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]
  6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

  (2) Eesti keeles teise keelena on võimalik sooritada C1-tasemel eesti keele tasemeeksam eksameid korraldava asutuse määratud ajal.

  (3) Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamite vormid ja ajad tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]

  (4) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]

§ 3.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 17. mai 2021. a ja 7. juuni 2021. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. mai 2021. a ja 8. juuni 2021. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 18.–19. mai 2021. a ja 8.–9. juuni 2021. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2021. a ja 21. juuni 2021. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2021. a ja 21.–22. juuni 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a ja 18. juuni 2021. a.

  (2) Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles.
[RT I, 29.04.2021, 10 - jõust. 02.05.2021]

§ 4.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
  4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
  5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

§ 5.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json